home › đái Học›Lớp 4 Đề thi Violympic Toán Lớp 4 - Vòng 9 6 trang
*
duthien27
*
*
470
*
0 download Bạn đã xem tài liệu "Đề thi Violympic Toán Lớp 4 - Vòng 9", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút tải về ở trên VIOLYMPIC LỚP 4 – VÒNG 9 BÀI THI SỐ 1 Hãy điền số tương thích vào chỗ....

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 9 có đáp án

Nhé ! Câu 1: Số vừa phải cộng của các số:21 với 59 là : (21 + 59) : 2 = 40 Câu 2: Số vừa phải cộng của các số: 58 và 88 là : (58 + 88) : 2 = 73 Câu 3: 68 x 23 – 68 x 12 = 68 x (23 – 12) = 68 x 11 = 748 (nhân nhẩm với 11 - lấy chữ số 6 cộng với chữ số 8 bằng 14, lấy chữ số 4 chen giữa chữ số 1 cộng với 6) Câu 4: 479 x 58 – 479 x 48 = 479 x (58 – 48) = 479 x 10 = 4790 Câu 5: Lớp 4A có 32 học sinh, biết số học sinh nam nhiều hơn thế số học viên nữ 4 bạn. Số học viên nữ của lớp 4A là: (32 – 4) : 2 = 14 (bạn). Câu 6: Trung bình cùng 3 số là 21. Số trước tiên là 35. Số vật dụng hai thông qua số thứ ba. Tìm số sản phẩm công nghệ ba. Gợi ý Tổng của 3 số: 21 x 3 = 63 Tổng của số thứ hai và số thứ tía là: 63 – 35 = 28 Số thứ ba: 28 : 2 = 14 Câu 7: Tổng nhị số là 456, biết xoá chữ số 3 ở hàng nghìn của số béo được số bé. Số béo là Gợi ý: - từng số bao gồm mấy chữ số. (Giả sử số bé nhỏ phải gồm 2 chữ số ; số lớn bao gồm 3 chữ số. Vậy số lớn có chữ số hàng trăm là 3) - Hiệu nhị số đó. + lúc xoá chữ số 3 ở hàng trăm ngàn của số lớn, thì số đó bớt 300 1-1 vị. Hiệu hai số 300. 456 + Sơ đồ: Số lớn:/------/------------------------------/ Số bé:/------/ 300 + Số lớn: (456 + 300) : 2 = 378 Câu 8: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bởi 96m. Nếu như tăng chiều rộng 5m và không thay đổi chiều lâu năm thì diện tích s khu đất tăng 160m2. Tính diện tích s khu đất đó. Gợi ý cách giải Nửa chu vi khu vực đất: 96 : 2 = 48 (m) Chiều dài khu vực đất:160 : 5 = 32 (m) Chiều rộng quần thể đất: 48 – 32 = 16 (m) Diện tích quần thể đất: 32 x 16 = 512 (m2) Trả lời: diện tích khu khu đất là: 512 m2. Câu 9: Số vừa phải cộng của những số 41 ; 63 ; 97 cùng 119 là : (41 + 63 + 97 + 119) : 4 = 80 Câu 10: Số mức độ vừa phải cộng của các số 29 ; 46 ; 74 và 91 là: (29 + 46 + 74 + 91) : 4 = 60 Câu 11: Một hình chữ nhật tất cả chiều dài 12dm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Bài giải tham khảo Chiều rộng hình chữ nhật: 12 : 2 = 6 (dm) Diện tích hình chữ nhật: 12 x 6 = 72 (dm2) Trả lời: diện tích s hình chữ nhật là: 72. Câu 12:Trung bình cộng của hai số là 34, biết số mập là 45. Tham khảo Tổng nhị số: 34 x 2 = 68 Số bé: 48 – 45 = 23 Số bé là: 23 Câu 13: 69 x 72 – 58 x 72 = 72 x (69 – 58) = 72 x 11 = 792 (nhân nhẩm với 11 - lấy chữ số 7 cộng với chữ số 2 rồi chen giữ chữ số 7 và 2) Câu 14:Trung bình cộng tuổi bà mẹ và tuổi Lan bây giờ là 21 tuổi. Biết bà bầu sinh Lan khi bà mẹ 28 tuổi. Tính tuổi Lan hiện nay nay.

Xem thêm: Bé Xuân Mai Ngày Nào Nay Đã Thành Thiếu Nữ, Bé Xuân Mai Đã Thành Thiếu Nữ

Tham khảo Tổng số tuổi của mẹ và Lan là:21 x 2 = 42 (tuổi) Tuổi Lan hiện nay: (42 – 28) : 2 = 7 (tuổi) Trả lời:Hiện nay Lan 7 tuổi Câu 15:Tổng hai số là 678, biết xoá chữ số 5 ở hàng nghìn của số mập được số bé. Số bé bỏng là: 89 - từng số bao gồm mấy chữ số. (Giả sử số bé bỏng phải tất cả 2 chữ số ; số lớn bao gồm 3 chữ số. Vậy số lớn tất cả chữ số hàng trăm ngàn là 3) - Hiệu nhị số đó. + lúc xoá chữ số 5 ở hàng trăm của số lớn, thì số đó bớt 500 solo vị. Hiệu hai số 500. 678 + Sơ đồ: Số lớn:/------/------------------------------/ Số bé:/------/ 500 + Số bé: (678 - 500) : 2 = 89 Câu 16: 354 x 29 + 354 x 71 = 354 x (29 + 71) = 354 x 100 = 35400 Câu 17: 4 x 135 x 25 = 135 x (4 x 25) = 135 x 100 = 13500 Câu 18: 5 x 376 x trăng tròn = 376 x (5 x 20) = 376 x 100 = 37600 479 x 58 – 479 x 48 = 479 x (58 – 48) = 479 x 10 = 4790 Câu 19: bà mẹ đi chợ bán lần đầu được 24 quả cam, lần đồ vật hai mẹ bán tốt số cam gấp hai lần đầu. Hỏi cả nhị lần mẹ bán tốt bao nhiêu trái cam? Tham khảo Lần thứ nhì mẹ bán được số cam: 24 x 2 = 48 (quả) Cả nhì lần mẹ bán được:24 + 48 = 72 (quả) Trả lời:Cả nhị lần mẹ bán tốt 72 trái cam. Câu 20: Số trung bình cộng của những số :70 cùng 40 là : (70 + 40) : 2 = 55 Câu 21: 12 x 87 – 87 = 12 x 87 – 87 x 1 = 87 x (12 -1) = 87 x 11 = 957 (nhân nhẩm 11, a x 1 = a) Câu 22: Số vừa đủ cộng của các số: 102 ; 12 với 84 là : (102 + 12 + 84) : 3 = 66 Câu 23: 248 x 86 + 248 x 14 = 248 x (86 + 14) = 248 x 100 = 24800 Câu 23: Số vừa đủ cộng của các số : 77 ; 100 và 48 là : (77 + 100 + 48) : 2 = 75 Câu 24: 5 x 914 x 20 = 914 x (5 x20) = 914 x 100 = 91400 Câu 25: Số vừa đủ cộng của những số 41 ; 63 ; 97 và 119 là : (41 + 63 + 97 + 119) : 4 = 80 Câu 26: Số vừa phải cộng của những số 11 ; 89 ; 77 và 23 là : (11 + 89 + 77 + 23) : 4 = 50 Bài thi số 2: Thỏ tìm cà rốt 1/ 6 2/ 120 Gợi ý - Tìm nửa chu vi hình chữ nhật - Tìm chiều rộng - Tính diện tích 3/ 55;40 Gợi ý - Tìm nửa chu vi hình chữ nhật- Giải tổng hiệu 4/ 3828 5/ 425 Gợi ý - Tìm quãng đê tổ nhị sửa - Tìm quãng đê tổ tía sửa - Cả ba tổ sửa... 6/ 6254;6378 Gợi ý - Số thóc đợt nhì hơn đợt một là: 370 – 246 = 124 (tạ) - Giải tổng hiệu... 7/ 371 Gợi ý - 3 tạ 56 kilogam = 356 kilogam - 3 yến = 30 kilogam - Tìm số muối chuyến sau chở... 8/ 243 Gợi ý -Tìm chiều rộng: lấy chiều dài phân chia cho 3 -Tính diện tích... 9/ 39 Gợi ý - Tìm tuổi mẹ rồi cộng với 3... 10/ 2 11/ 90009 12/ 425 13/ 2 14/ 35;11 Gợi ý 5 năm trước đây tổng số tuổi của nhì mẹ con là: 46 – 5 – 5 = 36 (tuổi) Hiệu số tuổi của nhì mẹ bé không đổi : 24 tuổi Tuổi bé 5 năm trước: (36 – 24) : 2 = 6 (tuổi) Tuổi bé hiện nay: 6 + 5 = 11 (tuổi) 15/ 64 Gợi ý Tìm tổng hai số: 50 x 2 =... 17/ 27 Gợi ý Tổng số dầu 4 thùng là: 21 x 4 = 84 (lít) Tổng số dầu 3 thùng còn lại : 19 x 3 = 57 (lít) Lượng dầu chứa vào thùng thứ nhất: 84 – 57 =... 18/ 120 Gợi ý Tìm nửa chu vi Tìm chiều rộng: lấy nửa chu vi trừ đi chiều dài Tính diện tích 19/ 81 Gợi ý Tìm cạnh hình vuông: Chu vi : 4 a x a =... 20/ 1092 Gợi ý - Nhà máy sản xuất một ngày được: 936 : 6 =... - Hoặc giải tam suât: nhân xéo phân chia ngang: 7 x 936 : 6 =... 21/ 7000 22/ 706 23/ 30005 24/ 85 Gợi ý Nhận xét: Khối lượng nhỏ chó, nhỏ lợn, bé bò được tính 2 lần. Nhì lần khối lượng con chó, nhỏ lợn, nhỏ bò là:102 + 231 + 177 = 510 (kg) Tổng khối lượng 1 con chó, 1 nhỏ lợn, 1 nhỏ bò là:510 : 2 = 255 (kg) Trung bình mỗi nhỏ nặng: 255 : 3 =... 25/ 425;580 Gợi ý Nhận xét: Số thứ nhất cộng số thứ hai và cộng thêm tổng của chúng thì được kết quả là 2010. Tức là nhị lần tổng của chúng. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là: 2010 : 2 = 1005 Số bị trừ: (1005 + 155) : 2 = ... Số trừ: (1005 – 155) : 2 =... Bài thi số 3 Ghép cặp bằng nhau

Tài liệu thêm kèm:

de_thi_violympic_toan_lop_4_vong_9.doc Đề thi liên quan kiểm tra học kỳ II - Năm học tập 2013 - 2014 môn: Tin học thời gian : 40 phút (dành mang đến khối 4)

Lượt xem: 399 Lượt tải: 0

Khảo sát quality giữa kì II môn thi : tiếng Việt

Lượt xem: 610 Lượt tải: 0

Đề - bài bác kiểm tra cuối kì II năm học năm ngoái - năm nhâm thìn môn giờ Việt - Lớp 4 thời hạn làm bài: 60 phút

Lượt xem: 491 Lượt tải: 0

Bộ đề kiểm tra thời điểm cuối năm môn tiếng Việt Lớp 4 - Năm học 2017-2018

Lượt xem: 266 Lượt tải: 0

Kiểm tra định kì thời điểm cuối năm năm học năm ngoái - năm 2016 môn: giờ Việt (đọc) lớp 4 thời gian làm bài: 25 phút

Lượt xem: 574 Lượt tải: 0

Bài kiểm soát cuối học tập kỳ I các môn Lớp 4 - Năm học tập 2018-2019

Lượt xem: 372 Lượt tải: 0

*
Đề khám nghiệm định kì thân học kì I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2018-2019 (Có đáp án)

Lượt xem: 360 Lượt tải: 0

*
Đề cương ôn thi môn Toán Lớp 4 - trường Tiểu học An Thượng A

Lượt xem: 268 Lượt tải: 0

Đề khám nghiệm định kì học kỳ I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2018-2019 - Đinh Quốc Nguyễn

Lượt xem: 300 Lượt tải: 0

Đề 2 kiểm tra cuối năm môn: lịch sử vẻ vang và Địa lý – Lớp 4 năm học: 2015 - năm nhâm thìn thời gian: 40 phút (không đề cập phát đề)

Lượt xem: 332 Lượt tải: 0