Đề thi Toán lớp 4 giữa kì 1 năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 2021 – 2022 Đề 1Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022

Đề thi thân học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số một là tài liệu được soạn giúp chúng ta học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài xích tập hay sẵn sàng cho bài thi giữa học kì 1 xuất sắc nhất. Sau đây mời các em cùng xem thêm và thiết lập về nhằm ôn tập thi thân kì lớp 4 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 4 năm 2021

Bộ đề thi thân học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học tập 2021 - 2022

Đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 2


Đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 3

Đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 4

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 5

Để sở hữu đề thi, mời ấn vào đường liên kết sau: Đề thi Toán lớp 4 thân kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: Số “Hai trăm tứ mươi bảy nghìn tám trăm mười sáu” được viết là:

A. 247 816

B. 274 816

C. 247 861

D. 274 861

Câu 2: giá trị của chữ số 9 trong các 832 963 là:

A. 90

B. 900

C.9 000

D. 90 000

Câu 3: Số thích hợp để điền vào vị trí chấm 4 tấn 15kg = …kg là:

A. 4105

B. 415

C. 4150

D. 4015

Câu 4: Trung bình cộng của 4 số bằng 15. Tổng 4 số bằng:

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60


Câu 5: Năm 1738 thuộc rứa kỉ nào?

A. XVI

B. XVII

C. XVIII

D. XIX

Câu 6: Diện tích hình vuông vắn có độ lâu năm cạnh bằng 5cm là:

A. 25cm2

B. 50cm2

C. 75cm2

D. 100cm2

II. Phần từ luận (4 điểm)

Câu 7 (1 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

26482 + 58283

83752 – 62749

b) Tính cực hiếm của biểu thức:

137 x a + 263 x a với a = 2

Câu 8 (1 điểm): Trung bình cùng của hai số bằng 65, biết số bé bằng 30. Search số lớn.

Xem thêm: Bác Sĩ Khuyên Mẹ Ăn Gì Để Nhiều Sữa? ? Ăn Gì Để Nhiều Sữa

Câu 9 (1 điểm): Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8cm, chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó

Câu 10 (1 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 4 tấn 5 tạ thóc. Hiểu được thửa ruông trước tiên thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng trang bị hai 7 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6: A

II. Phần trường đoản cú luận

Câu 7:

a) học sinh tự đặt phép tính rồi tính

26482 + 58283 = 84765

83752 – 62749 = 21003

b) với a = 2 thì 137 x a + 263 x a = 137 x 2 + 263 x 2 = (137 + 263) x 2 = 500 x 2 = 1000


Câu 8:

Tổng nhị số là:

65 x 2 = 130

Số bự là:

130 – 30 = 100

Đáp số: 100

Câu 9:

Chiều dài hình chữ nhật là:

8 x 3 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2)

Đáp số: 192cm2.

Câu 10:

Đổi 4 tấn 5 tạ = 45 tạ

Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được số tạ thóc là:

(45 – 7) : 2 = 19 (tạ)

Thửa ruộng trang bị hai thu hoạch được số tạ thóc là:

19 + 7 = 26 (tạ)

Đáp số: Thửa đồ vật nhất: 19 tạ thóc

Thửa vật dụng hai: 26 tạ thóc

---------------

Ngoài Đề thi Toán thân học kì 1 lớp 4 trên. Chúng ta có thể tham khảo thêm nhiều đề thi tuyệt và chất lượng, những dạng toán nâng cao hay và nặng nề dành cho các bạn học Toán lớp 4 được chắc chắn, củng nạm và rứa chắc kỹ năng nhất.