*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài xích hát Luật giao thông vận tải Luật giao thông

Tài liệu cỗ đề thi Toán lớp 3 thân học kì 2 năm học 2021 - 2022 gồm 15 đề thi tổng đúng theo từ đề thi môn Toán 3 của những trường tiểu học tập trên toàn nước đã được biên soạn đáp án cụ thể giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm trên cao trong bài thi giữa học kì 2 Toán lớp 3. Mời chúng ta cùng đón xem:

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Bạn đang xem: 60 đề kiểm tra giữa học kì 2 toán lớp 3

Đề thi thân học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 1)

Phần 1

1.Đọc, viết số vào vị trí trống (…)

Viết số

Đọc

2008

Hai nghìn ko trăm linh tám

6385

………………………………..

…..

Ba nghìn không trăm mười hai

7120

……………………………….

…..

Sáu nghìn bốn trăm chín mươi bảy

2.a) Điền số thích hợp vào khu vực trống (…)

b)Số bé bỏng nhất gồm 4 chữ số là:…….

c)Số tức tốc trước của 1000 là :……..

3.Nêu tên các bán kính, 2 lần bán kính có trong hình tròn trụ bên :

- chào bán kính:…… - Đường kính:……

Phần 2

1. Đặt tính rồi tính:

805 + 6478 1317 × 5 3204 : 3

2. Tìm x:

7547 - x = 729

x – 4020 = 111

3. Có 40 lít dầu đựng số đông trong 5 can. Hỏi 4 can dầu bao gồm bao nhiêu lít dầu ?

..................................

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề thi thân học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 2)

Phần I: Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng (3 diểm)

Câu 1: 4m 2cm =........cm. Số điền vào nơi trống là:

A. 4 B. 2 C. 42 D. 402

Câu 2: Chữ số ở hàng trăm trong các 4519 là:

A.9

B.1

C.5

D.4

Câu 3: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 24cm, chiều rộng lớn là 4cm. Chiều nhiều năm là:

A. 6cm

B. 8cm

C.12cm

D.20 centimet

Câu 4: lúc 7 tiếng 55 phút thì:

A. Kim giờ trọng tâm số 6 và số 7, kim phút chỉ vào số 5.

B. Kim giờ trọng tâm số 6 và số 7, kim phút chỉ vào số 11.

C. Kim giờ trọng điểm số 7 với số 8, kim phút chỉ vào số 5.

Xem thêm: Please Wait - Tranh Chấp Di Sản Thừa Kế Vì Không Có Di Chúc

D. Kim giờ chính giữa số 7 cùng số 8, kim phút chỉ vào số 11.

Câu 5: Trung điểm bên trên đoạn trực tiếp MN là điểm:

A. H B. I C. K D. G

Câu 6: Ta có: 4*37 > 4837 (Dấu * là một chữ số) chữ số đề xuất điền vào chỗ * là:

A. 9

B. 8

C. 7

D.6

Phần II: trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1.

a) (1 điểm) Đọc số sau: 5 275

b) (1 điểm) Viết số sau: Tám nghìn tư trăm năm mươi mốt

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

4 837 + 3 427

8 273 - 5 634

1304 x 7

3 258 : 9

Câu 3:

a) tìm kiếm X, biết: 7562 – X = 1928.

b) Tính giá trị biểu thức: 375 + 8 28

Câu 4. Có 128 cuốn sách được xếp đều vào 8 chồng. Hỏi 5 ông xã có từng nào quyển sách?

.......................................

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 3)

Câu 1 :Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

a) Số gồm tất cả :9 nghìn, 1 chục với 6 đơn vị là số:

A.9016

B.9106

C.9116

D.916

b) Số lớn số 1 có 4 chữ số mà chữ số sống mỗi hàng đều khác nhau là :

A.9999

B.9012

C.9876

D.9123

Câu 2 :Điền tác dụng thích đúng theo vào :

*

Câu 3 :Ghi Đ hoặc S vào ô̇:

a) từ 1000 mang lại 10 000 gồm 10 số tròn nghìṅ

b) 999m > 1kṁ

c)

*

1. C là điểm ở thân 2 điểm A cùng Ḃ

2. A, I, B là 3 điểm thẳng hànġ

Câu 4 :Đặt tính rồi tính:

2009 – 1503

1508 × 5

2763 : 9

Câu 5 :

a) Một khu đất nền hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 120m, chiều dài là 75m. Tính chiều rộng khu đất nền ấy.

b) Tính chu vi hình vuông vắn có cạnh bằng chiều dài khu đất nền nêu trên

Câu 6 :Ghi ra toàn bộ các cách thu xếp 3 các bạn A, B, C vào ngồi chung tại một bàn, theo mẫu :

*

...................................

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 4)

Câu 1 :Khoanh vào chữ để trước công dụng đúng :

a) Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A.9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) tư số làm sao được viết theo thứ tự từ bự đến bé bỏng ?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

Câu 2 :Cho hình trụ tâm O

Hãy viết tên đoạn trực tiếp vào chỗ trống (…)

*

- bán kính…….

- Đường kính……….

- O là trung điểm của ……….

Câu 3 :

a) Đặt tính rồi tính :

7368 – 5359

1405 × 6

b) search x, biết: 2009 : x = 7

Câu 4 :Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm là 224m, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Câu 5 :Trong một năm :

a) phần đông tháng nào tất cả 30 ngày ?

b) phần nhiều tháng nào bao gồm 31 ngày ?

....................................

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi thân kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 5)

Phần 1.Khoanh tròn vào chữ tất cả câu trả lời đúng nhất

Câu 1 :Số có 5 nghìn, 6 trăm, 5 chục, ba đơn vị chức năng được viết là :

a) 6553

b) 5635

c) 5653

Câu 2 :3426 = 3000 + … + 20 + 6

Số thích hợp viết vào vị trí chấm là:

a) 4000

b) 400

c) 40

Câu 3 :Số lớn nhất trong các số: 9990; 9090; 9890; 8990; 9980 là :

a) 9890

b) 9980

c) 9990

Câu 4 :Trong hình dưới, trung điểm của đoạn trực tiếp AB là:

*

a)Điểm P

b)Điểm M

c)Điểm Q

Câu 5 :Đồng hồ nước chỉ :

*

a) 8 giờ 15 phút

b) 9 giờ 15 phút

c) 3 giờ 40 phút

Câu 6 :Tháng tám trong những năm có:

a) 29 ngày

b) 30 ngày

c) 31 ngày

Câu 7 :Ngày 30 mon 5 là ngày nhà nhật thì ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là:

a) vật dụng hai

b) máy ba

c) thứ tư

Câu 8 :Các đường kính có trong hình tròn tâm O bên là:

*

a) AB cùng MN

b) AB và CD

c) CD và MN

Phần 2.

Câu 1 :Viết những số: 5054; 4505; 5450; 4550; 5045

Theo thiết bị tự từ mập đến bé:…………………………………………………..