skkn một số kinh nghiệm giảng dạy bài thực hành nghề điện dân dụng lớp 11 môn hoạt động giáo dục nghề phổ thông

*

một số kinh nghiệm giảng dạy bài thực hành nghề điện dân dụng lớp 11 môn hoạt động giáo dục nghề phổ thông

*

*

9 1,485 10

*

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 02

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… thuật và an toàn lao động.- Bài thi được thực hiện tại xưởng thực hành sửa chữa máy công cụ . – Bài thi được đánh giá khi thí sinh hoàn thành hoặc hết giờ làm bài thi theo qui định.Yêu cầu- Tháo … phúcĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA II(20 08- 2011)NGHỀ: NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀMã đề thi: ĐA SCMCC-TH2Họ và tên thi sinh Lớp Nội … nén các lò xo 2.0 0Tổng 10.0 */ Những dụng cụ thi ́t bị cần thi ́t phục vụ thi ( Chú ý: Các thi t bị, dụng cụ phục vụ thi phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của…

Đang xem: đề thi thực hành nghề điện dân dụng thcs

7 938 5

*

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 05

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… thuật và an toàn lao động.- Bài thi được thực hiện tại xưởng thực hành sửa chữa máy công cụ . – Bài thi được đánh giá khi thí sinh hoàn thành hoặc hết giờ làm bài thi theo qui định. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … theo qui định.Điều kiện thực hiệnTTTên thi t bị, dụng cụ, vật tư Đặc tính Số lượng Ghi chú1Cụm trục chính máy khoan bànLoại cũ 1 cái2 Máy khoan điện cầm tay 80 0 ữ 1000W1 cỏi3 Mỏy … Giấy ráp Vừa và mịn 2 tờ */ Những dụng cụ thi ́t bị cần thi ́t phục vụ thi ( Chú ý: Các thi t bị, dụng cụ phục vụ thi phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của từng…
8 764 5

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 06

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… động.- Bài thi được thực hiện tại xưởng thực hành sửa chữa máy công cụ . – Bài thi được đánh giá khi thí sinh hoàn thành hoặc hết giờ làm bài thi theo qui định. Yêu cầu đối với thi sinh … phúcĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA II(20 08- 2011)NGHỀ: NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀMã đề thi: ĐA SCMCC-TH6Họ và tên thi sinh Lớp Nội … loại 2 cái 8 Kìm điện 1 cái9 Tuốc nơ vit các loại 3 cái10 Khay đồ 400x800x100 2 cái11 Búa nguội 400 gam 1 quả12 Búa nguội 2000 gam 1 quả13 Pa lăng 1,0 – 2,5 tn 1 cỏi14Chy ng ỵ 20- 28 L 450…
7 977 7

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 07

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… thuật và an toàn lao động.- Bài thi được thực hiện tại xưởng thực hành sửa chữa máy công cụ . – Bài thi được đánh giá khi thí sinh hoàn thành hoặc hết giờ làm bài thi theo qui định. … phúcĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA II(20 08- 2011)NGHỀ: NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀMã đề thi: ĐA SCMCC-TH7Họ và tên thi sinh Lớp … định.Điều kiện thực hiệnTTTên thi t bị, dụng cụ, vật tư Đặc tính Số lượng Ghi chú1Bạc 2 nửa trên máy cắt đột kim loạiLoại cũ 1 bộ2 Máy khoan điện cm tay 80 0 ữ 1000W1 cỏi3 Mỏy mi cm…
7 592 4

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 08

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… đá 1.0 04 .8 Lắp & điều chỉnh bệ tỳ 2.0 04.9 Chạy thử bàn giao máy 1.0 0Tổng 20.0 */ Những dụng cụ thi ́t bị cần thi ́t phục vụ thi ( Chú ý: Các thi t bị, dụng … loi 2 cỏi 8 Kìm điện 1 cái9 Tuốc nơ vit các loại 3 cái10 Khay đồ 400x800x100 2 cái11 Búa nguội 400 gam 1 quả12 Búa nguội 2000 gam 1 quả13 Pa lăng 1,0 2,5 tn 1 cỏi14Chy ng ỵ 20- 28 L 450 … Bài thi chỉ được đánh giá khi đã thực hiện xong phần: “Lắp ráp và hiệu chỉnh chi tiết thành hộp”- Đảm bảo an toàn lao động và đúng thời gian theo qui định.Điều kiện thực hiệnTTTên thi t…
9 601 3

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 09

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… toàn lao động.- Bài thi được thực hiện tại xưởng thực hành sửa chữa máy công cụ . – Bài thi được đánh giá khi thí sinh hoàn thành hoặc hết giờ làm bài thi theo qui định. 4 .8 Lắp & điều … phúcĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA II(20 08- 2011)NGHỀ: NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀMã đề thi: ĐA SCMCC-TH 09Họ và tên thi sinh Lớp … Bài thi chỉ được đánh giá khi đã thực hiện xong phần: “Lắp ráp và hiệu chỉnh ụ sau máy tiện”- Đảm bảo an toàn lao động và đúng thời gian theo qui định.Điều kiện thực hiệnTTTên thi t…
6 607 4

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 10

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… thuật và an toàn lao động.- Bài thi được thực hiện tại xưởng thực hành sửa chữa máy công cụ . – Bài thi được đánh giá khi thí sinh hoàn thành hoặc hết giờ làm bài thi theo qui định. THỜI GIAN … phúcĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA II(20 08- 2011)NGHỀ: NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀMã đề thi: ĐA SCMCC-TH10Họ và tên thi sinh Lớp … cho thi sinh1 Chuẩn bị 2 Tháo rời các chi tiết của ụ3 Kiểm tra, sửa chữa các chi tiêt 4 Lắp ráp & hiệu chỉnh */ Những dụng cụ thi ́t bị cần thi ́t phục vụ thi (…

Xem thêm:

8 499 5

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 11

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… 2. Những dụng cụ, thi t bị cần thi t phục vụ thi: ( Các thi t bị, dụng cụ thi phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất từng trường ) – Máy tiện Hàn quốc WHPL 380 . – Tủ dụng cụ sữa chữa … 40. – Giẻ lau. ĐÁP ÁN ĐỀ THI NSCMCC – TH11I. PHẦN THI BẮT BUỘC1 Chuẩn bị Có Không Thực tế Ghi chú1.1 Dụng cụ 5.01.2 Làm sạch khu vực thi 2.01.3 Sắp xếp khu vực thi hợp lý 3.0Tổng cộng: … thời gian 8giờ đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn lao động.- Bài thi được thực hiện tại xưởng thực hành sửa chữa máy công cụ . – Bài thi được đánh giá khi thí sinh hoàn thành hoặc…
8 522 3

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 12

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… 1.0Tổng cộng: 30.0 ĐÁP ÁN ĐỀ THI NSCMCC – TH12I. PHẦN THI BẮT BUỘC1 Chuẩn bị Có Không Thực tế Ghi chú1.1 Dụng cụ 5.01.2 Làm sạch khu vực thi 2.01.3 Sắp xếp khu vực thi hợp lý 3.0Tổng cộng: … loại 2 cái 8 Kìm điện 1 cái9 Tuốc nơ vit các loại 3 cái10 Khay đồ 400x800x100 2 cái11 Búa nguội 400 gam 1 quả12 Búa nguội 2000 gam 1 quả13 Pa lăng 1,0 – 2,5 tn 1 cỏi14Chy ng ỵ 20- 28 L 450 … Bài thi chỉ được đánh giá khi đã thực hiện xong phần: “Lắp ráp và hiệu chỉnh chi tiết thành hộp”- Đảm bảo an toàn lao động và đúng thời gian theo qui định.Điều kiện thực hiệnTTTên thi t…
7 549 3

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 13

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… cộng: 30.0 Những dụng cụ, thi t bị cần thi t phục vụ thi: ( Các thi t bị, dụng cụ thi phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất từng trường ) – Máy tiện Hàn quốc WHPL 380 . – Tủ dụng cụ sữa chữa … ĐÁP ÁN ĐỀ THI NSCMCC – TH13I. PHẦN THI BẮT BUỘC1 Chuẩn bị Có Không Thực tế Ghi chú1.1 Dụng cụ 5.01.2 Làm sạch khu vực thi 2.01.3 Sắp xếp khu vực thi hợp lý 3.0Tổng cộng: … thời gian 8 giờ đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn lao động.- Bài thi được thực hiện tại xưởng thực hành sửa chữa máy công cụ . – Bài thi được đánh giá khi thí sinh hoàn thành hoặc…
8 530 1

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 14

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… mm. Những dụng cụ, thi t bị cần thi t phục vụ thi: ( Các thi t bị, dụng cụ thi phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất từng trường ) – Máy phay ngang P7200 ( máy công cụ Hà Nội). – Tủ dụng cụ … ĐÁP ÁN ĐỀ THI NSCMCC – TH14I. PHẦN THI BẮT BUỘC1 Chuẩn bị Có Không Thực tế Ghi chú1.1 Dụng cụ 5.01.2 Làm sạch khu vực thi 2.01.3 Sắp xếp khu vực thi hợp lý 3.0Tổng cộng: … thuật và an toàn lao động.- Bài thi được thực hiện tại xưởng thực hành sửa chữa máy công cụ . – Bài thi được đánh giá khi thí sinh hoàn thành hoặc hết giờ làm bài thi theo qui định. …
8 459 1

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 15

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… 2. Những dụng cụ, thi t bị cần thi t phục vụ thi: ( Các thi t bị, dụng cụ thi phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất từng trường ) – Máy tiện Hàn quốc WHPL 380 . – Tủ dụng cụ sữa chữa … Bài thi được thực hiện tại xưởng thực hành sửa chữa máy công cụ . – Bài thi được đánh giá khi thí sinh hoàn thành hoặc hết giờ làm bài thi theo qui định. – Hoàn thành toàn bộ nội dung bài thi … phận và điều chỉnh ĐÁP ÁN ĐỀ THI NSCMCC – TH15I. PHẦN THI BẮT BUỘC1 Chuẩn bị Có Không Thực tế Ghi chú1.1 Dụng cụ 5.01.2 Làm sạch khu vực thi 2.01.3 Sắp xếp khu vực thi hợp lý 3.0Tổng cộng:…
8 451 1

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 16

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… quản 0,3 kg Những dụng cụ, thi t bị cần thi t phục vụ thi: ( Các thi t bị, dụng cụ thi phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất từng trường ) – Máy phay đứng 6T10. – Tủ dụng cụ sữa chữa máy. … 1.0Tổng cộng: 30.0 ĐÁP ÁN ĐỀ THI NSCMCC – TH16I. PHẦN THI BẮT BUỘC1 Chuẩn bị Có Không Thực tế Ghi chú1.1 Dụng cụ 5.01.2 Làm sạch khu vực thi 2.01.3 Sắp xếp khu vực thi hợp lý 3.0Tổng cộng: … thuật và an toàn lao động.- Bài thi được thực hiện tại xưởng thực hành sửa chữa máy công cụ . – Bài thi được đánh giá khi thí sinh hoàn thành hoặc hết giờ làm bài thi theo qui định. …

Xem thêm:

8 431 1

Đề thi Thực hành nghề chuyên ngành sửa chữa máy công cụ 17

Danh mục: Cao đẳng – Đại học

… 1.0Tổng cộng: 30.0 ĐÁP ÁN ĐỀ THI NSCMCC – TH17I. PHẦN THI BẮT BUỘC1 Chuẩn bị Có Không Thực tế Ghi chú1.1 Dụng cụ 5.01.2 Làm sạch khu vực thi 2.01.3 Sắp xếp khu vực thi hợp lý 3.0Tổng cộng: … phúcĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA II(20 08- 2011)NGHỀ: NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀMã đề thi: ĐA SCMCC-TH17Họ và tên thí sinh Lớp Nội dung … địa chỉ trường vào các báo cáo.- Thao tác theo đúng tuần tự và sử dụng đúng các dụng cụ.- Hoàn thành toàn bộ nội dung bài thi theo bảng hướng dẫn.Hướng dẫn cho thí sinh:1 Chuẩn bị2 Tháo…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *