Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

200 Đề ôn thi THPT đất nước môn lịch sử hào hùng 2021Đề thi bằng lòng THPT giang sơn môn định kỳ SửĐề thi minh họa THPT đất nước môn kế hoạch SửĐề ôn thi THPT nước nhà môn kế hoạch SửĐề thi thử THPT tổ quốc môn lịch Sử

Đề thi THPT tổ quốc môn lịch Sử

thời hạn làm bài: 50 phút

Link cài PDF Đề thi THPT nước nhà môn lịch sử vẻ vang năm 2017 có đáp án (Đề thiết yếu thức)

Câu 1.

Bạn đang xem: Đề thi môn lịch sử thpt quốc gia 2017

Năm 1929, những tổ chức triển khai cộng sản nào lộ diện ở Việt Nam?

A. Hội nước ta Cách mạng Thanh niên, An Nam cùng sản đảng, Đông Dương cùng sản liên đoàn.

B. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.

C. Hội vn Cách mạng Thanh niên, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng.

D. Tân Việt phương pháp mạng đảng, An Nam cùng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng.

Câu 2. từ thời điểm năm 1965 cho năm 1968, Mỹ thực hiện chiến lược cuộc chiến tranh nào ở miền nam bộ Việt Nam?

A. Vn hóa chiến tranh.

B, Đông Dương hóa chiến tranh.

C. Cuộc chiến tranh cục bộ.

D. Chiến tranh đặc biệt.

Câu 3. Sự trở nên tân tiến và ảnh hưởng to lớn của những công ty xuyên đất nước là 1 trong các những biểu lộ của xu nắm

A. Hợp tác ký kết và đấu tranh.

B. Trái đất hóa.

C. Hòa hoãn lâm thời thời.

D. đa phương hóa.

Câu 4. kim chỉ nam đấu tranh trước đôi mắt của nhân dân việt nam trong phong trào dân công ty 1936-1939 là

A. đòi tự do, dân chủ, cơm áo với hòa bình.

B. đòi hòa bình dân tộc và tự do thoải mái dân chủ.

C. Tiến công đổ đế quốc nhằm giành chủ quyền tự do.

D. Giành hòa bình dân tộc với ruộng đất đến nông dân.

Câu 5. Trong con đường lối thay đổi mới giang sơn (từ tháng 12-1986), Đảng cùng sản nước ta chủ trương xuất hiện cơ chế kinh tế nào?

A. Thị trường.

B. Tập trung.

C. Bao cấp.

D. Chiến lược hóa.

Câu 6. từ năm 1945 mang đến năm 1950, với việc viện trợ của Mỹ, nền kinh tế của những nước Tây Âu

A. Cách tân và phát triển nhanh chóng.

B, cơ phiên bản có sự tăng trưởng.

C. Phát triển chậm chạp.

D. Cơ bạn dạng được phục hồi.

Câu 7. một trong những dễ dàng của vn sau ngày cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là gì?

A. Quân china Dân quốc vào miền bắc giải ngay cạnh quân Nhật

B. Chính phủ vn đã sở hữu được ngân hàng Đông Dương.

C. Quân Anh vào miền nam giải gần kề quân Nhật.

D. Nhân dân giành được quyền thống trị đất nước.

Câu 8. Khẩu hiệu: “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến” của nhân dân nước ta trong phong trào cách mạng 1930-1931 thể hiện kim chỉ nam đấu tranh về

A. Buôn bản hội.

B. Văn hóa.

C. Thiết yếu trị.

D. Tởm tế.

Câu 9. vào cuộc khai quật thuộc địa lần đồ vật hai sinh sống Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư chi tiêu vốn nhiều nhất vào ngành tài chính nào?

A.Thương nghiệp.

B. Công nghiệp.

C. Thủ công bằng tay nghiệp.

D.Nông nghiệp.

Câu 10. nguyên tố nào tiếp sau đây quyết định sự thành công của Liên Xô vào việc triển khai kế hoạch 5 năm (1946-1950)?

A. Liên Xô là nước thắng trận trong Chiến tranh nhân loại thứ nhị

B. Quần chúng. # Liên Xô có lòng tin tự lực, tự cường.

C. Liên Xô tất cả lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú.

D. Liên Xô tất cả sự hợp tác kết quả với những nước Đông Âu.

Câu 11. trong số những cơ quan bao gồm của phối hợp quốc được nguyên lý trong Hiến chương (năm 1945) là

A. Tổ chức Y tế thế giới.

B. Tand Quốc tế.

C. Tổ chức triển khai Giáo dục, khoa học và Văn hóa.

D. Quỹ chi phí tệ Quốc tế.

Câu 12. 1 trong ba phương châm của công cuộc cải cách giáo dục thêm ở việt nam những năm 1950-1953 là

A. “phục vụ nhân dân”.

B. “dân tộc hóa”.

C. “phục vụ kháng chiến”.

D. “đại chúng hóa”.

Câu 13. từ năm 1973 đến năm 1991, điểm mới trong cơ chế đối ngoại của Nhật phiên bản là

A. Bức tốc quan hệ với những nước Đông phái mạnh Á, tổ chức ASEAN.

B. Không thể chú trọng bắt tay hợp tác với Mỹ và các nước Tây Âu.

C. Chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu cùng Hàn Quốc.

D. Chú trọng cải tiến và phát triển quan hệ với các nước ở quanh vùng Đông Bắc Á.

Câu 14. quan điểm đổi mới non sông của Đảng cộng sản nước ta (từ mon 12-1986) không tồn tại nội dung nào bên dưới đây?

A. Lấy đổi mới chính trị có tác dụng trọng tâm.

B. Đi lên công ty nghĩa xã hội bởi những giải pháp phù hợp.

C. Không thay đổi mục tiêu của nhà nghĩa làng mạc hội.

D. Đổi mới toàn vẹn và đồng bộ.

Câu 15, Từ một trong những năm 70 của núm kỷ XX, Ấn Độ vẫn tự túc được thực phẩm là nhờ triển khai cuộc phương pháp mạng nào bên dưới đây?

A. Cách mạng công nghiệp.

B. Biện pháp mạng hóa học xám.

C. Giải pháp mạng công nghệ.

D. Bí quyết mạng xanh.

Câu 16. văn bản nào sau đây không đề nghị là sự việc cấp bách đưa ra đối với các cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh vào đầu xuân năm mới 1945?

A. Nhanh chóng đánh bại công ty nghĩa phân phát xít.

B. Tổ chức lại quả đât sau chiến tranh.

C. Phân chia thành quả chiến thắng.

D. Cam kết hòa ước với các nước bại trận.

Câu 17. một trong những năm 1936-1939, nhìn chung nền kinh tế tài chính Việt phái mạnh

A. Hồi phục và phát triển.

B. Cải tiến và phát triển nhanh.

C. Bự hoảng, suy thoái.

D. Cách tân và phát triển xen kẽ khủng hoảng.

Câu 18. Việc dứt thống nhất non sông về mặt đơn vị nước ở nước ta (1976) sẽ

A. Tạo đk tiếp tục xong cuộc biện pháp mạng giải phóng dân tộc.

B. Thể hiện ước muốn được gia nhập tổ chức ASEAN của Việt Nam.

C. Tạo khả năng to phệ để không ngừng mở rộng quan hệ với những nước trên vậy giới.

D. Lưu lại việc kết thúc thống nhất những tổ chức chính trị-xã hội.

Câu 19. chiến thắng nào sau đây khẳng định quân dân miền nam bộ Việt Nam có khả năng đánh thắng chiến lược “Chiến tranh quánh biệt” (1961-1965) của Mỹ?

A. An Lão (Bình Định).

B. Ba Gia (Quảng Ngãi).

C. Bình Giã (Bà Rịa).

D. Ấp Bắc (Mỹ Tho).

Câu 20. sau khoản thời gian nước nước ta Dân công ty Cộng hòa ra đời, những thế lực nước ngoài xâm và nội phản đa số có âm mưu

A. Biến nước ta thành thuộc địa dạng hình mới.

Xem thêm: Những Bài Hát Tiếng Anh Về Tình Yêu Bất Hủ, Những Bài Hát Tiếng Anh Về Tình Yêu Hay Nhất

B. Mở đường cho Mỹ xâm lấn Việt Nam.

C. Phòng phá biện pháp mạng Việt Nam.

D, giúp trung quốc Dân quốc chiếm phần Việt Nam.

Câu 21. Nhân tố số 1 đảm bảo thắng lợi của cuộc binh cách chống Mỹ, cứu giúp nước của nhân dân việt nam (1954-1975) là

A.hậu phương khu vực miền bắc được desgin vững chắc.

B.tinh thần câu kết chiến đấu của tía nước Đông Dương.

C.sự lãnh đạo đúng đắn và hữu hiệu của Đảng.

D.sự giúp sức của Liên Xô và những nước xóm hội nhà nghĩa.

Câu 22. tư liệu nào dưới đây lần trước tiên khẳng định sự nhân nhượng của quần chúng. # Việt Nam đối với thực dân Pháp xâm lược đã đi đến giới hạn cuối cùng?

A. “Kháng chiến tốt nhất định thắng lợi” của Tổng bí thư ngôi trường Chinh.

B. “Tuyên ngôn Độc lập” của nước việt nam Dân nhà Cộng hòa.

C. “Toàn dân kháng chiến” của Ban thường xuyên vụ trung ương Đảng cộng sản Đông Dương.

D. “Lời lôi kéo toàn quốc phòng chiến” của quản trị Hồ Chí Minh.

Câu 23. Ở Việt Nam, phái nam đồng thư xã - một công ty xuất bản tiến cỗ - là cơ sở trước tiên của

A. Vn Quốc dân đảng.

B. Hội nước ta Cách mạng Thanh niên.

C. Đông Dương cùng sản liên đoàn.

D. Hội Phục Việt.

Câu 24. đơn côi tự quả đât hai rất Ianta hoàn toàn tan rã lúc

A. Tổ chức Hiệp mong Vácsava kết thúc hoạt động.

B. Mỹ và Liên Xô tuyên bố dứt Chiến tranh lạnh.

C. Chế độ xã hội nhà nghĩa sinh sống Đông Âu cùng Liên Xô sụp đổ.

D. Hội đồng tương trợ tài chính (SEV) giải thể.

Câu 25. việc Mỹ với Liên Xô thừa nhận cùng tuyên bố xong Chiến tranh lạnh (12-1989) không khởi nguồn từ

A. Bài toán cả nhị nước đều gặp mặt khó khăn do tác động ảnh hưởng của trào lưu giải phóng dân tộc.

B. Bài toán cả nhị nước cần ra khỏi thế “đối đầu” để bình ổn và củng chũm vị thế của mình. C. Sự suy sút “thế mạnh” của hai nước trên các mặt so với những cường quốc khác.

D. Sự tốn kém của từng nước vì chưng cuộc chạy đua vũ trang kéo dài thêm hơn nữa bốn thập niên.

Câu 26. phần đa thành tựu việt nam đạt được trong việc triển khai kế hoạch 5 năm 1986-1990 minh chứng điều gì?

A. Đường lối đổi mới là đúng, bước tiến của công cuộc thay đổi cơ bản là phù hợp.

B. Vn đã ra khỏi tình trạng rủi ro kinh tế-xã hội.

C. Việt nam đã xử lý được sự mất bằng phẳng của nền ghê tế.

D. Đường lối thay đổi về cơ bạn dạng là đúng đắn, rất cần được có những bước đi phù hợp.

Câu 27. Năm 1936, ở việt nam các ủy phát hành động được thành lập nhằm mục tiêu mục đích gì?

A. Để lập ra những hội ái hữu thay cho công hội đỏ, Nông hội đỏ.

B. Chuẩn bị mọi mặt cho khởi nghĩa giành bao gồm quyền.

C. Biểu dương lực lượng lúc đón phái viên của cơ quan chính phủ Pháp.

D. Thu thập “dân nguyện” tiến tới Đông Dương Đại hội.

Câu 28. Sau Chiến tranh trái đất thứ nhất, cùng rất thực dân Pháp lực lượng làng hội nào sau đây trở thành đối tượng của bí quyết mạng Việt Nam?

A. Đại địa công ty và bốn sản mại bản.

B. Trung, tiểu địa chủ và tư sản mại bản.

C. Trung địa công ty và tứ sản mại bản.

D. đái địa công ty và tứ sản mại bản.

Câu 29. sau khoản thời gian chiến tranh rét mướt chấm dứt, quả đât chuyển dần dần sang xu nuốm nào?

A. Tiếp xúc, thỏa hiệp và không ngừng mở rộng liên kết.

B. Thỏa hiệp, nhân nhượng với kiềm chế đối đầu.

C. Hòa hoãn, tuyên chiến và cạnh tranh và tránh đông đảo xung đột.

D. Hòa dịu, đối thoại và hợp tác ký kết phát triển.

Câu 30. bởi sao hội nghị Ban Chấp hành tw Đảng cùng sản Đông Dương (11-1939) đưa ra quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc bản địa lên mặt hàng đầu?

A. Mâu thuẫn giữa dân tộc việt nam với đế quốc với tay sai phát triển gay gắt.

B. Nước Pháp bị Đức chỉ chiếm đóng khiến cho quân Pháp sinh hoạt Đông Dương suy yếu.

C. Quân phiệt Nhật kết thúc xâm lược và giai cấp nhân dân Đông Dương.

D. Nhân dân việt nam phải chịu hai tầng áp bức, tách lột của Pháp cùng Nhật.

Câu 31. trong số những điểm không giống nhau giữa chiến dịch hồ chí minh (1975) với chiến dịch Điện Biên bao phủ (1954) ở nước ta là về

A. Sự huy động cao nhất lực lượng.

B. Kết cục quân sự.

C. Phương châm tiến công.

D, quyết trung tâm giành win lợi.

Câu 32. trong số những nguyên nhân thua của phong trào yêu nước theo xu hướng dẫn chủ tứ sản ở vn từ sau cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm mới 1930 là do ách thống trị tư sản

A. Chỉ sử dụng cách thức đấu tranh ôn hòa.

B. Chưa được giác ngộ về thiết yếu trị.

C. Nhỏ yếu về kinh tế tài chính và non hèn về chính trị.

D. Chỉ chống chọi đòi quyền hạn giai cấp.

Câu 33. mon 9-1953, Bộ thiết yếu trị Ban Chấp hành tw Đảng Lao đụng Việt Nam đưa ra chủ trương tập trung lực lượng mở mọi cuộc đánh vào các hướng đặc trưng về chiến lược mà địch tương đối yếu nhằm mục tiêu

A. Làm thua kế hoạch tập trung binh lực của thực dân Pháp.

B. Giải tỏa vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

C. Tiêu diệt tổng thể lực lượng quân sự của thực dân Pháp.

D. Buộc thực dân Pháp phải thảo luận để hoàn thành chiến tranh.

Câu 34. Sau Chiến tranh nhân loại thứ hai, điều kiện khách quan nào hữu dụng cho trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở châu Phi?

A. Sự viện trợ của những nước làng hội công ty nghĩa.

B. Sự hỗ trợ trực tiếp của Liên Xô.

C. Sự xác lập của bơ vơ tự hai cực Ianta.

D. Sự suy yếu của các đế quốc Anh cùng Pháp.

Câu 35. trong thời kỳ 1954-1975, cuộc giải pháp mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân ở khu vực miền nam Việt Nam gồm vai trò đưa ra quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền nam vì cuộc phương pháp mạng này

A. Bảo vệ vững chắc hẳn hậu phương miền bắc xã hội nhà nghĩa.

B. Làm thất bại trọn vẹn chiến lược trái đất của Mỹ.

C. Trực tiếp xóa khỏi ách áp bức, bóc lột của địa chủ và tứ sản miền Nam.

D. Trực tiếp tiến công đổ thống trị của Mỹ và tổ chức chính quyền Sài Gòn.

Câu 36. Trong trận chiến tranh xâm chiếm Việt Nam, cuối năm 1950 Pháp đề ra kế hoạch Đà Lát giật Tátxinhi với ước muốn

A. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

B. Tiến tới ký một hiệp định hữu dụng cho Pháp.

C. Kết thúc chiến tranh trong danh dự.

D. Kéo dài quyền dữ thế chủ động về chiến lược.

Câu 37. nhấn xét nào dưới đây về cuộc biện pháp mạng tháng Tám năm 1945 ở vn là ko đúng?

A. Đây là cuộc cách mạng có đặc điểm nhân dân sâu sắc.

B. Đây là cuộc bí quyết mạng có đặc thù dân tộc điển hình.

C. Đây là cuộc bí quyết mạng có tính chất dân nhà điển hình.

D. Đây là cuộc cách mạng có đặc thù bạo lực rõ nét.

Câu 38. do sao trái đất hóa là một trong những xu nạm khách quan, một thực tiễn không thể đảo ngược?

A. Công dụng của việc thu hút mối cung cấp lực bên ngoài của các nước đã phát triển.

B. Các nước tư bản tăng cường đầu tư vốn ra thị phần thế giới.

C. Các cường quốc đẩy mạnh liên kết gớm tế quanh vùng và toàn cầu.

D. Kết quả của quy trình tăng tiến trẻ trung và tràn đầy năng lượng của lực lượng sản xuất.

Câu 39. nhấn xét nào dưới đây về phong trào cách mạng 1930-1931 ở nước ta là ko đúng?

A. Đây là phong trào cách mạng có vẻ ngoài đấu tranh phong phú, quyết liệt.

B. Đây là phong trào cách mạng triệt để, không mộng tưởng vào kẻ thù của dân tộc.

C. Đây là phong trào ra mắt trên quy mô rộng lớn và mang ý nghĩa thống duy nhất cao.

D. Đây là trào lưu cách mạng có đậm tính dân tộc hơn tính giai cấp.

Câu 40. xu thế vô sản ngày dần chiếm ưu cầm cố trong trào lưu dân tộc dân chủ ở việt nam vào cuối trong những năm 20 của thay kỷ XX do

A. Phong trào công nhân đã hoàn toàn trở thành trường đoản cú giác.

B. Giải quyết và xử lý được mâu thuẫn giữa công nhân với tứ sản.

C. Thỏa mãn nhu cầu được yêu cầu của việc nghiệp giải hòa dân tộc.

D. Xu thế yêu nước dân chủ tứ sản đã trọn vẹn thất bại.

Đáp án

1 B11B 21 C31C
2C 12 C22D 32C
3 B13 A23 A33 A
4 A14 A24 C34 D
5 A15 D25 A35 D
6 D16 D26 A36 A
7D 17A 27D 37C
8 C18 C28 A38 D
9 D19D 29D39D
10 B20 C30A 40C