12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + gồm ĐÁP Án.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi lớp 3 môn toán

đề thi hsg toán 3 cấp cho huyện, đề thi học tập sinh giỏi toán lớp 3 cấp cho tỉnh và cấp tp trọn bộ có hướng dẫn giải bỏ ra tiết.Tự học tập Online xin reviews đến quý thầy cô và chúng ta tham khảo Tuyển lựa chọn 112 ĐỀ ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + gồm Đáp Án

12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + gồm ĐÁP ÁN


*

Tải Xuống

đề số 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

B = ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )


Bài 2: kiếm tìm x

* X x 5 + 122 + 236 = 633

* ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài 4 : hàng số thoải mái và tự nhiên liên tiếp ban đầu từ 48 cho 126 bao gồm bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? gồm bao nhiêu chữ số?


*

Bài 5: Tích của nhì số là 354. Nếu như thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần quá số trang bị hai tăng lên 2 lần thì tích bắt đầu là bao nhiêu?

Bài 6: Từ bố chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một vài có tía chữ số khác nhau là A. Từ nhị số 5, 8 ta lập được một số có nhì chữ số không giống nhau là B. Hiểu được hiệu thân A và B là 891. Tìm nhị số đó?

Bài 7: trong túi có tía loại bi: bi đỏ, bi vàng cùng bi xanh. Hiểu được số bi của tất cả túi nhiều hơn thế nữa tổng số bi vàng với bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi đá quý là 3 viên và nhiều hơn nữa bi đỏ là 4 viên. Hỏi vào túi bao gồm bao nhiêu viên bi?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1

Bài 1: Tính nhanh

(a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= (a x 0) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0 : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0

* ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= (18 – 18) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0 x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0

Bài 2: tìm kiếm x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5 ) + 122 + 236 = 633


(x x 5 ) + 358 = 633

(x x 5 ) = 633 -358

x x 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

(x : 12 ) x 7 + 8 = 36

( x : 12 ) x 7 = 36 – 8

( x : 12 ) x 7 = 28

( x : 12 ) = 28 : 7

x : 12 = 4

x = 4 x 12

x = 48

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài giải

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + …….+ 96 với rất đầy đủ các số hạng như sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

Bài 4 : dãy số tự nhiên và thoải mái liên tiếp bước đầu từ 48 mang đến 126 tất cả bao nhiêu số chẵn, từng nào số lẻ? gồm bao nhiêu chữ số?

Bài giải

Dãy số từ nhiên liên tục từ 48 đến 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số bước đầu là số chẵn ngừng là số chẵn thì số lượng số chẵn hơn con số số lẻ 1 số

2 lần số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)


Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số

Số chẵn: 40 số

T ừ 48 đến 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 mang đến 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số các chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

Bài 5: Tích của nhị số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số trang bị hai tăng lên 2 lần thì tích bắt đầu là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu quá số đầu tiên tăng lên 3 lần vượt số sản phẩm công nghệ hai tăng thêm 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích mới là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

Bài 6: Từ bố chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số trong những có ba chữ số không giống nhau là A. Từ nhị số 5, 8 ta lập được một vài có nhị chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A với B là 891. Tìm nhì số đó?

Bài giải

Biết hiệu giữa A và B là 891 có nghĩa là số có 3 chữ số phải to hơn 891.

Từ bố chữ số 6, 7 , 9 ta lập được số có bố chữ số không giống nhau lớn rộng 891 là: 976, 967

Từ nhì số 5, 8 ta lập được số bao gồm hai chữ số khác nhau là: 58 cùng 85

Ta có những trường thích hợp sau:

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

Vậy hai số đó là: 976 với 85


Bài 7: vào túi có tía loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi nhiều hơn thế tổng số bi vàng với bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi rubi là 3 viên và nhiều hơn thế nữa bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải

Số bi của tất cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng với bi đỏ là 15 viên có nghĩa là số bi xanh là 15 viên

Số bi kim cương là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi có toàn bộ số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên

đề số 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: kiếm tìm :

2752 – x: 5 = 2604 1876 : x = 5 (d­ 1)

: 7 = 5 (d­ 2) x 8 + 25 = 81

Bài 6 :Một cửa hàng có 1245 chiếc áo. Ngày lắp thêm nhất cửa hàng bán số áo. Ngày sản phẩm công nghệ hai shop bán số áo còn lại. Hỏi sau nhị ngày bán shop còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây tiếng là mầy giờ đồng hồ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ thời điểm 12 giờ đồng hồ trưa đến hiện nay bằng thời hạn từ hiện thời đến nửa tối (tức 12 giờ đêm tối nay)”. Em hãy tính xem hiện giờ là mấy giờ.

Xem thêm: Bài Hát Dì Ghẻ Con Chồng Dương Ngọc Thái ), Dì Ghẻ Con Chồng

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2

Bài 1: Tính nhanh


* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài giải

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75với vừa đủ các số hạng như sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

741

Bài 3: T×m :

2752 – x: 5 = 2604

2752 – (x: 5) = 2604

x: 5 = 2752 – 2604

x: 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (d­ 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

: 7 = 5 (d­ 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

x 8 + 25 = 81

(x 8) + 25 = 81

x 8 = 81 – 25

x 8 = 56

x = 56: 8

x = 7

Bài 6 :Một cửa hàng có 1245 chiếc áo. Ngày vật dụng nhất cửa hàng bán số áo. Ngày vật dụng hai shop bán số áo còn lại. Hỏi sau nhì ngày bán siêu thị còn lại từng nào cái áo?

Bài giải

Ngày đầu tiên bán được số loại áo là:

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số áo còn lại của cửa hàng sau ngày đầu tiên là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Ngày thiết bị hai cửa hàng bán được số áo là:

830 : 5 = 166 (cái áo)

Cửa hàng còn sót lại số áo là:

830 – 166 = 664 (cái áo)

Đáp số: 664 chiếc áo

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ là mầy tiếng chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ thời gian 12 tiếng trưa đến bây giờ bằng thời hạn từ bây giờ đến nửa đêm (tức 12 giờ ban đêm nay)”. Em hãy tính xem bây chừ là mấy giờ.

Bài giải

Từ 12 giờ trưa đến 12 tiếng đêm bao gồm 12 giờ

Ta tất cả sơ đồ:

12 tiếng trưa 12 giờ đêm

Bây giờ

Từ 12 giờ trưa đến bây chừ đã qua số thời hạn là:

: (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy hiện thời là 15 giờ đồng hồ (12 + 3 = 15) hay 3 giờ chiều

Đáp số: 3 giờ chiều

đề số 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện độc nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 263 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 964 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tra cứu thừa số sản phẩm công nghệ nhất, hiểu được nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860

Bài 4: một nhóm công nhân sửa mặt đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày đồ vật hai nhóm sửa được thấp hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng con đường đội sửa được trong 3 ngày.

Bài 5: bạn Hoà bao gồm 72 viên bi blue color và màu sắc đỏ. Bạn Hoà nhận ra số viên bi xanh bằng số viên bi đỏ. Hỏi các bạn Hoà gồm bao nhiêu viên bi color đỏ? từng nào viên bi màu xanh?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện tuyệt nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 9 x 2 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 9 x ( 3+ 4 + 2 + 1 )

= 9 x 10

= 90

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức:

a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Kiếm tìm thừa số sản phẩm công nghệ nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào quá số sản phẩm công nghệ hai thì tích mới sẽ là 860

Bài giải

Nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào thừa số lắp thêm hai thì tích tăng 5 lần vượt số vật dụng nhất.

5 lần vượt số đầu tiên là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)

Thừa số đầu tiên là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: một đội công nhân sửa mặt đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày thứ cha 45m. Tính quãng mặt đường đội sửa được vào 3 ngày.

Bài giải

537

Ngày lắp thêm nhất:

Ngày máy hai: 24m ? m

Ngày sản phẩm ba:

45m

Bài giải

Ngày lắp thêm hai sửa được số m mặt đường là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày thứ ba sửa được số m đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả bố ngày sửa được số m đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: bạn Hoà bao gồm 72 viên bi màu xanh da trời và color đỏ. Bạn Hoà nhận ra số viên bi xanh bằng số viên bi đỏ. Hỏi các bạn Hoà tất cả bao nhiêu viên bi color đỏ? từng nào viên bi color xanh?