30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 Kết nổi trí thức có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm cao trong bài xích thi Toán 1 học tập kì 1. Mời các bạn cùng đón xem:


TOP 30 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 1 tất cả đáp án hay độc nhất – kết nối tri thức

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 1 lớp 1 môn toán

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Toán lớp 1 - liên kết tri thức

Thời gian có tác dụng bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 năm 2022 có đáp án đề số 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất bao gồm một chữ số là

A. 9

B. 6

C. 2

D. 8

Câu 2. hàng số làm sao được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 4, 7, 3, 8

B. 3, 4, 7, 8

C. 8, 7, 4, 3

D. 7, 8, 3, 4

Câu 3. Số 1 lớn hơn số nào trong số số sau?

A. 0

B. 2

C. 3

D. 10

Câu 4. kết quả của phép tính 5 + 4 – 2 là

A. 10

B. 9

C. 8

D. 7

Câu 5. chất nhận được tính: 10 – 4 … 8

Dấu tương thích để điền vào chỗ chấm là

A. >

B.

Có : 5 loại bánh

Có vớ cả: ... Cái bánh

Câu 10.Điền số tương thích vào ô trống:

+

=

6

=

6

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

B

A

D

B

C

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

2 + 8 – 4 = 6

3 – 0 + 5 = 8

Câu 8.

*

Câu 9. Viết phép tính mê thích hợp

5

+

2

=

7

Có : 5 dòng bánh

Có vớ cả: ... Cái bánh

Câu 10.Điền số thích hợp vào ô trống:

1

+

5

=

6

8

2

=

6

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Toán lớp 1 - liên kết tri thức

Thời gian làm cho bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 học kì một năm 2022 gồm đáp án đề số 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất có một chữ số là

A. 0

B. 9

C. 2

D. 1

Câu 2. Số bé nhất trong các số 2,4, 1, 10, 7

A. 2

B. 10

C. 7

D. 1

Câu 3. mang đến 5 + 4 … 4 + 6. Dấu đề xuất điền vào chỗ chấm là

A. >

B.

B.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

D

B

C

A

C

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

5 + 3 + 2 = 10

10 – 1 – 0 = 9

Câu 8.

*

Câu 9.

Xem thêm:

Sắp xếp theo máy tự từ nhỏ nhắn đến lớn: 1, 3, 5, 7, 10

Câu 10.

9

-

2

-

1

=

6

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Toán lớp 1 - kết nối tri thức

Thời gian làm bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 học tập kì một năm 2022 có đáp án đề số 3

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số đề nghị điền tiếp vào hàng số 1, 3, 5, …, 9 là:

A. 7

B. 6

C. 2

D. 8

Câu 2. Điền số tương thích vào khu vực chấm:

Chị có : 6 bông hoa

Em : 3 bông hoa

Cả hai bà mẹ có: … bông hoa

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 3. gồm bao nhiêu số từ bỏ nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 6

A. 1 số

B. 2 số

C. 3 số

D. 4 số

Câu 4. kết quả của phép tính 5 + … = 7 là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5. cho phép tính: 3 + 4 … 9 + 0

Dấu phù hợp để điền vào nơi chấm là

A. >

B.

1

2

3

4

5

6

A

C

B

A

B

D

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

6 + 1 + 1= 8

5 + 2 + 1= 8

10 – 3 + 3 = 10

Câu 8.

3 + 5 = 8

10 - 6 = 4

2 + 7 = 9

8 + 2 = 10

Câu 9.

*
Câu 10.

Ta có: 9 = 0 + 9 = 1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5

Vì 9 – 0 = 9 phải hai số cần tìm là 9.

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Toán lớp 1 - liên kết tri thức

Thời gian làm cho bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 học kì một năm 2022 có đáp án đề số 4

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. 9 nhỏ nhiều hơn số nào trong những số sau?

A. 9

B. 10

C. 2

D. 7

Câu 2. Điền số làm sao vào nơi chấm trong phép tính để sở hữu 6 + .... = 10

A. 2

B. 3

C. 4

D. 2

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 4. Phép tính làm sao sau đấy là đúng?

A. 8 – 2 =10

B. 8 + 2 = 10

C. 5 + 3 = 9

D. 9 – 4 = 4

Câu 5. chất nhận được tính: 8 + 2 … 8 - 1

Dấu thích hợp để điền vào địa điểm chấm là

A. >

B.

1

2

3

4

5

6

D

C

C

B

A

C

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

Theo trang bị tự từ nhỏ xíu đến lớn: 0; 1; 3; 6; 7; 8; 9

Theo máy tự từ lớn đến bé: 9; 8; 7; 6; 3; 1; 0

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

*

Câu 9. chị em chia kẹo mang đến hai anh em. Em được 5 cái kẹo, anh được ít hơn em 2 dòng kẹo. Hỏi anh được mấy mẫu kẹo?