Xe trước tiên chở được 45 tạ hàng, xe trang bị hai chở được 53 tạ hàng, xe thứ tía chở được số hàng nhiều hơn trung bình cộng số tạ sản phẩm của nhì xe đầu là 5 tạ. Xe cộ thứ tía chở được số mặt hàng là:

A.50 tạ hàng

B. 58 tạ hàng

C. 55 tạ hàng

D. 54 tạ hàng

Câu 4.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối tuần môn toán lớp 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Biểu trang bị dưới cho thấy thêm số cafe xuất khẩu của người tiêu dùng Thịnh Đạt:

a. Năm 2007 nhiều hơn nữa năm 2004 là 500 tấn …

b. Năm 2005 ít hơn năm 2006 là 300 tấn …

c. Trung bình hàng năm xuất khẩu được 495 tấn …

d. Trung bình tưng năm xuất khẩu được 480 tấn …

Phần II.Trình bày cụ thể các bài toán

Câu1.Ngày đầu năm dương kế hoạch năm 2008 rơi vào tình thế thứ ba. Hỏi ngày thế giới thiếu nhi thuộc năm rơi vào cảnh thứ mấy? (không xem lịch)

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Câu 2.Trung bình cùng của 6 số chẵn liên tiếp là 241. Hãy kiếm tìm 6 số đó:

Bài giải

……………………………………………………………………….

Xem thêm: Cách Sử Dụng Bảng Tương Tác Trong Dạy Học Là Gì? Giá Bao Nhiêu?

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Câu 3.Có 4 xe pháo chở hàng, 3 xe pháo đầu trung bình mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Xe vật dụng 4 chở được số hàng nhiều hơn thế nữa trung bình cộng số hàng của cả 4 xe pháo là 15 tạ và thấp hơn số hàng của cả hai xe đầu là 24 tạ. Hỏi xe cộ thứ ba chở được bao nhiêu tạ vàng?

Bài giải

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

………


Câu

Đúng

Sai

a) Trung bình cộng của 21; 28; 35 là 28

b) Trung bình cùng của 10; 20; 30; 40 là 20

c) Trung bình cộng của 15; 17; 18; 20; 25 là 18

d) Trung bình cùng của 19; 37; 55; 73; 91 là 55

Câu 3.Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Xe đầu tiên chở được 45 tạ hàng, xe thứ hai chở được 53 tạ hàng, xe cộ thứ cha chở được số hàng nhiều hơn trung bình cùng số tạ sản phẩm của hai xe đầu là 5 tạ. Xe thứ bố chở được số sản phẩm là: