Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2022 – 2023 môn Toán lớp 6 mang tới 5 đề thi, có đáp án kèm theo.

Đang xem: đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6

Qua đó, giúp các em học sinh lớp 6 luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn.

Với 5 đề khảo sát đầu năm môn Toán 6, cũng giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm để xây dựng đề kiểm tra đầu năm cho học sinh của mình, để đánh giá năng lực của các em, dễ dàng đưa ra phương pháp giảng dạy cho phù hợp. Mời thầy cô và các em cùng tải miễn phí:

Bộ đề thi khảo sát đầu năm môn Toán lớp 6 năm 2022 – 2023

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

Đề khảo sát môn Toán lớp 6 – Đề 1

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) 45 : 1,5

b) 868,37 – 245,06

c) 11,3 + 6,9 + 8,7 + 13,1

d) 17,58 x 43 + 57 x 17,58

Bài 2: Tìm x biết:

a)

*

+ x =

*

b) (x + 73) : 5 = 20 + 7,5 x 4

Bài 3: Lớp 5A có 30 học sinh, số học sinh nam bằng

*

số học sinh nữ. Tính số học sinh nam, học sinh nữ?

Bài 4: Cho hình tam giác ABC có đáy BC = 12 cm, chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC bằng

*

độ dài đáy.

a) Tính diện tích tam giác ABC.

b) Trên AC lấy điểm M sao cho AM =

*

MC, tính diện tích tam giác ABM.

Đề khảo sát môn Toán lớp 6 – Đề 2

TRƯỜNG THCS………….

ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LỚP 6NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN TOÁN

Thời gian: 45 phút(không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1 điểm)

a) Viết phân số lớn nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 10.

b) Viết phân số nhỏ nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 2000.

Câu 2: (1 điểm)

Tìm y: 55 – y + 33 = 76

Câu 3: (2 điểm)

Cho 2 số tự nhiên và . Biết trung bình cộng của chúng là 428. Tìm mỗi số.

Xem thêm: Bài Giới Thiệu Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Lê Mây Tuyển Dụng, Find Jobs At Công Ty Sx Tm Dv Lê Mây

Câu 4: (3 điểm)

Bạn An có 170 viên bi gồm hai loại: bi màu xanh và bi màu đỏ. Bạn An nhận thấy rằng số bi xanh bằng số bi đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?

Câu 5: (3 điểm)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 92 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi cũng 5 m thì mảnh vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích ban đầu của mảnh vườn.

Đề khảo sát môn Toán lớp 6 – Đề 3

TRƯỜNG THCS………….

ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LỚP 6NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN TOÁN

Thời gian: 45 phút(không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a) 245,58 + 7,492

b) 12,75 x 38

c) 2,49 – 0,8745

d) 20,88 : 3,6

Câu 2: (2 điểm) Tìm x biết:

*

Câu 3: (2 điểm) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45 km/h. Cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 30 km/h. Sau 4 giờ 30 phút thì hai xe gặp nhau.

a) Tính quãng đường AB.

b) Chỗ gặp nhau của hai xe cách B bao nhiêu km?

Câu 4: (2.5 điểm) Chu vi thửa đất hình chữ nhật là 400 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta trồng cây ăn quả hết diện tích thửa đất đó. Hỏi diện tích thửa đất còn lại là bao nhiêu?

Câu 5: (0,75 điểm) Tính tổng sau: A = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + . . . + 2017 + 2019

Câu 6: (0,75 điểm) Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích là 3024.

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

Đáp án đề khảo sát Toán lớp 6 – Đề 1

Bài Phần bài làm Điểm

1(2,5 điểm)

a) 30

b) 623,31

c)11,3 + 6,9 + 8,7 + 13,1 = (11,3 + 8,7) + (6,9 + 13,1)

= 20 + 20

= 40

d) 17,58 x 43 + 57 x 17,58 = 17,58 x (43 + 57)

= 17,58 x 100

= 1758

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

2 (2 điểm)

a)

*

b) (x + 73) : 5 = 20 + 7,5 x 4

(x + 73) : 5 = 50

x + 73 = 250

x = 177

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

3 (2,5 điểm)

Nếu coi số học sinh nam là 2 phần bằng nhau thì số học sinh nữ là 3 phần như thế. (có thể thay bằng vẽ sơ đồ)

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số học sinh nam là:

(30 : 5) x 2 = 12 (học sinh)

Số học sinh nữ là:

30 – 12 = 18 (học sinh)

Đáp số : 12 học sinh nam, 18 học sinh nữ.

1 đ

0,75 đ

0,5 đ

0,25 đ

4 (3 điểm)

a) Chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC là:

12 x

*

= 8 (cm)

Diện tích tam giác ABC là:

12 x 8 : 2 = 48 (cm2)

b) Vì AM =

*

MC nên AM =

*

AC.

Xem thêm: Kể Về Tình Cảm Của Mẹ Đối Với Em (15 Mẫu), Kể Về Tình Cảm Người Thân Đối Với Em

Xét 2 tam giác ABM và ABC có chung đường cao hạ từ đỉnh B xuống đáy và có đáy AM =

*

AC nên diện tích tam giác ABM bằng

*

diện tích tam giác ABC và bằng: 48 x

*

= 18 (cm2).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *