Bạn đang xem tư liệu "Đề cương cứng ôn tập Chương 1 - Hình học tập 8 - Năm học tập 2019-2020", để cài tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên

Tài liệu gắn thêm kèm:

*
de_cuong_on_tap_chuong_1_hinh_hoc_8_nam_hoc_2019_2020.doc

Nội dung text: Đề cương cứng ôn tập Chương 1 - Hình học tập 8 - Năm học tập 2019-2020

ễN TẬP CHƯƠNG 1 - HèNH HỌC 8 NĂM HỌC 2019 - 2020 I.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập chương 1 hình học 8

Kiến thức và kỹ năng cơ bản: 1/ Định nghĩa, tớnh chất và vệt hiệu nhận biết cỏc tứ giỏc đặc biệt. 2/ Định nghĩa, tớnh chất đường trung bỡnh của tam giỏc, của hỡnh thang. 3/ Tớnh chất đường trung đường ứng cùng với cạnh huyền của tam giỏc vuụng. 4/ Định nghĩa, tớnh chất, dấu hiệu nhõn biết cỏc hỡnh thang, thang cõn, hỡnh bỡnh hành, hỡnh chữ nhật, hỡnh thoi II. Bài bác tập A. TRẮC NGHIỆM: Cõu 1. Xỏc định đỳng (Đ), sai (S) cỏc cõu sau: CÂU Đ S 1. Hỡnh thang cõn là hỡnh thang cú nhị cạnh bờn bằng nhau. 2. Tứ giỏc cú hai tuyến đường chộo vuụng gúc cùng nhau là hỡnh thoi. 3. Hỡnh vuụng là hỡnh chữ nhật cú hai cạnh kề bởi nhau. 4. Hỡnh thang cú hai đỏy đều bằng nhau là hỡnh bỡnh hành. 5. Hỡnh thoi cú một con đường chộo là đường phõn giỏc của một gúc là hỡnh vuụng. 6. Hỡnh vuụng cú tõm đối xứng là giao điểm của hai tuyến phố chộo với cú 4 trục đối xứng. 7. Hỡnh thang cú hai cạnh bờn tuy vậy song là hỡnh bỡnh hành. 8. Hỡnh chữ nhật cú hai đường chộo vuụng gúc là hỡnh thoi. 9. Hỡnh thang cú một gúc vuụng là hỡnh chữ nhật. 10. Hỡnh bỡnh hành cú một gúc vuụng là hỡnh vuụng. 11. Hỡnh chữ nhật cú 2 đường chộo đều nhau và là phõn giỏc của cỏc gúc hỡnh chữ nhật. 12. Tứ giỏc vừa là hỡnh chữ nhật vừa là hỡnh thoi là hỡnh vuụng. Cõu 2 : Tứ giỏc MNPQ cú Mà=1000 ;Nà=900 ;Qà=700 lúc đú ta cú: A. P$=1200 . B. P$=1000 . C. P$=800 D. P$=600 . Cõu 3: trong hỡnh thang cõn ABCD (AB//CD; ABA. 9cm B. 3,5 centimet C.4,5 centimet D. 3 centimet Cõu 7: Một hỡnh vuụng cú cạnh bằng 4 cm, mặt đường chộo của hỡnh vuụng đú bằng: A. 8 cm B. 32 centimet C.

Xem thêm: Review Khoa Chăm Sóc Da Bệnh Viện Đại Học Y Dược Đưa Vào Hoạt Động Khoa Da Liễu

6 centimet D. 16 cm Cõu 8:Đường chộo của một hỡnh vuụng bởi 2 cm. Cạnh của hỡnh vuụng đú là: 3 4 A. 1 centimet B. 2 centimet C. Cm D. Cm 2 3 Cõu 9: nếu độ nhiều năm 2 cạnh kề của hỡnh chữ nhật là 3 centimet và 5 centimet thỡ độ dài con đường chộo của nú là: A. 14 cm B. 8 centimet C. 34 cm D. 4 cm Cõu 10: Cỏc điểm A’; B’; C’ đối xứng cùng với cỏc điểm A, B, C qua mặt đường thẳng d. Biết rắng B nằm trong lòng A và C ; đoạn A’C’ = 11 cm; CB = 5cm. Độ nhiều năm đoạn thằng AB là A. 5cm B. 6 centimet C. 11 cm D. 16 cm B.TỰ LUẬN: 1. Cho tam giỏc ABC vuụng tại A cú AB = 8cm ; AC= 6cm . Hotline M, N theo lần lượt là trung điểm AB, AC. A/ Tớnh độ dài NM.; b/ gọi K là trung điểm BC. Tớnh độ dài AK. 2. đến tam giỏc cõn ABC (AB = AC). Call M, N, p. Theo sản phẩm công nghệ tự là trung điểm của AB, AC, BC. Mang lại Q là điểm đối xứng của p. Qua N. Minh chứng : a. PMAQ là hỡnh thang. B. BMNC là hỡnh thang cõn. C. ABPQ là hỡnh bỡnh hành d. AMPN là hỡnh thoi e. APCQ là hỡnh chữ nhật 3. đến tam giỏc ABC cùng với H là trực tõm. Cỏc mặt đường thẳng vuụng gúc cùng với AB tại B, vuụng gúc cùng với AC tại C giảm nhau sống D. A) minh chứng tứ giỏc BDCH là hỡnh bỡnh hành b) chứng tỏ BãAC BãDC 1800 c) điện thoại tư vấn M là trung điểm của BC, O là trung điểm AD. Minh chứng AH = 2OM 4. Mang đến tam giỏc ABC (ABb) Tứ giỏc ABMK là hỡnh gỡ ? vỡ vạc sao ? c) Trờn tia đối của tia MA lấy điểm E sao để cho ME = MA. Chứng tỏ tứ giỏc ABEC là hỡnh thoi d) call Q là trung điểm AB, minh chứng AQIK là hỡnh bỡnh hành. E) QK cắt AI tại N, QC giảm KM trên D. Chứng tỏ ND vuụng gúc với QI f) EI cắt CM trên P, chứng minh AP đi qua trung điểm cạnh CE với 6MP = BC 7. Mang lại ABC vuông tại A (AB