Trường Đại học Tôn Đức Thắng (nambaongu.com.vn) dự kiến tuyển sinh 5.560 chỉ tiêu trình độ đại năm 2021; bao gồm 40 ngành Chương trình tiêu chuẩn, 17 ngành Chương trình chất lượng cao, 12 ngành Chương trình đại học bằng tiếng Anh, 11 ngành chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở và 12 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus.

Đang xem: đại học tôn đức thắng tuyển sinh 2021

Nhà trường triển khai tuyển sinh đại học năm 2021 theo 04 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPTPhương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của nambaongu.com.vnPhương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT

Danh mục ngành/mã ngành tuyển sinh bậc đại học năm 2021 (xem chi tiết) 

PHƯƠNG THỨC 1: XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP BẬC THPT

ĐỢT 1: DÀNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT ĐÃ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI nambaongu.com.vn

Xét tuyển theo kết quả học tập của 05 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12) dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT trong năm 2021 tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với nambaongu.com.vn về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ (gọi tắt trường THPT ký kết).

Đối với chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao và chương trình học 2 năm tại cơ sở: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 05 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển.

Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh, xét tuyển 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

ĐỢT 2: DÀNH CHO HỌC SINH TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG THPT TRONG CẢ NƯỚC

Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tất cả các trường THPT trong cả nước. 

Đối với chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao và chương trình học 2 năm tại cơ sở, Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 06 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển;

Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh, xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

ĐỢT 3: DÀNH CHO HỌC SINH TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG THPT TRONG CẢ NƯỚC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH, CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ.

Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tất cả các trường THPT trong cả nước đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở.

Đối với chương trình học 2 năm tại cơ sở, điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 06 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển

Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh, xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.

ĐỢT 4: DÀNH CHO THÍ SINH THUỘC DIỆN ĐẶC CÁCH XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT 2021

– Đối tượng xét tuyển: Thí sinh là học sinh lớp 12 (năm 2020-2021) THPT của tất cả các trường THPT trên cả nước thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021; không trúng tuyển các phương thức khác của nambaongu.com.vn.

– Phạm vi xét tuyển: Tất cả các ngành giáo dục bậc đại học (chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình học 2 năm tại cơ sở, chương trình đại học bằng tiếng Anh)

– Điều kiện nhận hồ xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT. Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển ở mục 1 đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển nếu có điểm đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào. Điểm xét tuyển 6 học kỳ và điều kiện môn học) theo từng ngành đợt 4 được quy định (tại đây)

PHƯƠNG THỨC 2: XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 

PHƯƠNG THỨC 3: ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA nambaongu.com.vn

nambaongu.com.vn ưu tiên xét tuyển các đối tượng sau:

a. Đối tượng 1: Thí sinh thuộc các trường THPT chuyên trên cả nước; một số trường trọng điểm tại TPHCM.

+ Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển đối tượng 1 – đợt 1 (xem chi tiết)

+ Danh sách các trường THPT được ưu tiên xét tuyển đối tượng 1 (xem chi tiết)

Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: nambaongu.com.vn xét tuyển theo Điểm xét tuyển ĐXT 5HK THM hay ĐXT 5HK TBHK từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển, nambaongu.com.vn sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 5HK-tiếng Anh từ cao xuống thấp đối với chương trình tiêu chuẩn và chương trình chất lượng cao, ưu tiên xét theo điểm năng lực tiếng Anh/chứng chỉ tiếng Anh đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh.

+ Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 05 HK dành cho đối tượng 1 – đợt 1 (xem tại đây)

+ Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển đối tượng 1 – đợt 2 (xem chi tiết)

+ Danh sách các trường THPT được ưu tiên xét tuyển đối tượng 1 (xem chi tiết)

+ Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: nambaongu.com.vn xét tuyển theo Điểm xét tuyển ĐXT 6HK THM hay ĐXT 6HK TBHK từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển, nambaongu.com.vn sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 6HK-tiếng Anh từ cao xuống thấp đối với chương trình tiêu chuẩn và chương trình chất lượng cao, ưu tiên xét theo điểm năng lực tiếng Anh/chứng chỉ tiếng Anh đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh.

+ Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 06 HK dành cho đối tượng 1 – đợt 2 (xem tại đây)

b. Đối tượng 2: Thí sinh đạt một trong các thành tích học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố năm 2021, đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12.

Xem thêm:

Thí sinh thuộc đối tượng 2, hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021, tốt nghiệp THPT năm 2021 được cộng điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi đạt được theo quy định sau:

Thành tích học sinh giỏi

Điểm cộng ưu tiên

 (Được cộng trực tiếp vào điểm xét tuyển)

2.1. Học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2021

 

– Giải nhất

4,0

– Giải nhì

3,5

– Giải ba

3,0

– Giải khuyến khích

2,5

2.2. Học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố năm 2021 hoặc học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 12.

 

– Giải nhất

2,0

– Giải nhì

1,5

– Giải ba

1,0

– Giải khuyến khích

0,5

2.3. Học sinh đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

 

– Giải nhất

2,0

– Giải nhì

1,5

– Giải ba

1,0

– Giải khuyến khích

0,5

2.4. Học sinh giỏi cả 3 năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 (xét theo 5HK); Học sinh giỏi cả 3 năm lớp 10, 11 và lớp 12 (xét theo 6HK)

0,5

Lưu ý:

Thí sinh có thành tích thuộc cả nội dung 2.1 và 2.2 chỉ được cộng một điểm cộng ưu tiên cao nhất

Điểm cộng mục 2.1, 2.2, 2.3 được xét cộng cho các ngành xét tuyển theo từng môn/lĩnh vực dự thi của thí sinh quy định trong phụ lục đính kèm (xem tại đây).

+ Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển Đối tượng 2 – đợt 1 (xem tại đây)

+ Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: nambaongu.com.vn xét tuyển theo Điểm xét tuyển ĐXT 5HK THM2  hoặc ĐXT 5HK TBHK2 từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển, nambaongu.com.vn sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 5HK-tiếng Anh từ cao xuống thấp đối với chương trình tiêu chuẩn và chương trình chất lượng cao, ưu tiên xét theo điểm năng lực tiếng Anh/chứng chỉ tiếng Anh đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh.

 Điểm xét tuyển 5 học kỳ theo tổ hợp môn 2 (ĐXT 5HK THM2): là Tổng điểm trung bình 05 học kỳ của các môn theo Tổ hợp xét tuyển; cộng Điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi; cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Điểm này dùng để xét tuyển cho chương trình Tiêu chuẩn, chương trình Chất lượng cao, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang, Bảo Lộc.

ĐXT 5HK THM2 = ĐTB 5HK mh1 + ĐTB 5HK mh2 + ĐTB 5HK mh3 * 2 + Điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi + α (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)

 Điểm xét tuyển 5 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ 2 (ĐXT 5HK TBHK2): là Tổng điểm trung bình 5 học kỳ*4/5 (quy về thang điểm 40) cộng Điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi; cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Điểm này dùng để xét tuyển cho chương trình Đại học bằng tiếng Anh.

ĐXT 5HK TBHK2 = (ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10+ ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11 + ĐTB HK1 L12) * 4/5 + Điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi + α (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Thang điểm xét tuyển là thang 40 điểm, làm tròn đến 02 chữ số thập phân;

Trong đó, α là Điểm ưu tiên theo trường THPT do nambaongu.com.vn qui định (trường chuyên/năng khiếu được cộng 2,0; trường trọng điểm được cộng 1,0);

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (quy về thang điểm 40) bằng 4/3 lần điểm ưu tiên theo qui định của Bộ GD&ĐT

+ Danh mục các Trường THPT ký kết năm 2021 (xem tại đây)

+ Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 05HK dành cho đối tượng 2 – đợt 1 (xem tại đây)

+ Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển đối tượng 2 – đợt 2 (xem tại đây)

+ Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: nambaongu.com.vn xét tuyển theo Điểm xét tuyển ĐXT 6HK THM2 hoặc ĐXT 6HK THM2   từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển, nambaongu.com.vn sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 6HK-tiếng Anh từ cao xuống thấp đối với chương trình tiêu chuẩn và chương trình chất lượng cao, ưu tiên xét theo điểm năng lực tiếng Anh/chứng chỉ tiếng Anh đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh.

Điểm xét tuyển 6 học kỳ theo tổ hợp môn 2 (ĐXT 6HK THM2): là Tổng điểm trung bình 06 học kỳ của các môn theo Tổ hợp xét tuyển; cộng Điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi; cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Điểm này dùng để xét tuyển cho chương trình Tiêu chuẩn, chương trình Chất lượng cao, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở Nha Trang, Bảo Lộc.

ĐXT 6HK THM2 = ĐTB 6HK mh1 + ĐTB 6HK mh2 + ĐTB 6HK mh3 * 2 + Điểm ưu tiên thành tích học sinh giỏi + α (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Điểm xét tuyển 6 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ 2 (ĐXT 6HK TBHK2): là Tổng điểm trung bình 6 học kỳ*2/3 (quy về thang điểm 40) cộng Điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi; cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Điểm này dùng để xét tuyển cho chương trình Đại học bằng tiếng Anh.

ĐXT 6HK TBHK2 = (ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10+ ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11+ ĐTB HK1 L12 + ĐTB HK2 L12) * 2/3 + Điểm ưu tiên thành tích học sinh giỏi + α (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Thang điểm xét tuyển là thang 40 điểm, làm tròn đến 02 chữ số thập phân;

Trong đó, α là Điểm ưu tiên theo trường THPT do nambaongu.com.vn qui định (trường chuyên/năng khiếu được cộng 2,0; trường trọng điểm được cộng 1,0);

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (quy về thang điểm 40) bằng 4/3 lần điểm ưu tiên theo qui định của Bộ GD&ĐT

+ Danh mục các Trường THPT ký kết năm 2021 (xem tại đây)

+ Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 06 HK dành cho đối tượng 2 – đợt 2 (xem tại đây)

Trong đó, ĐXT ĐT3-1 (thang 40 điểm) được tính theo công thức:

ĐXT ĐT3-1 = 0,4*ĐXT05HK + 0,6*4* Điểm phiên theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có);

ĐXT05HK = (ĐTBHK1 L10 + ĐTBHK2 L10 + ĐTBHK1 L11 + ĐTBHK2 L11 + ĐTBHK1 L12)*4/5 + Điểm ưu tiên trường THPT (nếu có)

(ĐTBHK là điểm trung bình học kỳ của từng học kỳ)

Trong đó, ĐXT ĐT3-2 (thang 40 điểm) được tính theo công thức:

ĐXT ĐT3-2 = 0,4* ĐXT06HK + 0,6* 4* Điểm phiên theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có);

ĐXT06HK = (ĐTBHK1 L10 +ĐTBHK2 L10 + ĐTBHK1 L11 + ĐTBHK2 L11 + ĐTBHK1 L12 + ĐTBHK2 L12)*2/3 + Điểm ưu tiên trường THPT (nếu có)

(ĐTBHK là điểm trung bình học kỳ của từng học kỳ)

Trong đó, ĐXT ĐT3-3 (thang 40 điểm) được tính theo công thức:

ĐXT ĐT3-3 = 0,4* ĐXT06HK + 0,6*4* Điểm phiên theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có);

ĐXT06HK = (ĐTBHK1 L10 +ĐTBHK2 L10 + ĐTBHK1 L11 + ĐTBHK2 L11 + ĐTBHK1 L12 + ĐTBHK2 L12)*2/3 + Điểm ưu tiên trường THPT (nếu có)

(ĐTBHK là điểm trung bình học kỳ của từng học kỳ)

d. Đối tượng 4: Thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh

e. Đối tượng 5: Thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh

f. Đối tượng 6: Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh:

PHƯƠNG THỨC 4: XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Lưu ý:

a) Tùy theo tình hình thực tế (số lượng hồ sơ dự tuyển theo từng phương thức trong các phương thức xét tuyển), Nhà trường điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển giữa các phương thức, hoặc chỉ tiêu các ngành trong cùng nhóm ngành, công bố kết quả trúng tuyển cho từng phương thức để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.

b) Thí sinh được công bố trúng tuyển ở phương thức 1 và phương thức 3 chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức khi đã có Bằng (hoặc quyết định) tốt nghiệp THPT hợp lệ.

Xem thêm:

c) Các mốc thời gian trong thông báo chỉ đang dự kiến. Tùy vào tình hình thực tế và kế hoạch của Bộ GD&ĐT, nhà trường sẽ điều chỉnh các mốc thời gian trên cho phù hợp.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *