Điểm chuẩn đại học 2017 của ngôi trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật tp.hcm đều tại mức từ 18 điểm trở lên.

Bạn đang xem: Đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm 2017

Một số ngành bao gồm điểm chuẩn chỉnh khá cao khi ở tầm mức 24, 25 điểm. So với năm 2016, điểm chuẩn chỉnh nhiều ngành tăng tự 2 điểm trở lên.

Xem thêm: Quy Trình Tử Hình Bằng Tiêm Thuốc Độc, Quy Định Chi Tiết Về Tử Hình Bằng Tiêm Thuốc Độc


*
-Điểm chuẩn chỉnh đại học tập 2017 của ngôi trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật tp hcm (dự kiến) đều tại mức từ 18 điểm trở lên. Một số trong những ngành bao gồm điểm chuẩn chỉnh khá cao khi ở tầm mức 24, 25 điểm. đối với năm 2016, điểm chuẩn chỉnh nhiều ngành tăng tự 2 điểm trở lên.

Tên ngành

Tổ hợp

Điểm chuẩn

Sư phạm giờ Anh (đã quy về thang 30)

D01, D96

25

Thiết kế năng động (đã quy về thang 30)

V01, V02

20

Ngôn ngữ Anh (đã quy về thang 30)

D01, D96

24.75

Thương mại điện tử (hệ Đại trà)

A00, A01, D01, D90

23.25

Kế toán (hệ rất chất lượng tiếng Việt)

A00, A01, D01, D90

18.75

Kế toán (hệ Đại trà)

A00, A01, D01, D90

22.75

Kỹ thuật tài liệu (hệ Đại trà)

A00, A01, D01, D90

21

Công nghệ tin tức (hệ rất tốt tiếng Anh)

A00, A01, D01, D90

21.25

Công nghệ tin tức (hệ chất lượng cao tiếng Việt)

A00, A01, D01, D90

22.25

Công nghệ tin tức (hệ Đại trà)

A00, A01, D01, D90

25

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (hệ rất chất lượng tiếng Anh)

A00, A01, D01, D90

19.5

Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng (hệ chất lượng cao tiếng Việt)

A00, A01, D01, D90

20.25

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (hệ Đại trà)

A00, A01, D01, D90

23.5

Công nghệ nghệ thuật cơ khí (hệ rất chất lượng tiếng Anh)

A00, A01, D01, D90

21

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ rất chất lượng tiếng Việt)

A00, A01, D01, D90

22.25

Công nghệ chuyên môn cơ khí (hệ Đại trà)

A00, A01, D01, D90

24.75

Công nghệ sản xuất máy (hệ chất lượng cao tiếng Anh)

A00, A01, D01, D90

20

Công nghệ sản xuất máy (hệ chất lượng cao tiếng Việt)

A00, A01, D01, D90

21.5

Công nghệ chế tạo máy (hệ Đại trà)

A00, A01, D01, D90

24.25

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử (hệ chất lượng cao tiếng Anh)

A00, A01, D01, D90

21

Công nghệ chuyên môn cơ điện tử (hệ chất lượng cao tiếng Việt)

A00, A01, D01, D90

22.75

Công nghệ chuyên môn cơ điện tử (hệ Đại trà)

A00, A01, D01, D90

25.25

Công nghệ kỹ thuật xe hơi (hệ rất chất lượng tiếng Anh)

A00, A01, D01, D90

22.25

Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ chất lượng cao tiếng Việt)

A00, A01, D01, D90

23.75

Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Đại trà)

A00, A01, D01, D90

25.5

Công nghệ chuyên môn nhiệt (hệ rất tốt tiếng Việt)

A00, A01, D01, D90

20

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ Đại trà)

A00, A01, D01, D90

23.5

Công Nghệ kỹ thuật điện - điện tử (hệ chất lượng cao tiếng Anh)

A00, A01, D01, D90

20.25

Công Nghệ kỹ thuật điện - năng lượng điện tử (hệ chất lượng cao tiếng Việt)

A00, A01, D01, D90

22.25

Công Nghệ kỹ thuật điện - điện tử (hệ Đại trà)

A00, A01, D01, D90

25

Công nghệ nghệ thuật Điện tử - truyền thông media (hệ chất lượng cao tiếng Anh)

A00, A01, D01, D90

19

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - truyền thông (hệ rất tốt tiếng Việt)

A00, A01, D01, D90

20

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - truyền thông (hệ Đại trà)

A00, A01, D01, D90

23.75

Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá (hệ rất chất lượng tiếng Anh)

A00, A01, D01, D90

21.75

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hoá (hệ rất chất lượng tiếng Việt)

Bài viết liên quan