Đại học Bách khoa hà nội thủ đô đã công bố điểm chuẩn năm 2016

Hội đồng tuyển sinh Đại học tập Bách khoa thủ đô vừa công bố điểm chuẩn vào các ngành trong trường năm 2016 như sau:

Mã nhóm ngànhTên ngànhĐiểm chuẩn chỉnh 1

Tiêu chí phụ (môn Toán) 2

KT11Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử8.428.5
KT12Kỹ thuật cơ khí (cơ khí chế tạo và cơ khí đụng lực); Kỹ thuật sản phẩm không; nghệ thuật tàu thủy87.5
KT13Kỹ thuật nhiệt7.658.25
KT14Kỹ thuật trang bị liệu; Kỹ thuật vật liệu kim loại7.668.25
CN1Công nghệ sản xuất máy; công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử; công nghệ kỹ thuật ô tô8.057.5
KT21Kỹ thuật năng lượng điện tử-truyền thông8.37.75
KT22Kỹ thuật vật dụng tính; truyền thông media và mạng sản phẩm tính; khoa học máy tính; kỹ thuật phần mềm; khối hệ thống thông tin; technology thông tin8.828.5
KT23Toán-Tin; khối hệ thống thông tin quản lí lý8.038
KT24Kỹ thuật Điện-điện tử; chuyên môn Điều khiển và tự động hóa hóa8.538.5
CN2Công nghệ KT Điều khiển và tự động hóa; technology KT Điện tử-truyền thông; công nghệ KT Điện-điện tử; technology thông tin8.327.75
KT31Công nghệ sinh học; chuyên môn sinh học; kỹ thuật hóa học; technology thực phẩm; kỹ thuật môi trường7.938.5
KT32Hóa học tập (cử nhân)7.758
KT33Kỹ thuật in cùng truyền thông7.728.5
CN3Công nghệ thực phẩm7.928
KT41Kỹ thuật dệt; technology may; technology da giầy7.737.5
KT42Sư phạm chuyên môn công nghiệp (cử nhân)7.117.25
KT51Vật lý kỹ thuật7.627
KT52Kỹ thuật hạt nhân7.758
KQ1Kinh tế công nghiệp; làm chủ công nghiệp7.477.5
KQ2Quản trị ghê doanh7.737.5
KQ3Kế toán; Tài chính-Ngân hàng7.737.5
TA1Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ7.486.5
TA2Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa quốc tế7.296.75
TT1Chương trình tiên tiến ngành Điện-Điện tử7.557.5
TT2Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Cơ Điện tử7.587.5
TT3Chương trình tiên tiến và phát triển ngành kỹ thuật và Kỹ thuật đồ dùng liệu7.987.75
TT4Chương trình tiên tiến và phát triển ngành chuyên môn Y sinh7.617
TT5Chương trình tiên tiến technology thông tin Việt-Nhật; chương trình tiên tiến technology thông tin ICT7.537.75
QT11Cơ năng lượng điện tử - NUT (ĐH Nagaoka - Nhật Bản)7.57
QT12Điện tử -Viễn thông – LUH (ĐH Leibniz Hannover - Đức)7.287.25
QT13Hệ thống tin tức – G.INP (ĐH Grenoble – Pháp)77
QT14Công nghệ tin tức – LTU (ĐH La Trobe – Úc)7.528.25
QT15Kỹ thuật ứng dụng – VUW IT (ĐH Victoria - New Zealand)6.586.75
QT21Quản trị marketing - VUW (ĐH Victoria - New Zealand)6.76.5
QT31Quản trị marketing – TROY tía (ĐH Troy - Hoa Kỳ)6.56.75
QT32Khoa học máy tính xách tay – TROY - IT (ĐH Troy - Hoa Kỳ)6.77
QT33Quản trị sale - UPMF (ĐH Pierre Mendes France – Pháp)6.524.5
QT41Quản lý công nghiệp siêng ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Industrial System Engineering)6.536.25

Ghi chú:

1/ Công thức tính điểm xét(ĐX) với điểm chuẩn:

a/ Đối với những nhóm ngành không tồn tại môn chính:

 

b/ Đối với những nhóm ngành có môn chính:

 

Tiêu chí phụ: số đông em gồm điểm xét đúng bằng điểm chuẩn chỉnh thì phải bao gồm điểm môn Toán đạt điểm theo tiêu chí phụ.