giải pháp sư nước ta » thông tin » Tin rất nổi bật » Đời sống - xóm hội » điều khoản - Đời sống » Dọc đường tố tụng » hồ sơ - tứ liệu » làm hồ sơ - bốn liệu

Bạn đang xem: Kịch Tính ‘ Cuộc Chiến Thành Rome ’ Của Top 4 Vietnam’S Next Top Model 2015

(LSO) - Mu1ed9t vu1ee5 hu1ecfa hou1ea1n lu1edbn u0111u00e3 thiu00eau ru1ee5i thu00e0nh Rome cu1ed5 u0111u1ea1i trong suu1ed1t 14 ngu00e0y. u0110u00e1m chu00e1y lu1edbn u0111u1ebfn nu1ed7i u0111u00e3 phu00e1 hu1ee7y gu1ea7n nhu01b0 hou00e0n tou00e0n thu00e0nh phu1ed1 lu1edbn nhu1ea5t cu1ee7a u0111u1ebf quu1ed1c La Mu00e3 khi u0111u00f3, khiu1ebfn hu00e0ng vu1ea1n ngu01b0u1eddi mu1ea5t nhu00e0 cu1eeda, lu00e2m vu00e0o cu1ea3nh bu1ea7n hu00e0n. Tuy nhiu00ean, cu00e2u hu1ecfi ai lu00e0 thu1ee7 phu1ea1m gu00e2y ra u0111u00e1m chu00e1y nu00e0y, Nero - vu1ecb hou00e0ng u0111u1ebf bu1ea1o chu00faa cu1ee7a Rome hay vu00ec mu1ed9t nguyu00ean nhu00e2n nu00e0o khu00e1c?
Rome u0111u01b0u1ee3c mu1ec7nh danh lu00e0 thu00e0nh phu1ed1 vu0129nh hu1eb1ng. Thu1eddi ku1ef3 huy hou00e0ng cu1ee7a Rome Rome cu1ed5 u0111u1ea1i tu1ed3n tu1ea1i suu1ed1t hu01a1n 1.000 nu0103m, cu00f3 lu1ecbch su1eed lu00e2u u0111u1eddi, u1ea3nh hu01b0u1edfng su00e2u ru1ed9ng tu1edbi cu00e1c giai u0111ou1ea1n lu1ecbch su1eed sau nu00e0y cu1ee7a nhu00e2n lou1ea1i. Lu1ecbch su1eed cu1ee7a Rome u0111u00e3 u0111u1ec3 lu1ea1i mang đến hu1eadu thu1ebf nhu1eefng di su1ea3n vu0103n hu00f3a phong phu00fa, xu00e1n lu1ea1n. Tu00e1c phu1ea9m vu0103n hu1ecdc su1edbm nhu1ea5t mu00e0 Rome cu1ed5 u0111u1ea1i truyu1ec1n lu1ea1i lu00e0 hu00fd ku1ecbch, trong u0111u00f3 cu00f3 hu00e0i ku1ecbch, cu0169ng cu00f3 cu1ea3 nhu1eefng bi ku1ecbch. Ngu01b0u1eddi mu1edf u0111u1ea7u cho thu1edfi ku1ef3 phu00e1t triu1ec3n cu1ee7a hu00e0i ku1ecbch tu1ea1i Rome lu00e0 Titut Marxiut Plotut (254-184 TCN). u00d4ng u0111u00e3 viu1ebft hu01a1n 100 vu1edf hu00e0i ku1ecbch. u0110u00e1ng tiu1ebfc, vào su1ed1 u0111u00f3 chu1ec9 cu00f2n lu01b0u truyu1ec1n u0111u01b0u1ee3c mu1ed9t su1ed1 vu1edf tiu00eau biu1ec3u nhu01b0 u201cAnh lu00ednh khoe khoangu201d, u201cMu1ed9t hu0169 vu00e0ngu201d, u201cBu00f3ng mu201d. Thu00f4ng qua u0111u00f3, tu00e1c giu1ea3 chu1ebf nhu1ea1o thu00f3i hu01b0 tu1eadt xu1ea5u cu1ee7a bu1ecdn quyu1ec1n quu00fd thu1eddi u0111iu1ec3m u00f4ng su1ed1ng. Torenxiut cu0169ng lu00e0 ngu01b0u1eddi su00e1ng tu00e1c hu00e0i ku1ecbch nu1ed5i tiu1ebfng thu1eddi u0111u00f3. u00d4ng u0111u00e3 viu1ebft 6 vu1edf hu00e0i ku1ecbch lu1edbn nhu01b0 u201cMu1eb9 chu1ed3ngu201d, u201cHai anh emu201d... Thu00f4ng qua cu00e1c mu1ed1i quan hu1ec7 trong gia u0111u00ecnh, tu00e1c giu1ea3 phu1ea3n u00e1nh hu1ebft su1ee9c sinh u0111u1ed9ng mu00e2u thuu1eabn giu1eefa thu1ebf hu1ec7 giu00e0 vu00e0 tru1ebb tu1ea1i Rome. Triu1ec1u u0111u1ea1i Ogustut u0111u01b0u1ee3c coi lu00e0 thu1eddi u0111u1ea1i hou00e0ng kim cu1ee7a vu0103n hu1ecdc Rome. Thu1eddi ku1ef3 nu00e0y u0111u00e3 xuu1ea5t hiu1ec7n 3 nhu00e0 thu01a1 lu1edbn. Mu1ed9t vào su1ed1 u0111u00f3 lu00e0 nhu00e0 thu01a1 nu1ed5i tiu1ebfng Ovidiut u0111u00e3 bu1ecb Nguyu00ean thu1ee7 Octavisus bu1eaft u0111i u0111u00e0y. Cu00f2n hai nhu00e0 thu01a1 cơ lu00e0 Viecgiliut vu00e0 Horatiut. Viecgiliut mu00f4 phu1ecfng thiu00ean su1ee9 home u0111u1ec3 su00e1ng tu00e1c ra u201cu00caneitu201d, bu1ea3n tru01b0u1eddng ca du00e0i 12 chu01b0u01a1ng, ku1ec3 vu1ec1 chuyu1ec7n u00canu00ea, ngu01b0u1eddi anh hu00f9ng thu00e0nh Troy, u0111u00e3 mang cha giu00e0 vu00e0 bé du1ea1i cu00f9ng mu1ed9t su1ed1 nu1ea1n du00e2n thu00e0nh Troy vu01b0u1ee3t biu1ec3n khu01a1i lu01b0u lu1ea1c tu1edbi Italia... Khi nu00f3i u0111u1ebfn nhu1eefng tu1ea3c phu1ea9m lu1ecbch su1eed cu1ed5 u0111u1ea1i nu1ed5i tiu1ebfng, ngu01b0u1eddi ta nghu0129 ngay lập tức u0111u1ebfn Appianut. Cu1ed1ng hiu1ebfn lu1edbn nhu1ea5t cu1ee7a u00f4ng mang lại hu1eadu thu1ebf, u0111u1ec3 lu1ea1i pho u201cLu1ecbch su1eed Romeu201d. Pho su00e1ch gu1ed3m 24 cuu1ed1n, u0111u01b0u1ee3c viu1ebft bu1eb1ng tiu1ebfng Hy Lu1ea1p thu00f4ng du1ee5ng lu00fac bu1ea5y giu1edd, ku1ec3 vu1ec1 900 nu0103m lu1ecbch su1eed cu1ee7a Rome, ku1ec3 tu1eeb lúc cu1ed5 quu1ed1c Rome khu1edfi nguu1ed3n... Caesar, mu1ed9t nhu00e0 chu00ednh tru1ecb nu1ed5i tiu1ebfng, mu1ed9t thiu00ean tu00e0i quu00e2n su1ef1 trong lu1ecbch su1eed Rome thu1eddi cu1ed5 u0111u1ea1i. Sau nhu1eefng cuu1ed9c chinh chiu1ebfn cu1ee7a cuu1ed9c u0111u1eddi u00f4ng, du01b0u1eddng nhu01b0 u00f4ng u0111u00e3 viu1ebft lu00ean mu1ed9t cuu1ed1n su00e1ch quu00fd giu00e1 vu1ec1 lu1ecbch su1eed Rome cu1ed5 u0111u1ea1i: u201cKu00fd su1ef1 vu1ec1 cuu1ed9c chiu1ebfn tranh u1edf xu1ee9 Golleru201d.

Xem thêm: Mức Phí Chuyển Tiền Từ Vietcombank Sang Ngân Hàng Khác, Phí Chuyển Tiền Vietcombank Hiện Nay Là Bao Nhiêu

Du1ea5u tu00edch thu00e0nh Rome. u0110u00f3 lu00e0 nhu1eefng ghi chu00e9p vu1ec1 quu00e1 tru00ecnh Rome chinh phu1ee5c xu1ee9 Goller, cu00f3 giu00e1 tru1ecb ru1ea5t cao vu1ec1 lu1ecbch su1eed, vu1ec1 quu00e2n su1ef1 vu00e0 cu1ea3 vu1ec1 vu0103n hu1ecdc. Ngou00e0i vu0103n hu1ecdc vu00e0 su1eed hu1ecdc, nu1ec1n vu0103n hu00f3a Rome cu00f2n cu00f3 u0111u00f3ng gu00f3p lu1edbn lao vu1ec1 mu1eb7t luu1eadt hu1ecdc u0111u1ed1i vu1edbi nu1ec1n vu0103n hu00f3a thu1ebf giu1edbi. Nhu1eefng bu1ed9 luu1eadt u0111u1ea7u tiu00ean xuu1ea5t hiu1ec7n su1edbm nhu1ea5t u1edf Rome. Ngou00e0i ra, Rome cu00f2n cu00f3 nhiu1ec1u thu00e0nh tu1ef1u vu1ec1 triu1ebft hu1ecdc, khoa hu1ecdc tu1ef1 nhiu00ean, nu00f4ng nghiu1ec7p... Su1ef1 nghiu1ec7p kiu1ebfn tru00fac cu1ee7a Rome cu1ed5 u0111u1ea1i cu0169ng phu00e1t triu1ec3n chu01b0a tu1eebng thu1ea5y. Cu00e1c hou00e0ng u0111u1ebf Rome muu1ed1n chu1ee9ng tu1ecf su1ef1 cu01b0u1eddng thu1ecbnh cu1ee7a u0111u1ea5t nu01b0u1edbc bu1eb1ng cu00e1c kiu1ec3u kiu1ebfn tru00fac. Cu00e1c u0111u1ec1n thu1edd thu1ea7n, u0111u1ea1i giu00e1o u0111u01b0u1eddng, nhu1eefng hu00ecnh tru1ee5, cu1ed5ng vu00f2m mu1ecdc lu00ean nhu01b0 nu1ea5m xung quanh quu1ea3ng tru01b0u1eddng Rome. Thu1eddi ku1ef3 u0111u1ebf quu1ed1c hu01b0ng thu1ecbnh, biu1ebft bao nhiu00eau cu00f4ng tru00ecnh kiu1ebfn tru00fac tuyu1ec7t vu1eddi u0111u00e3 lu1ea7n lu01b0u1ee3t u0111u01b0u1ee3c xu00e2y du1ef1ng. Vào u0111u00f3 phu1ea3i ku1ec3 u0111u1ebfn cu00f4ng tru00ecnh kiu1ebfn tru00fac lu1edbn nhu1ea5t mu00e0 nhu1eefng vu1ebft tu00edch cu1ee7a nu00f3 vu1eabn cu00f2n tu1ed3n tu1ea1i tu1edbi ngu00e0y nay. u0110u00f3 lu00e0 u0111u1ea5u tru01b0u1eddng hu00ecnh tru00f2n, phu1ea7n bu00ean ngou00e0i cu00f3 bố tu1ea7ng, phủ quanh lu00e0 nhu1eefng hu00e0ng cu1ed9t u0111u00e1. Su1ee9c chu1ee9a cu1ee7a nu00f3 lu00ean tu1edbi 5 vu1ea1n ngu01b0u1eddi. Su1eebng su1eefng giu1eefa quu1ea3ng tru01b0u1edfng Rome lu00e0 tru1ee5 u0111u00e1 ghi cu00f4ng Hou00e0ng u0111u1ebf Toragianut chinh phu1ee5c xu1ee9 Daxia vu1edbi nhu1eefng bu1ee9c phu00f9 u0111iu00eau liu00ean hou00e0n tu1eeb du01b0u1edbu1ec9 lu00ean tru00ean, tu00e1i hiu1ec7n lu1ea1i cu00e1c cuu1ed9c chinh chiu1ebfn cu1ee7a vu1ecb vua nu00e0y. Ru1ea5t nhiu1ec1u di tu00edch cu1ee7a Rome cu1ed5 u0111u1ea1i u0111u01b0u1ee3c bu1ea3o tu1ed3n cho u0111u1ebfn ngu00e0y nay, hu00e0ng nu0103m thu hu00fat hu00e0ng triu1ec7u ngu01b0u1eddi tu1edbi tham quan.
Mu1ed9t gu00f3c thu00e0nh phu1ed1 Roma - Italy ngu00e0y nay. Ngu00e0y bi thu1ea3m cu1ee7a thu00e0nh Rome Ngu00e0y 18/7/64 u0111u1ed1i vu1edbi thu00e0nh Rome lu00e0 mu1ed9t ngu00e0y tai hu1ecda khu1ee7ng khiu1ebfp. Chu1eadp tu1ed1i hu00f4m u0111u00f3, gu1ea7n u0111u1ea5u tru01b0u1eddng hu00ecnh tru00f2n trong thu00e0nh Rome bu1ed7ng xu1ea3y ra u0111u00e1m chu00e1y lu1edbn. Lu00fac u0111u00f3 giu00f3 ru1ea5t to, ngu1ecdn lu1eeda nhanh chu00f3ng lan ru1ed9ng ra khu1eafp thu00e0nh phu1ed1. u0110u00e1m chu00e1y nu00e0y u0111u00e3 ku00e9o du00e0i 9 ngu00e0y u0111u00eam, trong 14 khu thu00e0nh Rome chu1ec9 su00f3t lu1ea1i 4 khu vực chu01b0a bu1ecb ngu1ecdn lu1eeda thiu00eau tru1ee5i. Cu00f3 mu1ed9t khu bu1ecb ngu1ecdn lu1eeda thiu00eau hu1ee7y hou00e0n tou00e0n, cu00f2n cu00e1c khu khu00e1c cu0169ng thu00e0nh nu01a1i u0111u1ed5 nu00e1t. Ru1ea5t nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi bu1ecb chu1ebft chu00e1y, tu00e0i su1ea3n bu1ecb u0111u1ed1t thu00e0nh tro bu1ee5i. Vu00e0ng bu1ea1c chu00e2u bu00e1u, hu00e0ng lou1ea1t cu00e1c tu00e1c phu1ea9m nghu1ec7 thuu1eadt, tu01b0 liu1ec7u lu1ecbch su1eed bu1ea5t hu1ee7 cu01b0u1edbp u0111u01b0u1ee3c trong chiu1ebfn tranh u0111em vu1ec1 Rome phu1ea7n lu1edbn bu1ecb tiu00eau hu1ee7y, su1ed1 cu00f2n lu1ea1i bu1ecb u0111u00e1m lou1ea1n du00e2n u201chu00f4i cu1ee7au201d trong lu00fac thu00e1o chu1ea1y. u0110u00e1m chu00e1y nu00e0y vị thiu00ean tai hay con ngu01b0u1eddi gu00e2y ra? Ai u0111u00e3 u0111u1ed1t chu00e1y thu00e0nh Rome? Nhu1eefng cu00e2u hu1ecfi nu00e0y u0111u1ebfn nay cu00e1c nhu00e0 su1eed hu1ecdc vu1eabn cu00f2n tranh luu1eadn chu01b0a cu00f3 hu1ed3i ku1ebft. Theo truyu1ec1n thuyu1ebft lu01b0u hu00e0nh thu1eddi u0111u00f3, u0111u00e1m chu00e1y nu00e0y bởi Nero hu1ea1 lu1ec7nh u0111u1ed1t. Nero lu00e0 mu1ed9t bu1ea1o chu00faa u0111u1ea7y tai tiu1ebfng vào lu1ecbch su1eed La Mu00e3 cu1ed5 u0111u1ea1i. Y kiu00eau ngu1ea1o, u0103n chu01a1i tru00e1c tu00e1ng, u0111u00e3 nhu1eabn tu00e2m giu1ebft phụ thân giu1ebft mu1eb9, tu00e0n su00e1t du00e2n lu00e0nh. u0102n chu01a1i phu00f3ng tu00fang, thu00f3i tiu00eau tiu00ean nhu01b0 ru00e1c cu1ee7a y u0111u00e3 du1eabn u0111u1ebfn viu1ec7c quu1ed1c khu1ed1 thu00e0nh Rome khu00f4ng cu00f2n mu1ed9t xu. Nero cu00f2n ra su1ee9c vu01a1 vu00e9t, tu1ecbch thu tu00e0i su1ea3n cu1ee7a ku1ebb giu00e0u cu00f3 u0111u1ec3 nu00e9m vu00e0o nhu1eefng cuu1ed9c u0103n chu01a1i, tiu00eau khiu1ec3n. Chu00ednh nhu1eefng tu1ed9i u00e1c cu1ee7a y gu00e2y ra u0111u00e3 khiu1ebfn mang lại xu00e3 hu1ed9i La Mu00e3 lu00fac u1ea5y hu00ecnh thu00e0nh ru1ea5t nhiu1ec1u tu1ea7ng lu1edbp u0111u1ec1u cu0103m thu00f9 y. Lu00e0 mu1ed9t hou00e0ng u0111u1ebf, vu00ec sao y lu1ea1i ra lu1ec7nh thiu00eau hu1ee7y thu00e0nh bang cu1ee7a mu00ecnh? u0110iu1ec1u nu00e0y khiu1ebfn ngu01b0u1eddi u0111u1eddi khu00f4ng thu1ec3 tin u0111u01b0u1ee3c. Khi ngu1ecdn lu1eeda bu1ed1c lu00ean, xu00e9t tu1ea5t cu1ea3 hu00e0nh vi cu1ee7a y, quu1ea3 thu1eadt y lu00e0 ku1ebb tu00ecnh nghi lu1edbn nhu1ea5t. Tu01b0u01a1ng truyu1ec1n khi u0111u00f3 cu00f3 mu1ed9t ngu01b0u1eddi nu00f3i u0111u00f9a ru1eb1ng: u201cSau khi chu1ebft, tu00f4i muu1ed1n tru1eddi u0111u1ea5t lu00e0 mu1ed9t biu1ec3n lu1eedau201d. Nero u0111u00e3 ngu1eaft lu1eddi ngu01b0u1eddi u0111u00f3: u201cKhu00f4ng, khi u0111ang su1ed1ng, ta su1ebd lu00e0m cho tru1eddi u0111u1ea5t biu1ebfn thu00e0nh mu1ed9t biu1ec3n lu1eedau201d. Nhiu1ec1u lu1ea7n, Nero biu1ec3u thu1ecb, mu00ecnh khu00f4ng thu00edch kiu1ebfn tru00fac cu0169 cu1ee7a thu00e0nh La Mu00e3 vu00e0 u0111u01b0u1eddng phu1ed1 quanh co chu00e2t hu1eb9p. Y mong mỏi muu1ed1n du00f9ng mu1ed3i lu1eeda u0111u1ed1t tru1ee5i nhu1eefng ngu00f4i nhu00e0 cu0169 nu00e1t u0111u1ec3 xu00e2y du1ef1ng lu1ea1i thu00e0nh Rome theo u00fd cu1ee7a mu00ecnh. Thu1ebf nu00ean khi thu00e0nh La Mu00e3 lu1eeda chu1ea3y ngu00fat tru1eddi, Nero khu00f4ng mang lại cu1ee9u. Y cu00f2n leo lu00ean lu1ea7u u1edf vu01b0u1eddn hoa, vu1eeba thu01b0u1edfng thu1ee9c cu1ea3nh ru1ef1c ru1ee1 cu1ee7a biu1ec3n lu1ee9a, vu1eeba ngu00e2m nhu1eefng bu00e0i thu01a1, bu00e0i hu00e1t hu1ee7y diu1ec7t thu00e0nh Troy trong tiu1ebfng u0111u00e0n thu1ea5t huyu1ec1n. u1ede gu1ea7n ngu00f4i nhu00e0 vu00e0ng, bu1ea3n thu00e2n Nero ru1ea5t muu1ed1n chiu1ebfm u0111ou1ea1t su1ed1 cu1ee7a cu1ea3i cu1ee7a u0111u1ebf quu1ed1c lu00e0m cu1ee7a riu00eang. Tu1ea1i u0111u00f3 cu00f3 mu1ed9t su1ed1 kho thu00f3c. Tu01b0u1eddng cu1ee7a kho thu00f3c xu00e2y bu1eb1ng u0111u00e1, ngu1ecdn lu1eeda khu00f4ng thu1ec3 lan u0111u1ebfn u0111u01b0u1ee3c. u00d4ng ta liu1ec1n hu1ea1 lu1ec7nh du00f9ng mu00e1y cu00f4ng thu00e0nh, phu00e1 hu1ee7y nhu1eefng bu1ee9c tu01b0u1eddng u0111u1ec3 đến ngu1ecdn lu1eeda lan u0111u1ebfn. Sau khi ngu1ecdn lu1eeda tu1eaft, Nero lu1eadp tu1ee9c xu00e2y du1ef1ng u201cngu00f4i nhu00e0 vu00e0ngu201d, tu1ee9c cung u0111iu1ec7n cu1ee7a mu00ecnh tru00ean chu00ednh u0111u1ed1ng hoang tu00e0n. Ngou00e0i vu00e0ng bu1ea1c chu00e2u bu00e1u du00f9ng trong xu00e2y du1ef1ng cu00f2n phu1ea3i xu00e2y du1ef1ng ru1eebng cu00e2y, bu00e3i tu1eafm, nhu00e0 thu1ee7y tu1ea1, bu1ec3 bu01a1i, vu01b0u1eddn u0111u1ed9ng vu1eadt... Cung u0111iu1ec7n u0111u01b0u1ee3c trang su1ee9c bu1eb1ng vu00e0ng bu1ea1c chu00e2u bu00e1u, tru1ea7n nhu00e0 u0111u01b0u1ee3c viu1ec1n bu1eb1ng ngu00e0 voi. Sau thời điểm xem cung u0111iu1ec7n, Nero vu00f4 cu00f9ng vu1eeba lu00f2ng, y nu00f3i: u201cu0110u00e2y mu1edbi giu1ed1ng nu01a1i u1edf cu1ee7a nhỏ ngu01b0u1eddi!u201d. Y cu00f2n tuyu00ean bu1ed1 nhu00e0 nu01b0u1edbc phu1ee5 tru00e1ch vu1eadn chuyu1ec3n thi thu1ec3 vu00e0 ru00e1c, ru1ed3i nhu00e2n cu01a1 hu1ed9i u0111u00f3 vu01a1 vu00e9t tu00e0i su1ea3n cu1ee7a nhu1eefng gia u0111u00ecnh giu00e0u cu00f3 khu00f4ng bu1ecb u1ea3nh hu01b0u1edfng bu1edfi u0111u00e1m chu00e1y tu1ea1i Rome. Sau khi ngu1ecdn lu1eeda ngu01b0ng chu00e1y, du00e2n tou00e0n thu00e0nh Rome vu00f4 cu00f9ng phu1eabn nu1ed9, bu1eaft u0111u1ea7u chu0129a mu0169i nhu1ecdn vu00e0o Nero. u0110u1ec3 giu1ea3m bu1edbt su1ef1 bu1ea5t bu00ecnh cu1ee7a quu1ea7n chu00fang u0111u1ed1i vu1edbi mu00ecnh, Nero u0111u00e3 thi hu00e0nh hu00ecnh phu1ea1t tu00e0n khu1ed1c nhu1ea5t u0111u1ed1i vu1edbi mu1ed9t su1ed1 u201ctu1ed9i phu1ea1mu201d nhu01b0: ku1ebb bu1ecb bu1ecbt domain authority thu00fa cho chu00f3 su0103n cu1eafn xu00e9 vu00e0o ngu01b0u1eddi; ru1ed3i du1eabn ngu01b0u1eddi phu1ea1m tu1ed9i vu00e0o nu01a1i cu00f3 du1ea7u, sau u0111u00f3 sai ngu01b0u1eddi chu00e2m lu1eeda u0111u1ed1t, ngu01b0u1eddi bu1ecb hu00ecnh phu1ea1t nu00e0y bu1ecb thi hu00e0nh vu00e0o ban u0111u00eam khu00f4ng khu00e1c gu00ec ngu1ecdn u0111u00e8n chiu1ebfu su00e1ng. Nhu1eefng hu00e0nh u0111u1ed9ng man ru1ee3 nu00e0y cu1ee7a Nero khu00f4ng nhu1eefng khu00f4ng lu00e0m mu1ecdi ngu01b0u1eddi bu1ecb khuu1ea5t phu1ee5c, tru00e1i lu1ea1i cu00e0ng khiu1ebfn ngu01b0u1eddi u0111u1eddi nghi ngu1edd y cu00f3 tu00ecnh u0111u1ed1t chu00e1y thu00e0nh Rome.