CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG (TNHH)

*
Danh mục nambaongu.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ

N02 Giảm đau, hạ sốt, kháng viêm12
N03 Thuốc kháng dị ứng...9
N05 Thuốc hướng trọng tâm thần5
N06 Thuốc trị ký sinh trùng, kháng nhiễm khuẩn20
N07 Điều trị nhức nửa đầu1
N13 Thuốc tim mạch2
N18 Thuốc đường tiêu hóa9
N19 Hocmon, Nội huyết tố5
N21 Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ2
N22 Thuốc mắt, tai mũi họng1
N25 Thuốc hô hấp7
N27 Khoáng chất và Vitamin2
N28 Thuốc khác5
N29 Thuốc có xuất phát Thảo dược...1
N32 Thuốc phụ khoa2

Abanuti

*
Dạng bào chế:Dung dịch uống
Quy biện pháp đóng gói:Hộp 10 ống, trăng tròn ống x 10ml
Nhà sản xuất:Công ty chế phẩm và thương mại dịch vụ Phương Đông (TNHH) - VIỆT nam giới
Nhà đăng ký:Công ty CP Dược Mỹ phẩm bảo đảm - VIỆT nam giới
Số Đăng ký:VD-33353-19
Anbaluti

*
Dạng bào chế:Viên nén bao phim
Quy giải pháp đóng gói:Hộp 09 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất:Công ty chế tác sinh học và dịch vụ thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT phái nam
Nhà đăng ký:Công ty CP Dược Mỹ phẩm bảo đảm - VIỆT phái nam
Số Đăng ký:VD-33355-19
Abamotic

Abamotic - đang update ảnhDạng bào chế:Bột pha lếu láo dịch uống
Quy biện pháp đóng gói:Hộp 30 gói x 0,5g
Nhà sản xuất:Công ty chế tác sinh học và dịch vụ thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT phái mạnh
Nhà đăng ký:Công ty CP Dược Mỹ phẩm bảo vệ - VIỆT phái mạnh
Số Đăng ký:VD-33987-20
Anbaliv

Anbaliv - đang update ảnhDạng bào chế:Viên nén bao phim
Quy bí quyết đóng gói:Hộp 03 vỉ, 06 vỉ, 09 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất:Công ty dược phẩm và dịch vụ thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT phái nam
Nhà đăng ký:Công ty CP Dược Mỹ phẩm bảo vệ - VIỆT phái mạnh
Số Đăng ký:VD-33988-20
Anba-QE

Anba-QE - đang cập nhật ảnhDạng bào chế:Viên nén bao phim
Quy phương pháp đóng gói:Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất:Công ty dược phẩm và dịch vụ thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT nam giới
Nhà đăng ký:Công ty CP Dược Mỹ phẩm bảo vệ - VIỆT phái nam
Số Đăng ký:VD-35621-22
Anbaserin

Anbaserin - đang cập nhật ảnhDạng bào chế:Viên nang cứng
Quy bí quyết đóng gói:Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất:Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT phái mạnh
Nhà đăng ký:Công ty CP Dược Mỹ phẩm bảo đảm - VIỆT nam giới
Số Đăng ký:VD-35540-22
Dofergan

Dofergan - đang update ảnhDạng bào chế:Viên nén bao phim
Quy bí quyết đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên; Lọ 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất:Công ty dược phẩm và dịch vụ thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT phái nam
Nhà đăng ký:Công ty dược phẩm và thương mại dịch vụ Phương Đông (TNHH) - VIỆT phái mạnh
Số Đăng ký:VD-34034-20
Siro Pltkid

Anbabrom - đang cập nhật ảnhDạng bào chế:Dung dịch uống
Quy giải pháp đóng gói:Hộp 4 vỉ, 6 vỉ x 5 ống 5ml
Nhà sản xuất:Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT nam giới
Nhà đăng ký:Công ty CP Dược Mỹ phẩm bảo an - VIỆT phái mạnh
Số Đăng ký:VD-35419-21
Besttesbon

Besttesbon - đang cập nhật ảnhDạng bào chế:Viên nén bao phim
Quy bí quyết đóng gói:Hộp 01 vỉ, 02 vỉ, 03 vỉ x 4 viên; hộp 01 vỉ, 02 vỉ, 03 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất:Công ty dược phẩm và dịch vụ thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT nam
Nhà đăng ký:Công ty dược phẩm và thương mại dịch vụ Phương Đông (TNHH) - VIỆT nam giới
Số Đăng ký:VD-35386-21
Cradexim

Cradexim - đang update ảnhDạng bào chế:Viên nén bao phim
Quy phương pháp đóng gói:Hộp 02 vỉ x 08 viên; vỏ hộp 02 vỉ x 05 viên
Nhà sản xuất:Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT nam
Nhà đăng ký:Công ty chế phẩm và dịch vụ thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT nam giới
Số Đăng ký:VD-34860-20
Destopix

Destopix - đang cập nhật ảnhDạng bào chế:Siro
Quy biện pháp đóng gói:Hộp 1 chai 30ml, 60ml, 100ml
Nhà sản xuất:Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT phái nam
Nhà đăng ký:Công ty dược phẩm và dịch vụ thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT phái nam
Số Đăng ký:VD-34400-20
Efetixazol

Efetixazol - đang cập nhật ảnhDạng bào chế:Viên nén
Quy cách đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất:Công ty dược phẩm và thương mại dịch vụ Phương Đông (TNHH) - VIỆT phái mạnh
Nhà đăng ký:Công ty chế tác sinh học và thương mại dịch vụ Phương Đông (TNHH) - VIỆT phái mạnh
Số Đăng ký:VD-34401-20
Esinba

Esinba - đang cập nhật ảnhDạng bào chế:Viên nén bao phim
Quy giải pháp đóng gói:Hộp 03 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất:Công ty dược phẩm và dịch vụ thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT phái mạnh
Nhà đăng ký:Công ty CP Dược Mỹ phẩm bảo đảm - VIỆT nam giới
Số Đăng ký:VD-34637-20
HTB Fovir 245

Bài viết liên quan