Lưu ý : Đăng ký kết tài khoản bạn sẽ chỉ là thành viên cá nhân. Để nâng cấp hội viên, vui lòng liên hệ với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty cổ phần thanh toán điện tử vnpt

*

*

*
*
1535

CÔNG TY CP THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT

Giới thiệu

Thành lập năm 2008, doanh nghiệp CP thanh toán VNPT (VNPT EPAY) gồm hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai các phương án thanh toán điện tử bên trên nền tảng công nghệ hiện đại, khối hệ thống ổn định theo tiêu chuẩn chỉnh bảo mật PCI DSS. Với trên 5 triệu thanh toán giao dịch được xử lý hàng tháng đạt sản lượng rộng 3.500 tỷ đồng, VNPT EPAY luôn tự tin và chuẩn bị với những thời cơ hợp tác bắt đầu bởi giá trị chủ yếu của VNPT EPAY được mô tả ngay tại tên thường gọi EPAY: Easy Integration (Tích hợp dễ dàng) – Professionalism (Chuyên nghiệp ở những công đoạn) – Advanced công nghệ (Công nghệ tiên tiến) và Yes (Luôn chuẩn bị sẵn sàng với những thời cơ hợp tác mới).


Xem thêm: Các Từ Đồng Nghĩa Trong Tiếng Anh Thường Gặp, Các Cặp Từ Đồng Nghĩa Trong Tiếng Anh

*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn công ty sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

doanh thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
con số nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất roi trên tổng gia sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ cài đặt
*

Tên Doanh nghiệp: công ty cổ phần report Đánh giá vn (Vietnam Report JSC)