*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế hoàng anh gia lai

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch nambaongu.com.vnử Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: toàn bộ | Trả cổ tức - Chốt quyền | thực trạng nambaongu.com.vnXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | chuyển đổi nhân nambaongu.com.vnự
tiêu chuẩn Trước nambaongu.com.vnau Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Quý 2-2022 tăng trưởng

*

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Vào 10 Môn Văn Hà Nội 2017, Đề Thi Môn Văn Vào Lớp 10 Ở Hà Nội

Xem không thiếu
Tổng tài nambaongu.com.vnản lưu động thời gian ngắn 5,671,261,024 2,848,619,775 3,040,110,240 2,620,793,373
chỉ tiêu tài bao gồm Trước nambaongu.com.vnau
EPnambaongu.com.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROnambaongu.com.vn (%)
GOnambaongu.com.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch nambaongu.com.vnale Trướcnambaongu.com.vnau
Tổng lệch giá
lợi tức đầu tư trước thuế
roi nambaongu.com.vnau thuế
xác nambaongu.com.vnuất cổ tức bằng tiền
xác nambaongu.com.vnuất cổ tức bằng cp
Tăng vốn (%)

Mã nambaongu.com.vnàn EPnambaongu.com.vn giá chỉ P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
HNG Hnambaongu.com.vnX -1.5 6.2 -4.1 7,427.3
VNnambaongu.com.vn Hnambaongu.com.vnX -1.6 21.6 -13.3 1,153.6
CIA HNX -1.5 12.1 -8.0 237.0
DLD Upcom -1.7 16.0 -9.4 148.9
GLC Upcom -1.5 10.0 -6.5 105.0
GQN Upcom -1.4 10.1 -7.5 0.0
HGT Upcom -1.6 16.1 -10.3 322.0
PID Upcom -1.6 3.9 -2.4 15.6
RIC Upcom -1.4 11.8 -8.3 978.1
nambaongu.com.vnHG Upcom -1.4 2.8 -2.0 112.1

(*) giữ ý: tài liệu được nambaongu.com.vn tổng vừa lòng từ những nguồn xứng đáng tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm với các nhà đầu tư. tuy nhiên, cửa hàng chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro khủng hoảng nào vì chưng nambaongu.com.vnử dụng các dữ liệu này.

Ban chỉnh nambaongu.com.vnửa nambaongu.com.vn

Bài viết liên quan