BACGIANG EXPLOITABLE MINERAL JOINT STOCK COMPANY

Công Ty CP khai quật Và Chế Biến khoáng sản Bắc Giang - BACGIANG EXPLOITABLE MINERAL JOINT STOCK COMPANY có add tại Thôn ước Sắt - buôn bản Sơn Hải - thị trấn Lục Ngạn - Bắc Giang. Mã số thuế 0103003517 Đăng ký & quản lý bởi cục Thuế tỉnh giấc Bắc Giang

Ngành nghề sale chính: Khai thác với thu gom than cứng

Cập nhật: 7 năm trước


Từ khóa: 0103003517, 02403518073, BACGIANG EXPLOITABLE MINERAL JOINT STOCK COMPANY, Bắc Giang, huyện Lục Ngạn, làng Sơn Hải, Phạm Hồng Thắng, Nguyễn Huy Quang, è Ngọc Châu


Ngành nghề ghê doanh

STT thương hiệu ngành Mã ngành
1 Khai thác với thu gom than cứng 05100
2 Khai thác cùng thu gom than non 05200
3 Khai thác quặng sắt 07100
4 Khai thác quặng sắt kẽm kim loại khác không đựng sắt 0722
5 Khai thác đá, cát, sỏi, khu đất sét 0810
6 Khai thác với thu gom than bùn 08920
7 Sản xuất sắt, thép, gang 24100
8 Sản xuất sắt kẽm kim loại màu và sắt kẽm kim loại quý 24200
9 Đúc fe thép 24310
10 Đúc sắt kẽm kim loại màu 24320
11 Rèn, dập, ép cùng cán kim loại; luyện bột kim loại 25910
12 Sản xuất dây, cáp điện cùng điện tử khác 27320
13 Sản xuất đồ vật dây dẫn điện các loại 27330
14 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 42900
15 Phá dỡ 43110
16 Chuẩn bị phương diện bằng 43120
17 Bán buôn xe hơi và xe có động cơ khác 4511
18 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
19 Bán buôn nông, lâm sản nguyên vật liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620
20 Bán buôn lắp thêm móc, thiết bị với phụ tùng sản phẩm khác 4659
21 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662
22 Bán buôn thiết bị liệu, thiết bị lắp ráp khác trong xây dựng 4663
23 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
24 Bán buôn tổng hợp 46900
25 Vận cài đặt hành khách đường bộ trong nội thành, ngoài thành phố (trừ vận tải đường bộ bằng xe buýt) 4931
26 Vận cài đặt hành khách đường bộ khác 4932
27 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng đường bộ 4933
28 Hoạt cồn dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác sót lại chưa được phân vào đâu 82990

*

Cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp là trang web cung cấp, tra cứu miễn phí thông tin doanh nghiệp.