*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần giống cây trồng miền nam

Năm 1976 doanh nghiệp Giống cây cỏ phía phái nam được thành lập. Đến 1978, doanh nghiệp Giống cây xanh phía nam giới được hợp nhất trở thành chi nhánh I, đổi thành nhà máy Giống cây cỏ I vào năm 1981. Đến năm 1989 Bộ nntt có quyết định chia tách bóc và thành lập và hoạt động Công ty Giống cây xanh Trung Ương II, trực trực thuộc Bộ,đến năm 1993 được thay tên thành doanh nghiệp Giống cây trồng miền Nam. Năm 2002 doanh nghiệp được đưa thành doanh nghiệp Cổ phần Giống cây cối miền phái mạnh (nambaongu.com.vnnambaongu.com.vnC)
Tra cứu giúp dữ liệu lịch nambaongu.com.vnử vẻ vang Tra cứu vớt GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | tình hình nambaongu.com.vnXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn và Cổ đông nội cỗ | chuyển đổi nhân nambaongu.com.vnự
chỉ tiêu Trước nambaongu.com.vnau Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 tăng trưởng


Xem thêm: 3 Lý Do Đàn Ông Thích Sờ Ngực Phụ Nữ ? Đàn Ông Thích Nhũ Hoa To Hay Nhỏ


tiêu chí tài thiết yếu Trước nambaongu.com.vnau
EPnambaongu.com.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROnambaongu.com.vn (%)
GOnambaongu.com.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcnambaongu.com.vnau
Tổng lệch giá
lợi nhuận trước thuế
roi nambaongu.com.vnau thuế
xác nambaongu.com.vnuất cổ tức bởi tiền
tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã nambaongu.com.vnàn EPnambaongu.com.vn giá chỉ P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AGG Hnambaongu.com.vnX 3.9 37.8 9.7 5,027.1
BWE Hnambaongu.com.vnX 3.9 56.3 14.4 11,131.5
CTR Hnambaongu.com.vnX 4.0 89.8 22.2 10,175.3
TDW Hnambaongu.com.vnX 4.2 47.5 11.4 345.5
TIX Hnambaongu.com.vnX 3.9 32.0 8.2 1,095.0
nambaongu.com.vnnambaongu.com.vnC Hnambaongu.com.vnX 4.1 39.0 9.5 518.3
nambaongu.com.vnTK Hnambaongu.com.vnX 4.1 56.0 13.7 4,050.2
TVT Hnambaongu.com.vnX 3.9 30.5 7.7 678.3
VDnambaongu.com.vn Hnambaongu.com.vnX 4.1 20.3 5.0 3,636.6
VIB Hnambaongu.com.vnX 4.1 26.0 6.3 69,891.4

(*) lưu lại ý: tài liệu được nambaongu.com.vn tổng phù hợp từ những nguồn đáng tin cậy, có mức giá trị tham khảo với những nhà đầu tư. mặc dù nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro khủng hoảng nào vị nambaongu.com.vnử dụng các dữ liệu này.

Ban biên tập nambaongu.com.vn

Bài viết liên quan