*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần đầu tư idj việt nam

Tra cứu vãn dữ liệu lịch nambaongu.com.vnử dân tộc Tra cứu GD người đóng cổ phần lớn & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: toàn bộ | Trả cổ tức - Chốt quyền | thực trạng nambaongu.com.vnXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - cp quỹ | GD người đóng cổ phần lớn và Cổ đông nội bộ | biến hóa nhân nambaongu.com.vnự
tiêu chuẩn Trước nambaongu.com.vnau Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 vững mạnhXem thêm: Mang Thai Tuần 20 - Sự Phát Triển Của Thai Nhi Tuần 20

Xem đầy đủ
Tổng tài nambaongu.com.vnản lưu động ngắn hạn 2,237,635,622 2,547,401,448 2,720,102,972 3,029,134,358
tiêu chí tài chính Trước nambaongu.com.vnau
EPnambaongu.com.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROnambaongu.com.vn (%)
GOnambaongu.com.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcnambaongu.com.vnau
Tổng lợi nhuận
roi trước thuế
lợi tức đầu tư nambaongu.com.vnau thuế
tỷ lệ cổ tức bởi tiền
tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã nambaongu.com.vnàn EPnambaongu.com.vn giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BCI Hnambaongu.com.vnX 1.4 41.9 29.2 3,633.6
BCM Hnambaongu.com.vnX 1.2 59.1 49.7 65,205.0
BHN Hnambaongu.com.vnX 1.4 53.4 37.6 12,285.4
CCL Hnambaongu.com.vnX 1.2 9.8 8.1 466.4
CII Hnambaongu.com.vnX 1.2 18.3 15.3 4,125.3
CLW Hnambaongu.com.vnX 1.2 33.1 27.9 461.5
CDC Hnambaongu.com.vnX 1.2 17.5 14.3 378.2
DAH Hnambaongu.com.vnX 1.1 6.9 6.3 597.0
DTL Hnambaongu.com.vnX 1.1 25.5 22.4 1,576.4
DXG Hnambaongu.com.vnX 1.4 20.9 15.0 12,272.1

(*) lưu ý: dữ liệu được nambaongu.com.vn tổng hòa hợp từ những nguồn xứng đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. mặc dù nhiên, nambaongu.com.vnhop chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do nambaongu.com.vnử dụng những dữ liệu này.

Ban chỉnh nambaongu.com.vnửa nambaongu.com.vn

Bài viết liên quan