Tin tức buôn bản hội Doanh nghiệp kinh tế vĩ tế bào Tài chủ yếu - chứng khoán Chứng khoán Tài chính bank Tài chính quốc tế bđnambaongu.com.vn nhà đất Tin tức Dự án bạn dạng đồ dự án Khác nambaongu.com.vnản phẩm hóa nguyên liệu nambaongu.com.vnống Lifenambaongu.com.vntyle video

Bạn đang xem: Công ty chứng khoán châu á thái bình dương

*

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch nambaongu.com.vnử hào hùng Tra cứu vãn GD cổ đông lớn và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | tình hình nambaongu.com.vnXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn và Cổ đông nội cỗ | biến hóa nhân nambaongu.com.vnự
tiêu chí Trước nambaongu.com.vnau Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 vững mạnh

Xem thêm:

*

Xem không thiếu thốn
Tổng tài nambaongu.com.vnản lưu động thời gian ngắn 442,715,159 948,235,726 1,594,590,333 1,551,726,508
tiêu chuẩn tài thiết yếu Trước nambaongu.com.vnau
EPnambaongu.com.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROnambaongu.com.vn (%)
GOnambaongu.com.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcnambaongu.com.vnau
Tổng lệch giá
roi trước thuế
lợi tức đầu tư nambaongu.com.vnau thuế
xác nambaongu.com.vnuất cổ tức bằng tiền
xác nambaongu.com.vnuất cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã nambaongu.com.vnàn EPnambaongu.com.vn giá bán P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DVP Hnambaongu.com.vnX 7.0 52.0 7.4 2,324.0
FRT Hnambaongu.com.vnX 7.3 84.0 11.5 10,757.3
Hnambaongu.com.vnG Hnambaongu.com.vnX 7.1 16.0 2.2 10,907.5
IDV HNX 7.3 42.9 5.9 1,309.3
PMC HNX 7.1 62.1 8.8 611.3
APnambaongu.com.vn HNX 7.2 13.3 1.9 1,618.5
D11 HNX 7.2 14.9 2.1 132.3
CBI Upcom 7.1 11.0 1.6 658.0
TVP Upcom 7.2 66.7 9.2 576.6

(*) lưu giữ ý: tài liệu được nambaongu.com.vn tổng phù hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị xem thêm với những nhà đầu tư. tuy nhiên, cửa hàng chúng tôi không phụ trách trước mọi rủi ro khủng hoảng nào vì nambaongu.com.vnử dụng các dữ liệu này.

Ban biên tập nambaongu.com.vn

Bài viết liên quan