Chuyển đến nội dung chính

Tên quốc hiệu, tên cơ quan, chuyên dụng cho lãnh đạo, công chứng bằng tiếng Anh1.

Bạn sẽ xem: Công an thành phố hà nội thủ đô tiếng anh

Quốc hiệu, chức danh chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước giờ Anh là gì?2.

Bạn đang xem: Công an thành phố hà nội tiếng anh

Thương hiệu của chủ yếu phủ, những Bộ, ban ngành ngang bộ3. Tên của các Cơ quan liêu thuộc chính phủ4. Chức vụ Thủ tướng, Phó Thủ tướng chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ5. Văn phòng quản trị nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng6. Thương hiệu chung của những đơn vị ở trong Bộ, phòng ban ngang bộ7. Chức vụ từ cấp cho Thứ trưởng và tương đương đến chuyên viên các Bộ, phòng ban ngang Bộ8. Chức vụ của Lãnh đạo những Cơ quan thuộc chủ yếu phủ9. Tên của các đơn vị và chức vụ Lãnh đạo của các đơn vị cung cấp tổng viên (Tổng cục, Ủy ban …)10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và những đơn vị trực thuộc11. Chức danh lãnh đạo, cán cỗ công chức cơ quan ban ngành địa phương những cấpBạn sẽ xem: Công an tp tiếng anh là gì

Phụ lục thông tư số 03/2009/TT-BNG

Thông tứ số 06/2015/TT-BTP về thi hành pháp luật công chứng


*

Tên quốc hiệu, tên cơ quan, dùng cho lãnh đạo, công chứng bởi tiếng Anh

Phú lục ban hành kèm theo Thông tứ số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 tháng 7 năm 2009 về dẫn dịch Quốc hiệu, tên những cơ quan, đơn vị chức năng và chức vụ lãnh đạo, cán cỗ công chức trong khối hệ thống hành chủ yếu nhà nước thanh lịch tiếng Anh để thanh toán giao dịch đối ngoại

1. Quốc hiệu, chức danh quản trị nước, Phó quản trị nước giờ Anh là gì?

Tên tiếng ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu có)
Nước cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa việt nam tiếng Anh là gì?

Nước cộng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam

Nước cộng hòa làng hội nhà nghĩa việt nam tiếng Anh là Socialist Republic of Viet NamSRV
Chủ tịch nước cùng hòa xã hội công ty nghĩa việt nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch nước cùng hòa xóm hội nhà nghĩa Việt NamChủ tịch nước cộng hòa làng hội chủ nghĩa việt nam tiếng Anh là President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó quản trị nước cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa việt nam tiếng Anh là gì?Phó quản trị nước cộng hòa xóm hội chủ nghĩa Việt NamPhó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa vn tiếng Anh là Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Thương hiệu của bao gồm phủ, những Bộ, phòng ban ngang bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ AnhViết tắt (nếu có)
Chính tủ nước cùng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt NamGovernment of the Socialist Republic of Viet NamGOV
Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì?Bộ Quốc phòngBộ Quốc phòng tiếng Anh là Ministry of National DefenceMND
Bộ Công an giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Công anBộ Công an tiếng Anh là Ministry of Public SecurityMPS
Bộ ngoại giao tiếng Anh là gì?Bộ ngoại giaoBộ nước ngoài giao giờ Anh là Ministry of Foreign AffairsMOFA
Bộ tứ pháp tiếng Anh là gì?Bộ tứ phápBộ tứ pháp tiếng Anh là Ministry of JusticeMOJ
Bộ Tài thiết yếu tiếng Anh là gì?Bộ Tài chínhBộ Tài thiết yếu tiếng Anh là Ministry of FinanceMOF
Bộ công thương tiếng Anh là gì?Bộ Công Thương

Bộ công thương tiếng Anh là Ministry of Industry and TradeMOIT
Bộ Lao hễ – thương binh và Xã hội giờ Anh là gì?Bộ Lao hễ – mến binh với Xã hộiBộ Lao rượu cồn – yêu đương binh với Xã hội giờ Anh là Ministry of Labour, War invalids và Social AffairsMOLISA
Bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là gì?Bộ giao thông vận tải vận tảiBộ Giao thông vận tải tiếng Anh là Ministry of TransportMOT
Bộ kiến tạo tiếng Anh là gì?Bộ Xây dựngBộ chế tạo tiếng Anh là Ministry of ConstructionMOC
Bộ thông tin và truyền thông tiếng Anh là gì?Bộ thông tin và Truyền thôngBộ thông tin và media tiếng Anh là Ministry of Information and CommunicationsMIC
Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất tiếng Anh là gì?Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạoBộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành tiếng Anh là Ministry of Education & TrainingMOET
Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cách tân và phát triển nông thôn tiếng Anh là gì?Bộ nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến nông thônBộ nntt và trở nên tân tiến nông làng tiếng Anh là Ministry of Agriculture và Rural DevelopmentMARD
Bộ kế hoạch và Đầu bốn tiếng Anh là gì?Bộ chiến lược và Đầu tưBộ chiến lược và Đầu bốn tiếng Anh là Ministry of Planning & InvestmentMPI
Bộ Nội vụ giờ Anh là gì?Bộ Nội vụBộ Nội vụ giờ Anh là Ministry of trang chủ AffairsMOHA
Bộ Y tế giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Y tếBộ Y tế giờ đồng hồ Anh là Ministry of HealthMOH
Bộ kỹ thuật và công nghệ tiếng Anh là gì?Bộ khoa học và Công nghệBộ khoa học và công nghệ tiếng Anh là Ministry of Science và TechnologyMOST
Bộ Văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn tiếng Anh là gì?Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịchBộ Văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn tiếng Anh là Ministry of Culture, Sports và TourismMOCST
Bộ tài nguyên và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là gì?Bộ Tài nguyên và Môi trườngBộ khoáng sản và môi trường tiếng Anh là Ministry of Natural Resources & EnvironmentMONRE
Thanh tra chính phủ nước nhà tiếng Anh là gì?Thanh tra bao gồm phủThanh tra chính phủ tiếng Anh là Government InspectorateGI
Ngân hàng công ty nước việt nam tiếng Anh là gì?Ngân hàng công ty nước Việt NamNgân hàng nhà nước việt nam tiếng Anh là The State ngân hàng of Viet NamSBV
Ủy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là gì?Ủy ban Dân tộcỦy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là Committee for Ethnic AffairsCEMA
Văn phòng chính phủ tiếng Anh là gì?Văn phòng bao gồm phủVăn phòng chính phủ tiếng Anh là Office of the GovernmentGO
* Ghi chú:

– Danh từ “Viet Nam” tiếng Anh chuyển sang tính trường đoản cú là “Vietnamese”

– “Người Việt Nam” dịch lịch sự tiếng Anh là “Vietnamese”

– Sở hữu biện pháp của danh tự “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

3. Tên của các Cơ quan lại thuộc thiết yếu phủ

Tên giờ ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu có)
Ban quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì:

Ban thống trị Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Ho đưa ra Minh Mausoleum ManagementHCMM
Bảo hiểm thôn hội vn tiếng Anh là gì?Bảo hiểm xóm hội Việt NamBảo hiểm xóm hội vn tiếng Anh là gì Viet phái nam Social SecurityVSI
Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là gì?Thông tấn xóm Việt NamThông tấn xã vn tiếng Anh là Viet phái mạnh News AgencyVNA
Đài tiếng nói vn tiếng Anh là gì?Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamĐài giờ đồng hồ nói việt nam tiếng Anh là Voice of Viet NamVOV
Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là gì?Đài truyền họa Việt NamĐài Truyền hình việt nam tiếng Anh là Viet nam giới TelevisionVTV
Học viện bao gồm trị – Hành chính non sông Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Học viện bao gồm trị – Hành chính non sông Hồ Chí MinhHọc viện thiết yếu trị – Hành chính đất nước Hồ Chí Minh giờ Anh là Ho chi Minh National Academy of Politics & Public AdministrationHCMA
Viện kỹ thuật và công nghệ Việt phái mạnh tiếng Anh là gì?Viện khoa học và technology Việt NamViện khoa học và công nghệ Việt phái mạnh tiếng Anh là Viet phái mạnh Academy of Science & TechnologyVAST
Viện kỹ thuật Xã hội vn tiếng Anh là gì?Viện khoa học Xã hội Việt NamViện kỹ thuật Xã hội vn tiếng Anh là Viet nam Academy of Social SciencesVASS

4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Thủ tướng chính phủ nước cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa nước ta tiếng Anh là gì?Thủ tướng chính phủ nước nhà nước cùng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt NamThủ tướng chính phủ nước cộng hòa làng hội nhà nghĩa nước ta tiếng Anh là Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng trực thuộc tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướng thường trựcPhó Thủ tướng thường trực tiếng Anh là Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Thủ tướngPhó Thủ tướng giờ đồng hồ Anh là Deputy Prime Minister
Bộ trưởng bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Quốc phòngBộ trưởng bộ Quốc phòng tiếng Anh là Minister of National Defence
Bộ trưởng bộ Công an giờ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Công anBộ trưởng bộ Công an tiếng Anh là Minister of Public Security
Bộ trưởng bộ Ngoại giao giờ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Ngoại giaoBộ trưởng cỗ Ngoại giao giờ Anh là Minister of Foreign Affairs
Bộ trưởng cỗ Tư pháp giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Tư phápBộ trưởng bộ Tư pháp tiếng Anh là Minister of Justice
Bộ trưởng bộ Tài chủ yếu tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Tài chínhBộ trưởng bộ Tài thiết yếu tiếng Anh là Minister of Finance
Bộ trưởng bộ Công Thương giờ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Công ThươngBộ trưởng bộ Công Thương giờ đồng hồ Anh là Minister of Industry & Trade
Bộ trưởng cỗ Lao động – yêu thương binh cùng Xã hội giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Lao rượu cồn – yêu đương binh với Xã hộiBộ trưởng bộ Lao đụng – mến binh với Xã hội giờ đồng hồ Anh là Minister of Labour, War Invalids và Social Affairs
Bộ trưởng cỗ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giao thông vận tảiBộ trưởng cỗ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là Minister of Transport
Bộ trưởng cỗ Xây dựng giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Xây dựngBộ trưởng bộ Xây dựng giờ Anh là Minister of Construction
Bộ trưởng Bộ thông tin và media tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thôngBộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông tiếng Anh là Minister of Information và Communications
Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo thành tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạoBộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên tiếng Anh là Minister of Education và Training
Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến nông xóm tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông thônBộ trưởng Bộ nntt và cách tân và phát triển nông xã tiếng Anh là Minister of Agriculture & Rural Development
Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là gì ?Bộ trưởng cỗ Kế hoạch cùng Đầu tưBộ trưởng cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư tiếng Anh là Minister of Planning và Investment
Bộ trưởng bộ Nội vụ giờ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Nội vụBộ trưởng bộ Nội vụ giờ Anh là Minister of trang chủ Affairs
Bộ trưởng cỗ Y tế giờ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Y tếBộ trưởng cỗ Y tế giờ đồng hồ Anh là Minister of Health
Bộ trưởng cỗ Khoa học và công nghệ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệBộ trưởng cỗ Khoa học và công nghệ tiếng Anh là Minister of Science and Technology
Bộ trưởng bộ Văn hóa, thể thao và du ngoạn tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịchBộ trưởng bộ Văn hóa, thể thao và phượt tiếng Anh là Minister of Culture, Sports và Tourism
Bộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Tài nguyên với Môi trườngBộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường tiếng Anh là Minister of Natural Resources & Environment
Tổng Thanh tra chính phủ nước nhà tiếng Anh là gì?Tổng Thanh tra chính phủTổng Thanh tra chính phủ nước nhà tiếng Anh là Inspector-General
Thống đốc bank Nhà nước việt nam tiếng Anh là gì?Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt NamThống đốc bank Nhà nước nước ta tiếng Anh là Governor of the State ngân hàng of Viet Nam
Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, công ty nhiệm Ủy ban Dân tộcBộ trưởng, nhà nhiệm Ủy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
Bộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng chính phủ nước nhà tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng chính phủBộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng chính phủ nước nhà tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5.

Xem thêm: Chính Thức Có Lịch Nghỉ Lễ 30 4 Năm 2018 Được Nghỉ Mấy Ngày?

Văn phòng quản trị nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng

Tên giờ ViệtTên giờ Anh
Văn phòng quản trị nước tiếng Anh là gì?Văn phòng quản trị nướcVăn phòng chủ tịch nước tiếng Anh là Office of the President
Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước giờ Anh là gì?Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nướcChủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước giờ Anh là Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước tiếng Anh là gì?Phó công ty nhiệm Văn phòng quản trị nướcPhó chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý chủ tịch nước giờ Anh là gì?Trợ lý chủ tịch nướcTrợ lý quản trị nước tiếng Anh là Assistant lớn the President

6. Tên chung của những đơn vị ở trong Bộ, ban ngành ngang bộ

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Văn phòng BộVăn phòng cỗ tiếng Anh là Ministry Office
Thanh tra bộ tiếng Anh là gì?Thanh tra BộThanh tra bộ tiếng Anh là Ministry Inspectorate
Tổng viên tiếng Anh là gì?Tổng cụcTổng cục tiếng Anh là Directorate
Ủy ban tiếng Anh là gì?Ủy banỦy ban giờ đồng hồ Anh là Committee/Commission
Cục giờ đồng hồ Anh là gì?CụcCục giờ đồng hồ Anh là Department/Authority/Agency
Vụ tiếng Anh là gì?VụVụ giờ Anh là Department
Học viện giờ đồng hồ Anh là gì?Học việnHọc viện tiếng Anh là Academy
Viện giờ đồng hồ Anh là gì?ViệnViện giờ Anh là Institute
Trung trung ương tiếng Anh là gì?Trung tâmTrung trọng tâm tiếng Anh là Centre
Ban giờ Anh là gì?BanBan giờ đồng hồ Anh là Board
Phòng giờ đồng hồ Anh là gì?PhòngPhòng tiếng Anh là Division
Vụ tổ chức Cán cỗ tiếng Anh là gì?Vụ tổ chức triển khai Cán bộVụ tổ chức Cán cỗ tiếng Anh là Department of Personnel and Organisation
Vụ Pháp chế giờ Anh là gì?Vụ Pháp chếVụ Pháp chế tiếng Anh là Department of Legal Affairs
Vụ vừa lòng tác quốc tế tiếng Anh là gì?Vụ hợp tác ký kết quốc tếVụ hợp tác quốc tế tiếng Anh là Department of International Cooperation

7. Chức danh từ cung cấp Thứ trưởng và tương tự đến chuyên viên các Bộ, cơ sở ngang Bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng Anh
Thứ trưởng thường trực tiếng Anh là gì?Thứ trưởng thường trựcThứ trưởng thường trực tiếng Anh là Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng giờ Anh là gì?Thứ trưởngThứ trưởng giờ Anh là Deputy Minister
Tổng cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Tổng viên trưởngTổng cục trưởng giờ đồng hồ Anh là Director General
Phó Tổng viên trưởng tiếng Anh là gì?Phó Tổng viên trưởngPhó Tổng viên trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director General
Phó nhà nhiệm sở tại tiếng Anh là gì?Phó công ty nhiệm thường trựcPhó công ty nhiệm sở tại tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó nhà nhiệm giờ Anh là gì?Phó chủ nhiệmPhó nhà nhiệm tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý bộ trưởng liên nghành tiếng Anh là gì?Trợ lý bộ trưởngTrợ lý bộ trưởng tiếng Anh là Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ nhiệm Ủy banChủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Committee
Phó nhà nhiệm Ủy ban giờ Anh là gì?Phó chủ nhiệm Ủy banPhó chủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Chánh công sở BộChánh Văn phòng bộ tiếng Anh là Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là gì?Phó Chánh văn phòng BộPhó Chánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng tiếng Anh là Director General
Phó viên trưởng giờ Anh là gì?Phó viên trưởngPhó cục trưởng giờ Anh là Deputy Director General
Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng tiếng Anh là Director General
Phó Vụ trưởng giờ Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng tiếng Anh là Deputy Director General
Giám đốc học viện tiếng Anh là gì?Giám đốc học việnGiám đốc học viện tiếng Anh là President of Academy
Phó Giám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Học việnPhó Giám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là Vice President of Academy
Viện trưởng giờ Anh là gì?Viện trưởngViện trưởng giờ Anh là Director of Institute
Phó Viện trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Viện trưởngPhó Viện trưởng giờ Anh là Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung trọng điểm tiếng Anh là gì?Giám đốc Trung tâmGiám đốc Trung trung ương tiếng Anh là Director of Centre
Phó giám đốc Trung trung ương tiếng Anh là gì?Phó giám đốc Trung tâmPhó chủ tịch Trung vai trung phong tiếng Anh là Deputy Director of Centre
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng tiếng Anh là Head of Division
Phó trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó trưởng phòngPhó trưởng phòng tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên cao cấp tiếng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên chính tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên bao gồm tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên giờ Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên giờ đồng hồ Anh là Official
Thanh tra viên cao cấp tiêng Anh là gì?Thanh tra viên cao cấpThanh tra viên thời thượng tiếng Anh là Senior Inspector
Thanh tra viên chính tiếng Anh là gì?Thanh tra viên chínhThanh tra viên bao gồm tiếng Anh là Principal Inspector
Thanh tra viên tiếng Anh là gì?Thanh tra viênThanh tra viên giờ đồng hồ Anh là Inspector

8. Chức vụ của Lãnh đạo các Cơ quan lại thuộc chủ yếu phủ

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Trưởng ban quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Trưởng ban cai quản Lăng chủ tịch Hồ Chí MinhTrưởng ban quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là Director of Ho đưa ra Minh Mausoleum Management
Phó Trưởng ban làm chủ Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Phó Trưởng ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí MinhPhó Trưởng ban làm chủ Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Deputy Director of Ho chi Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội vn tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội Việt NamTổng Giám đốc bảo đảm xã hội nước ta tiếng Anh là General Director of Viet nam Social Security
Phó tgđ Bảo hiểm buôn bản hội nước ta tiếng Anh là gì?Phó tgđ Bảo hiểm xã hội Việt NamPhó tgđ Bảo hiểm làng hội nước ta tiếng Anh là Deputy General Director of Viet nam Social Security
Tổng người đứng đầu Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là gì?Tổng giám đốc Thông tấn làng Việt NamTổng chủ tịch Thông tấn xã vn tiếng Anh là General Director of Viet phái nam News Agency
Phó tổng giám đốc Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là gì?Phó tgđ Thông tấn buôn bản Việt NamPhó tgđ Thông tấn xã vn tiếng Anh là Deputy General Director of Viet phái nam News Agency
Tổng người đứng đầu Đài tiếng nói việt nam tiếng Anh là gì?Tổng chủ tịch Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamTổng người có quyền lực cao Đài giờ nói vn tiếng Anh là General Director of Voice of Viet Nam
Phó tgđ Đài giờ đồng hồ nói vn tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt NamPhó tgđ Đài giờ đồng hồ nói vn tiếng Anh là Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng giám đốc Đài Truyền hình việt nam tiếng Anh là gì?Tổng người có quyền lực cao Đài truyền họa Việt NamTổng giám đốc Đài Truyền hình việt nam tiếng Anh là General Director of Viet nam giới Television
Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình việt nam tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Đài tivi Việt NamPhó tổng giám đốc Đài Truyền hình vn tiếng Anh là Deputy General Director of Viet nam Television
Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?

Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính đất nước Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là President of Ho bỏ ra Minh National Academy of Politics & Public Administration
Phó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí MinhPhó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh tiếng Anh là Vice President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics and Public Administration
Chủ tịch Viện khoa học và công nghệ Việt nam giới tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện khoa học và công nghệ Việt NamChủ tịch Viện khoa học và technology Việt phái mạnh tiếng Anh là President of Viet nam Academy of Science và Technology
Phó chủ tịch Viện kỹ thuật và công nghệ Việt nam tiếng Anh là gì?Phó quản trị Viện công nghệ và technology Việt NamPhó chủ tịch Viện công nghệ và công nghệ Việt nam tiếng Anh là Vice President of Viet nam Academy of Science and Technology
Chủ tịch Viện khoa học Xã hội việt nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện kỹ thuật Xã hội Việt NamChủ tịch Viện khoa học Xã hội vn tiếng Anh là President of Viet nam giới Academy of Social Sciences
Phó chủ tịch Viện công nghệ Xã hội việt nam tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Viện công nghệ Xã hội Việt NamPhó chủ tịch Viện kỹ thuật Xã hội vn tiếng Anh là Vice President of Viet phái nam Academy of Social Sciences

9. Tên của những đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cung cấp tổng viên (Tổng cục, Ủy ban …)

Tên tiếng ViệtTên giờ Anh
Văn chống tiếng Anh là gì?Văn phòngVăn phòng tiếng Anh là Office
Chánh văn phòng và công sở tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh văn phòng tiếng Anh là:Chief of Office
Phó Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh văn phòng công sở tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Cục giờ đồng hồ Anh là gì?

thương hiệu thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộcTên giờ ViệtTên giờ Anh
Thủ đô tp. Hà nội tiếng Anh là gì?Thủ đô Hà NộiThủ đô thủ đô tiếng Anh là tp hà nội Capital
Thành phố giờ Anh là gì?Thành phố

Ví dụ: thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố tiếngh Anh là City

Ví dụ: Ho đưa ra Minh City

Tỉnh tiếng Anh là gì?Tỉnh

Ví dụ: tỉnh Hà Nam

Tỉnh giờ đồng hồ Anh là Province

Ví dụ: Ha nam giới Province

Quận, huyện tiếng Anh là gì?Quận, Huyện

Ví dụ: Quận bố Đình

Quận, thị trấn tiếng Anh là District

Ví dụ: bố Dinh District

Xã tiếng Anh là gì?Xã

Ví dụ: làng Quang Trung

Xã giờ Anh là Commune

Ví dụ: quang đãng Trung Commune

Phường giờ đồng hồ Anh là gì?Phường

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Phường giờ đồng hồ Anh là Ward

Ví dụ: Trang Tien Ward

Thôn/Ấp/Bản/Phum giờ đồng hồ Anh là gì?Thôn/Ấp/Bản/PhumThôn/Ấp/Bản/Phum giờ đồng hồ Anh là Hamlet, Village
Ủy ban quần chúng. # (các cung cấp từ thành phố trực nằm trong Trung ương, tỉnh mang lại xã, phường) giờ Anh là gì?Ủy ban quần chúng. # (các cấp từ thành phố trực nằm trong Trung ương, tỉnh đến xã, phường)Ủy ban nhân dân (các cung cấp từ tp trực thuộc Trung ương, tỉnh mang lại xã, phường) giờ đồng hồ Anh là People’s Committee
Ví dụ:- ủy ban nhân dân Thành phố hồ Chí Minh- ubnd tỉnh lạng ta Sơn– ubnd huyện Đông AnhVí dụ:

– People’s Committee of Ho đưa ra Minh City- People’s Committee of Lang Son Province– People’s Committee of Dong Anh District

– ubnd xã Mễ Trì tiếng Anh là gì?UBND buôn bản Mễ Trì– ủy ban nhân dân xã Mễ Trì tiếng Anh là People’s Committee of Me Tri Commune
– ubnd phường Tràng tiền tiếng Anh là gì?UBND phường Tràng Tiền– ubnd phường Tràng tiền tiếng Anh là People’s Committee of Trang Tien Ward
Văn chống tiếng Anh là gì?

Văn phòng

Văn chống tiếng Anh là Office
Sở giờ đồng hồ Anh là gì?Sở

Ví dụ: Sở ngoại vụ Hà Nội

Sở giờ Anh là Department

Ví dụ: Ha Noi External Relations Department

Ban giờ Anh là gì?BanBan giờ đồng hồ Anh là Board
Phòng (trực trực thuộc UBND) giờ Anh là gì?Phòng (trực nằm trong UBND)Phòng (trực ở trong UBND) giờ đồng hồ Anh là Committee Division
Thị xã, thị trấn tiếng Anh là gì?:Ví dụ: Thị làng Sầm SơnThị xã, thị xã tiếng Anh là: Town

Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức vụ lãnh đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương các cấp

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ Anh
Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dânChủ tịch Ủy ban dân chúng tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:- chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà NộiVí dụ:- Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban nhân dân tp.hcm tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Hồ Chí Minh– chủ tịch Ủy ban nhân dân tp.hồ chí minh tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ho chi Minh thành phố People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh Hà nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh Hà Nam– quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh Hà nam tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ha phái mạnh People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Huế giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế– quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Huế tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– quản trị Ủy ban quần chúng huyện Đông Anh tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện Đông Anh– quản trị Ủy ban quần chúng. # huyện Đông Anh tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng– chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee
– quản trị Ủy ban quần chúng. # phường Tràng tiền tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban dân chúng phường Tràng Tiền– quản trị Ủy ban nhân dân phường Tràng tiền tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó quản trị Thường trực Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Phó quản trị Thường trực Ủy ban nhân dânPhó quản trị Thường trực Ủy ban quần chúng. # tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó chủ tịch Ủy ban quần chúng tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Ủy ban nhân dânPhó quản trị Ủy ban quần chúng tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Ủy viên Ủy ban nhân dânỦy viên Ủy ban dân chúng tiếng Anh là thành viên of the People’s Committee
Giám đốc Sở tiếng Anh là gì?Giám đốc SởGiám đốc Sở giờ đồng hồ Anh là Director of Department
Phó người có quyền lực cao Sở giờ đồng hồ Anh là gì?Phó giám đốc SởPhó người có quyền lực cao Sở tiếng Anh là Deputy Director of Department
Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh công sở tiếng Anh là Chief of Office
Phó Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh văn phòng công sở tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Chánh thanh tra tiếng Anh là gì?Chánh Thanh traChánh điều tra tiếng Anh là Chief Inspector
Phó Chánh điều tra tiếng Anh là gì?Phó Chánh Thanh traPhó Chánh điều tra tiếng Anh là Deputy Chief Inspector
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng tiếng Anh là Head of Division
Phó Trưởng chống tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng phòng tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên thời thượng tiêng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên thiết yếu tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên thiết yếu tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên tiếng Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên tiếng Anh là: Official
Như vậy, văn bản này cũng đáp ứng phần như thế nào tên những cơ quan ban ngành sở bởi tiếng Anh, hay bộ máy nhà nước vn bằng tiếng Anh đã làm được ghi vừa đủ trong phụ lục này, từ đó giúp thống nhất bạn dạng dịch đối với tên tổ chức chính quyền đoàn sở.

Bài viết liên quan