Cho đoạn thẳng $AB$ có độ dài bởi $10cm.$ Điểm $M$ nằm trong lòng hai điểm $A$ cùng $B$. Biết rằng $MA = MB + 2cm.$ Tính độ dài những đoạn thẳng $MA;MB.$


Sử dụng cách làm cộng đoạn trực tiếp $AM + MB = AB$ với dữ khiếu nại đề bài bác để tra cứu độ lâu năm hai đoạn trực tiếp $MA;MB.$


*

Vì điểm $M$ nằm giữa hai điểm $A$ và $B$ yêu cầu ta bao gồm $MA + MB = AB$ (1)

Thay $MA = MB + 2$ vào (1) ta được $MB + 2 + MB = AB$ mà $AB = 10cm$

Suy ra $2MB + 2 = 10 Rightarrow 2MB = 10 - 2 Rightarrow 2MB = 8$$ Rightarrow MB = 8:2 = 4cm$

Nên $MA = MB + 2 = 4 + 2 = 6cm$.

Bạn đang xem: Cho đoạn thẳng . trên lấy điểm sao cho . độ dài đoạn thẳng là . nộp bài

Vậy $MA = 6cm;MB = 4cm.$


*
*
*
*
*

*

Cho G là một trong điểm nằm trong đoạn thẳng HK ( G không trùng cùng với H với K). Hỏi trong tía điểm G, H, K, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?


Cho nhị điểm $A$ với $B$ nằm trên tia $Ox$ sao để cho $OA = 6cm,OB = 2cm.$ Hỏi trong bố điểm $O, m A, m B$ điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn lại ?


Cho $10$ điểm rành mạch trong đó không có ba điểm làm sao thẳng hàng, cứ qua hai điểm ta vẽ một đoạn thẳng. Hỏi vẽ được toàn bộ bao nhiêu đoạn thẳng?


Cho $n$ điểm phân minh $left( n ge 2;,n in N ight)$ vào đó không tồn tại ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đoạn trực tiếp nối hai trong $n$ điểm đó. Có tất cả $28$ đoạn thẳng. Hãy tìm kiếm $n.$


*

Hãy chọn hình vẽ đúng theo diễn tả sau:Vẽ đoạn trực tiếp $AB$ không cắt đoạn thẳng $CD$ nhưng mà đường thẳng $AB$ cắt đoạn thẳng $CD.$


Cho $E$ là điểm nằm thân hai điểm $I$ cùng $K.$ hiểu được $IE = 4cm,EK = 10cm.$Tính độ dài đoạn thẳng $IK.$


Gọi $I$ là 1 điểm nằm trong đoạn thẳng $MN.$ lúc $IM = 4cm,MN = 7cm$ thì độ lâu năm của đoạn thẳng $IN$ là?


Cho $A$ và $B$ là nhì điểm nằm tại tia $Ox$ làm thế nào cho $OA = 5cm,OB = 7cm.$ trên tia $BA$ lấy điểm $C$ sao để cho $BC = 3cm.$ đối chiếu $AB$ và $AC$.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Cao Nhất Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Tp Hcm Tuyển Sinh 2017, Dsd


Gọi $K$ là 1 điểm của đoạn thẳng $EF.$ biết rằng $EF = 9cm,FK = 5cm$. Xác định nào sau đây là đúng?


Cho đoạn trực tiếp $AB$ bao gồm độ dài bằng $10cm.$ Điểm $M$ nằm trong lòng hai điểm $A$ và $B$. Hiểu được $MA = MB + 2cm.$ Tính độ dài các đoạn thẳng $MA;MB.$


Cho đoạn trực tiếp $IK = 8cm$. Điểm $P$ nằm giữa hai điểm $I$ và $K$ sao để cho (IP - kungfu = 4cm.) Tính độ dài các đoạn trực tiếp $PI$ cùng $PK.$


Trên mặt đường thẳng (a) rước (4) điểm $M, m N, m P, m Q$ theo sản phẩm tự đó. Cho biết thêm $MN = 2cm;MQ = 5cm$ và $NP = 1cm.$ Tìm các cặp đoạn thẳng bởi nhau.


Cho đoạn trực tiếp $AB = 8cm.$ trên tia $AB$ đem điểm $C$ thế nào cho $AC = 2cm.$ rước điểm $D$ nằm trong tia đối của tia $BC$ làm thế nào để cho $BD = 4cm.$ Độ dài đoạn (BC) và (CD) là


Cho đoạn thẳng $AB = 4,5cm$ và điểm $C$ nằm giữa hai điểm $A$ cùng $B$. Biết $AC = dfrac23CB$. Tính độ dài đoạn trực tiếp $AC$ với $BC.$


Cho bốn điểm $A, m B, m C, m D$ thẳng hàng theo sản phẩm công nghệ tự đó. Biết rằng (AD = 16cm;;AC - CD = 4cm;;CD = 2AB.) Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp $BD.$


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.