Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn khám phá những cách hữu ích để cùng trừ ngày tháng trong Excel một giải pháp dễ dàng. Cùng nambaongu.com.vn khám phá qua nội dung bài viết chia sẻ dưới đây đến từ chuyên gia Excel các bạn sẽ biết được nhé!

1. Bí quyết trừ nhì ngày vào Excel

Cách trừ ngày trong Excel hoặc giải pháp cộng ngày trong Excel được thực hiện rất đối chọi giản chúng ta có thể thực hiện nay theo 3 phương pháp dưới đây:

Cách 1: Trừ trực tiếp 2 ngày mang lại nhau

Ta xét ví dụ như sau, tại nhì ô A3 và B3 là số ngày, yêu cầu các bạn tính số ngày thân hai ngày mang đến trước trên.

Bạn đang xem: Cách trừ ngày tháng năm trong excel 2007

Tại ô cần điền hiệu quả bạn nhập: =B2-A2

*

Cách trừ hai ngày vào Excel

Cách 2: áp dụng hàm DATE

Hàm trừ ngày thángnày áp dụng khi bạn có nhu cầu trả về kết quả chính xác hiển thị ngày, tháng, năm.

Công thức trừ ngày vào Excel: = DATE(year,month,day) - DATE(year,month,day)

Ví dụ: Yêu mong tìm số ngày giữa ngày 15 tháng 2 năm 2019 và ngày 1 tháng hai năm 2019?

Tại cô phải điền công thức bạn nhập:=DATE(2019, 2, 15) - DATE(2019, 2, 1)

Kết trái trả về vẫn là 14.

*
Cách cùng trừ tháng ngày năm trong Execel

Cách 3: sử dụng hàm TODAY

Hàm này sử dụng để trừ một ngày tính từ lúc ngày hôm nay. Giải pháp trừ tháng ngày trong Excel được triển khai theo bí quyết dưới đây:

Công thức =TODAY()- Cells

Cụ thể trong ví dụ sau, tại ô buộc phải nhập công thức bạn nhập =TODAY()-A2

*

Cách cùng trừ ngày tháng năm vào Execel

Cách 4: thực hiện hàmDATEDIF

Bạn sẽ có được công thức: =DATEDIF(A2;B2;"d") chúng ta vẫn có hiệu quả tương từ như dưới.

*

Hàm DATEIF

Lưu ý:hàm DATEDIF chỉ trả về tác dụng dương, nên chúng ta phải cần sử dụng ngày to hơn trừ đi ngày nhỏ tuổi hơn, nếu như khách hàng dùng ngày nhỏ hơn trừ đi ngày lớn hơn, công dụng trả về đang là số âm, do vậy hàm sẽ báo lỗi #NUM!

*

Kết trái hàm DATEIF

2. Trừ hoặc cùng ngày thángtrong Excel

Cách 1. Thực hiện hàm DATE

Để cùng hoặc trừ ngày tháng trong excel bạn chỉ cần thêm ngày cho ngày đã cho sẵn thì bạn cũng có thể cộng thẳng số ngày vào ngày đó.

Công thức hàm cùng ngày vào excel: Date + N days nếu muốn cộng thêm ngày, hoặc Date - N days nếu muốn trừ đi ngày.

Trong đó:

- Hàm DATE(year, month, day)

- N days là ngày chũm thể

*

Cách cộng trừ tháng ngày năm vào Execel

Cách 2: Hoặc chúng ta cũng có thể dùng công thức công ngày trong Exceltương từ như phần 1= Cells+ N days

*

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách 3: Hoặc bạn áp dụng công thức =TODAY()+ N days số đông cho kết quả đúng

*

Cách cùng trừ tháng ngày năm trong Execel

3. Giải pháp trừ hoặc thêm vào đó tuần vào Excel

Trong ngôi trường hợp bạn có nhu cầu cộng hoặc trừ cả tuần cho ngày nhất định, bạn có thể sử dụng các công thức tương tự như như để cộng / trừ ngày và chỉ việc nhân số tuần cùng với 7:

Cộng thêm tuần vào một trong những ngày trong Excel:

Công thức: cell+ N weeks * 7

Ví dụ: chúng ta thêm 3 tuần vào ngày trong A1, thực hiện công thức sau : =A1+3*7.

*

Thêm tuần vào cột vào Excel

Bạn sẽ được tác dụng là ngày tháng năm sau khi đã được thêm vào đó 3 tuần nữa.

Xem thêm: Trang Chủ - Bid Giá Cổ Phiếu Và Biểu Đồ — Hose:Bid

Trừ các tuần tính từ lúc ngày vào Excel:

Công thức: cell - N weeks * 7

Để trừ 3 tuần kể từ ngày hôm nay, bạn nhập bí quyết sau: =TODAY()-3*7.

4. Cộngtháng hoặc trừ tháng kể từ ngày

1. Sử dụng hàm DATE là hàm cộngtháng vào Excel

Ví dụ, Cột A là số ngày, cột B là số tháng muốn cộng thêm, trên ô yêu cầu điền công dụng ta nhập bí quyết sau:

=DATE(YEAR(A2), MONTH(A2) + $B$2, DAY(A2))

Trong đó :

- Hàm DATENăm của ngày vào ô A2;

- mon của ngày trong A2 + số tháng mà bạn chỉ định vào ô B2 cùng ngày của ngày vào A2.

*

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Excel

Hàm DATE phép trừ tháng trong Excel

Tương tự với phép trừ tháng

=DATE(YEAR(A2), MONTH(A2) - $B$2, DAY(A2))

Hoặc chúng ta có thể nhập số tháng để cùng hay trừ trong phương pháp thay bởi tham chiếu đến một ô:

=DATE(YEAR(date), MONTH(date) + N months, DAY(date))

Hàm EDATE

Công thức: EDATE(start_date, months)

- Start_date - ngày ban đầu để tính số tháng.

- Months - số tháng đề xuất thêm (giá trị dương) hoặc trừ (giá trị âm).

Kết quả trọn vẹn tương từ bỏ như hàm DATE

Tại ô C2 bạn nhập công thức: =EDATE(A2,B2)

*

Cách cùng trừ tháng ngày năm trong Execel

5. Cộngnăm hoặc trừ năm kể từ ngày vào Excel

- Để thêm năm vào một ngày trong Excel, bạn áp dụng công thức như sau:= DATE (YEAR (ngày) + N năm, MONTH (ngày), DAY (ngày))

- Để trừ năm kể từ ngày vào Excel, bạn vận dụng công thức như sau:= DATE (YEAR (A2) – 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Quan gần cạnh ví dụ cơ mà nambaongu.com.vn cung cấp:

- Trong lấy một ví dụ này, nếu khách hàng gõ số năm nhằm thêm (số dương) hoặc trừ (số âm)trong một vài ô và sau đó tham chiếu ô đó trong hàm DATE, các bạn sẽ nhận được một cách làm chung như sau:

*

Ví dụ minh họa

Hướng dẫn phương pháp thêm/xóa ngày, tháng cùng năm

- Để thêm năm, ngày, tháng trong Excel, chúng ta nhập cách làm sau:= DATE (YEAR (ngày) + X năm, MONTH (ngày) + Y tháng, DAY (ngày) + Z ngày)

- Để trừ năm, tháng, ngày:= DATE (YEAR (ngày) – X năm, MONTH (ngày) – Y tháng, DAY (ngày) – Z ngày)

Quan gần cạnh ví dụ sau:

- Để thêm 2 năm, 3 tháng cùng trừ 15 ngày tính từ lúc ngày vào ô A2, chúng ta nhập phương pháp sau:= DATE (YEAR (A2) + 2, MONTH (A2) + 3, DAY (A2) – 15)

- Ápdụng đến cột ngày tháng có trong ví dụ, bí quyết được thực hiện có dạng như sau:

= DATE (YEAR (A2) + $ C $ 2, MONTH (A2) + $ D $ 2, DAY (A2) + $ E $ 2)

*

Ví dụ minh họa

Hướng dẫn cách cộng cùng trừ thời gian trong Excel

Trong Excel, hàm Time được áp dụng để cộng hoặc trừ thời gian.

- Để thêm thời gian trong Excel, bạn thực hiện công thức sau:= A2 + TIME (giờ, phút, giây)

- Để trừ thời gian trong Excel, bạn sử dụng công thức sau:= A2 – TIME (giờ, phút, giây)

Trong đó:

- A2: Chứa giá trị thời gian mà bạn có nhu cầu thay đổi.

Quan cạnh bên ví dụ nhưng mà nambaongu.com.vn cung ứng như sau:

- Đểthêm 2 giờ, 1/2 tiếng và 15 giây vào thời hạn trong ô A2, bạn có thể sử dụng bí quyết sau:= A2 + TIME (2, 30, 15)

-Nếu bạn có nhu cầu cộng với trừ thời gian hợp tuyệt nhất trong một công thức, chỉ cần thêm dấu trừ vào những giá trị tương ứng:= A2 + TIME (2, 30, -15)

Ngoài ra, bạn có thể nhập thời gian bạn muốn thay thay đổi trong một số trong những ô, với tham chiếu hầu hết ô đó trong cách làm của bạn:= A2 + TIME ($ C $ 2, $ D $ 2, $ E $ 2)

*

Ví dụ minh họa

Như vậy qua bài viết trên shop chúng tôi đã tin tức đến bạn cách trừ ngày tháng năm vào Excel với phép công. ước ao rằng nội dung bài viết mang đến nhiều hữu ích cho mình đọc trong quá trình và học tập.