THƯ VIỆN PHÁP LUẬT ra mắt cách tính mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội (BHXH) lúc tính tiền hưởng BHXH một lượt như sau:


*
Mục lục bài bác viết

Đối với trường phù hợp tham gia BHXH bắt buộc

Theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì mức tận hưởng BHXH một lần được xem theo số năm đang đóng BHXH, cứ từng năm được tính như sau:

- 1,5 mon mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH cho trong thời hạn đóng trước năm 2014;

- 02 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng góp BHXH cho trong năm đóng từ năm 2014 trở đi;

- ngôi trường hợp thời hạn đóng BHXH không đủ một năm thì mức hưởng trọn BHXH một lần được xem bằng 22% của những mức chi phí lương tháng đang đóng BHXH, mức tối đa bởi 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng góp BHXH.

Bạn đang xem: Cách tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Đối với trường hòa hợp tham gia BHXH trường đoản cú nguyện

Theo Điều 77 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì mức tận hưởng BHXH một lần được xem theo số năm sẽ đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 mon mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho trong năm đóng trước năm 2014;

- 02 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng góp BHXH cho trong thời gian đóng từ thời điểm năm 2014 trở đi;

- ngôi trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng trọn BHXH bằng số tiền vẫn đóng, mức tối đa bởi 02 mon mức trung bình thu nhập tháng đóng góp BHXH.

Trong đó, phương pháp tính mức trung bình tiền lương tháng/thu nhập mon được xác minh như sau:

Bước 1: khẳng định mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập cá nhân tháng vẫn đóng BHXH

Người lao động yêu ước nhận BHXH 1 lần năm 2022 thì khẳng định mức điều chỉnh theoThông tứ 36/2021/TT-BLĐTBXH như sau:

- Đối với những người đóng BHXH bắt buộc

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mức điều chỉnh

5,10

4,33

4,09

3,96

3,68

3,53

3,58

3,59

3,46

3,35

3,11

2,87

2,67

2,47

2,01

Năm

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mức điều chỉnh

1,88

1,72

1,45

1,33

1,25

1,20

1,19

1,16

1,12

1,08

1,05

1,02

1,00

1,00

- Đối với người đóng BHXH tự nguyện

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mức điều chỉnh

2,01

1,88

1,72

1,45

1,33

1,25

1,20

1,19

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mức điều chỉnh

1,16

1,12

1,08

1,05

1,02

1,00

1,00

Bước 2: Tính chi phí lương tháng/thu nhập mon sau kiểm soát và điều chỉnh (L1, L2… Ln)

L1

=

Tiền lương/thu nhập làm căn cứ đóng BHXH

X

Mức điều chỉnh tương ứng

X

Số tháng sẽ tham gia theo từng giai đoạn

Bước 3: Tính tổng chi phí lương/thu nhập tháng sẽ đóng BHXH sau điều chỉnh cho toàn thể thời gian không hưởng BHXH 1 lần (L)

Bước 4: Tính tổng thời gian đã thâm nhập BHXH (T)

Bước 5: Tính mức bình quân tiền lương/thu nhập (Lbq)

Lbq = L/T

Ví dụ nắm thể:

Một người công nhân A làm cho công ty B và gồm tham gia BHXH bắt buộc từ thời điểm tháng 01/2017 mang lại tháng 1/2020. Công nhân A đang nghỉ việc vào tháng 2/2020. Tháng 4/2021, công nhân A hy vọng nhận tiền BHXH một lần thì mức bình quân tiền lương được tính như thế nào?

Được biết, thời gian đóng bảo hiểm của công nhân A như sau:

- từ tháng 01/2017 mang đến tháng 12/2017, mức lương đóng góp BHXH là: 3.500.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2018 cho tháng 9/2018, nấc lương đóng BHXH là: 3.700.000đ

- từ thời điểm tháng 10/2018 mang lại tháng 12/2018, nút lương đóng BHXH là: 4.040.000đ

- từ tháng 01/2019 mang lại tháng 6/2019: Nghỉ ko lương, không đóng BHXH

- từ tháng 07/2019 mang đến tháng 12/2019, nấc lương đóng BHXH là: 4.070.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2020 mang đến tháng 02/2020: nút lương đóng góp BHXH là: 4.300.000đ

Giải đáp:

Bước 1: xác định mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập cá nhân tháng vẫn đóng BHXH

Theo bảng hệ số điều chỉnh nêu trên thì công nhân A đóng góp BHXH từ bỏ 2017 mang lại năm 2020 bao gồm mức kiểm soát và điều chỉnh lần lượt là 1,10; 1,06; 1,03; 1,00.

Bước 2: Tính tiền lương tháng/thu nhập tháng sau điều chỉnh (L1, L2, …Ln)

- từ thời điểm tháng 01/2017 đến tháng 12/2017 (12 tháng):

L1

=

3.500.000

(Tiền lương/thu nhập làm căn cứ đóng BHXH)

X

1,10

(Mức kiểm soát và điều chỉnh tương ứng)

X

12

(Số tháng vẫn tham gia theo từng giai đoạn)

L1 = 46.200.000 đồng

- từ thời điểm tháng 01/2018 mang đến tháng 9/2018 (9 tháng) .

L2 = 3.700.000 * 1,06 * 9 = 35.298.000 đồng.

Xem thêm: Khi Tình Yêu Không Còn Như Trước Con Người Cũng Thay Đổi Cách Nhìn

- từ tháng 10/2018 mang lại tháng 12/2018 (3 tháng)

L3 = 4.040.000 *1,06 *3 = 12.847.000 đồng.

- từ thời điểm tháng 01/2019 mang lại tháng 6/2019: Không đóng góp BHXH cần L4 = 0

- từ tháng 07/2019 đến tháng 12/2019 (6 tháng):

L5 = 4.070.000 * 1,03 * 6 = 25.152.600 đồng.

- từ thời điểm tháng 01/2020 mang lại tháng 02/2020 (2 tháng):

L6 = 4.300.000 * 1,00 * 2 = 8.600.000 đồng.

Bước 3: Tính tổng tiền lương/thu nhập tháng vẫn đóng BHXH sau điều chỉnh cho toàn thể thời gian chưa hưởng BHXH 1 lần (L)

L = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 = 46.200.000 + 35.298.000 + 12.847.000 + 25.152.600 + 8.600.000 = 128.097.600 đồng.

Bước 4: Tính tổng thời gian đã thâm nhập BHXH (T)

T = 12 mon + 9 tháng + 3 mon + 6 mon + 2 mon = 32 tháng.

Bước 5: Tính mức trung bình tiền lương/thu nhập (Lbq)

Lbq = L/T = 128.097.600 / 32 = 4.003.050 đồng/tháng

Để việc thống kê giám sát nhanh chóng, số đông người rất có thể tải về file excel tình BHXH 01 lần bên dưới đây:

*
File excel tính tiền BHXH một lượt

Người marketing nhỏ, lẻ tại mái ấm gia đình có được hưởng lương hưu khi về già hay không? Làm cố kỉnh nào để được hưởng khoản lương hưu này?

Người mở kinh doanh bán sản phẩm tại gia đình có được hưởng lương hưu khi trở về già không? Làm cầm nào sẽ được hưởng khoản lương hưu này?