Tính trường đoản cú (Adjective) là 1 trong loại từ phổ cập và chạm chán thường xuyên vào quá trình học tập tiếng Anh.

Bạn đang xem: Cách sử dụng tính từ trong tiếng anh

Sau đây, trung trung ương Anh ngữ nambaongu.com.vn EnglishUK VIetnamsẽ giúp bạn có thêm một số trong những kiến thức về từ nhiều loại này:
*

1. Định nghĩa:

Tính từ là từ bổ trợ cho danh từhoặc đại từ, nó giúp diễn đạt các quánh tính của sự vật, hiện tượng lạ mà danh từ kia đại diện.

2. Phân loại:

Có thể phân loại là tính từ bỏ theo địa điểm hoặc tính trường đoản cú theo chức năng

2.1. Tính trường đoản cú theo vị trí:

a.Tính từ hay đứng trước danh từ, các tính từ đứng trước danh từ bỏ đều rất có thể đứng một mình, không tồn tại danh tự kèm theo.VD: a nice house. This house is niceNhưng cũng có thể có một số tính trường đoản cú luôn đi kèm danh từ như former, main, latterb. Tính tự đứng một mình, không đề xuất danh từ:Thường là các tính từ bước đầu bằng "a": aware; afraid;alive;awake; alone; ashamed ... Và một vài tính từ khác như: unable; exempt; content...Ví dụ: A bird is afraidNếu mong mỏi chuyển quý phái đứng trước danh từ, họ phải gửi sang dùng phân từ: A frightened bird

2.2. Tính từ theo chức năng:

a. Tính trường đoản cú chỉ sự miêu tả: nice, green, blue, big, good...

a colorful room, a good boy, a big house.

*Tính từ bỏ chỉ nút độ: là phần đa tính từ có thể diễn tả tính chất hoặc tính năng ở phần nhiều mức độ (lớn , nhỏ..) không giống nhau. Gần như tính từ bỏ này rất có thể dùng ở dạng đối chiếu hoặc rất có thể phẩm định bởi các phó từ bỏ chỉ mức độ như very, rather, so...

small smaller smallest

beautiful more beautiful the most beautiful

very old so hot extremely good

b. Tính từ bỏ chỉ số đếm: bao có tính tự chỉ số đếm (cardianls) như one, two, three... Và gần như tính trường đoản cú chỉ số sản phẩm tự (ordinals) như first, second, third,..

c. Đối với các từ chỉ thị: this, that, these,those; cài (possesives) như my, his, their và biến động (indefinites) như some, many,

3. Vị trí của tính từ:

Tính từ bỏ được phân tách theo các vị trí như sau:

a. Trước danh từ:

a small house

an old woman

khi có nhiều tính trường đoản cú đứng trước danh từ, lẻ loi tự của tính tự như sau:Opinion (nhận xét, ý kiến) > form size (kích thước) > quality (chất lượng) > Age (tuổi) > Shape (hình dạng) > màu sắc (màu sắc) > Participle Forms (thì hoàn thành) > Origin (xuất xứ) > Material (nguyên liệu) > Type (loại) > Purpose (mục đích sử dụng)

b. Sau hễ từ:( be và các động trường đoản cú như seem, look, feel..)

She is tired.

Jack is hungry.

John is very tall.

c. Sau danh từ:Tính từ có thể đi sau danh từ bỏ nó bổ trợ trong các trường đúng theo sau đây:

* lúc tính trường đoản cú được dùng làm phẩm chất/tính chất những đại tự bất định:

There is nothing interesting.

I'll tell you something new.

* Khi nhì hay các tính trường đoản cú được nối cùng với nhau bằng "and" hoặc "but", ý tưởng biểu đạt bởi tính tự được nhấn mạnh:

The writer is both clever & wise.

Xem thêm: Doanh Trại Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Trung Đoàn 271, Doanh Trại Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

The old man, poor but proud, refused my offer.

* lúc tính từ bỏ được dùng trong các cụm từ miêu tả sự đo lường:

The road is 5 kms long

A building is ten storeys high

* khi tính từ sống dạng so sánh:

They have a house bigger than yours

The boys easiest to lớn teach were in the classroom

* Khi những quá khứ phân tự là yếu tố của mệnh đề được rút gọn:

The glass broken yesterday was very expensive

* một vài quá khứ phân từ (P2) như: involved, mentioned, indicated:

The court asked the people involved

Look at the notes mentioned/indicated hereafter

4.Tính từ được dùng như danh từ.

Một số tính từ được sử dụng như danh tự để chỉ một tập hợp người hoặc một quan niệm thường có"the"đi trước.

the poor, the blind, the rich, the deaf, the sick, the handicapped, the good, the old; ...

Ví dụ:The rich do not know how the poor live.

(the rich= rich people, the blind = blind people)

5. Sự hành thành Tính từ bỏ kép/ghép.

a. Định nghĩa:Tính từ kép là sự kết hợp của hai hoặc các từ lại với nhau và được sử dụng như một tính từ duy nhất.

b. Cách viết:Khi các từ được kết phù hợp với nhau để sản xuất thành tính trường đoản cú kép, chúng hoàn toàn có thể được viết:

*thành một từ bỏ duy nhất:

life + long = lifelong

car + sick = carsick

* thành nhị từ bao gồm dấu nối (-) sinh sống giữa

world + famous = world-famous

Cách viết tính từ kép được phân các loại như trên chỉ có tính tương đối. Một tính từ kép có thể được một vài người bạn dạng ngữ viết gồm dấu gạch nối (-) vào lúc một số trong những người viết ngay tức thì nhau hoặc chúng có thể biến hóa cáh viết theo thời gian

c. Cấu tạo:Tính từ bỏ kép được sinh sản thành bởi:

Danh từ + tính từ:

snow-white (trắng như tuyết)carsick (say xe)

world-wide (khắp nuốm giới) noteworthy (đánh chú ý)

Danh từ bỏ + phân từ

handmade (làm bởi tay) heartbroken (đau lòng)

homegorwn (nhà trồng) heart-warming (vui vẻ)

Phó từ bỏ + phân từ

never-defeated (không bị tấn công bại) outspoken (thẳng thắn)

well-built (tráng kiện) everlasting (vĩnh cửu)

Tính trường đoản cú + tính từ

blue-black (xanh đen) white-hot (cực nóng)

dark-brown (nâu đậm) worldly-wise (từng trải)

d. Tính từ bỏ kép bằng dấu gạch ngang(hyphenated adjectives)

Ví dụ:A four-year-old girl = The girl is four years old.

A ten-storey building = The building has ten storeys.

A never-to-be-forgetten memory = The memory will be never forgotten.Để xem thêm các khóa học và hiểu biết thêm thông tin chi tiết hãy tương tác với chúng tôi: