Khi học bất kỳ một nước ngoài ngữ làm sao thì câu hỏi phát âm thường rất quan trọng. Và bất kì người nào cũng mong ước ao mình rất có thể phát âm chuẩn nhất. Việc phát âm giờ đồng hồ Hàn đúng chuẩn không chỉ giúp đỡ bạn tự tin tiếp xúc mà còn khiến cho người nghe cảm giác dễ chịu. Giả sử bạn nghe người quốc tế nói giờ Việt, nhưng lại phát âm quá khó khăn nghe thì cũng thấy hơi nặng nề chịu đúng không ạ nè. Đặc biệt hơn, phạt âm chuẩn chỉnh còn giúp bạn có thể hiểu đều gì kẻ địch nói nữa. Từng ngôn ngữ đều phải có những quy tắc phát âm riêng. Phát âm chuẩn chỉnh như người Hàn sẽ không còn khó khăn nếu như khách hàng nắm rõ 9 quy tắc phạt âm giờ Hàn phổ cập sau đây. Hãy thuộc học và rèn luyện với nambaongu.com.vn nhé!

*

Đầu tiên, hãy cũng chú ý lại một lần biện pháp phát âm phụ âm cuối (Patchim):


NỘI DUNG CHÍNH


Quy tắc 1: Nối âm (연음화)Quy tắc 9: giải pháp phát âm 의 (‘의’ 발음)

A. Patchim đơn

PatchimCách đọcVí dụ
ㄱ, ㅋ,ㄲ기역, 작다, 학기, 약, 삭제, 낚시
언니, 현대, 혼자. 건축, 한국
ㄷ,ㅌ, ㅅ, ㅆ, ㅈ,ㅊ, ㅎ닫다, 맞다, 낫, 낮, 있다, 낯선, 낳다,
날, 멀다, 헐, 별, 일, 말
엄마, 햄, 마음, 밤, 감기, 남자, 아침
ㅂ,ㅍ

밥, 아름답다, 잡지, 잎, 입, 밉다
공부, 방향, 낭만, 방학, 공항

B. Patchim đôi

Cách gọi patchim đôi: ngoại trừ , , phát âm theo phụ âm phía sau, toàn bộ patchim đôi sót lại đọc theo phụ âm phía trước.

Bạn đang xem: Cách Phát Âm Tiếng Hàn Quốc

Ví dụ:

맑다 <막다> 삶 <삼> 읊다 <읍다>얇다 <얄다> 앉다 <안다> 없다 <업다> 핥다 <핟다>

Quy tắc 1: Nối âm (연음화)

Đặc điểmQuy tắcVí dụ
Âm tiết phía trước dứt có phụ âm cuối (patchim) cùng âm tiết phía sau bắt đầu bằng nguyên âmĐọc nối patchim của âm ngày tiết phía trước vào nguyên âm của âm tiết phía sau음악 <으막>단어 <다너>발음 <바름>이것은 <이거슨>
Âm máu phía trước chấm dứt bằng patchim đôi và âm máu phía sau là nguyên âmĐọc nối phụ âm thứ 2 của âm ngày tiết phía trước vào nguyên âm của âm huyết phía sau.읽은 <일근>삶아 <살마>앉아 <안자>없어 <업서>

Chuỗi đoạn clip luyện phát âm tiếng Hàn

Quy tắc 2: Nhũ âm hóa (유음화)

Nếu âm ngày tiết phía trước ngừng bằng patchim ‘ㄴ’, âm huyết phía sau bắt đầu là phụ âm ‘ㄹ’ thì patchim ‘ㄴ’ sẽ trở thành ‘ㄹ’ và ngược lại.

1. 받침 ‘ㄴ’ + ‘ㄹ’ ⇒ 받침 ‘ㄹ’ + ‘ㄹ’

Ví dụ:

신라 <실라> 한라산 <할라산> 분류 <불류> 연령 <열령>

* Ngoại trừ: Nếu là 1 từ ghép của 2 từ có nghĩa thì không trở nên nhũ âm hóa.

Ví dụ:

통신량 <통신량> 입원료 <이붠뇨> 결단력 <결딴녁>

2. 받침 ‘ㄹ’ + ‘ㄴ’ ⇒ 받침 ‘ㄹ’ + ‘ㄹ’

Ví dụ:

별님 <별림> 칼날 <칼랄> 닳는 <달른> 뚫는 <뚤른>

*

Quy tắc 3: biến chuyển âm/ Mũi âm hóa (비음화)

1. <ㄱ, ㄷ, ㅂ> + ㄴ/ㅁ ⇒ <ㅇ, ㄴ, ㅁ>

Nếu âm máu phía trước xong bằng ㄱ (ㄱ, ㄲ, ㅋ, ㄳ, ㄺ), ㄷ (ㄷ, ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ), ㅂ (ㅂ, ㅍ, ㄼ, ㄿ, ㅄ) với âm tiết phía sau bắt đầu là phụ âm ‘ㄴ’ hoặc ‘ㅁ’ thì patchim <ㄱ, ㄷ, ㅂ> sẽ trở thành <ㅇ, ㄴ, ㅁ>. Ví dụ như sau:

(ㄱ, ㄲ, ㅋ, ㄳ, ㄺ)⇒ㅇ
(ㄷ,ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ)⇒ ㄴ
(ㅂ, ㅍ, ㄼ, ㄿ, ㅄ)⇒ ㅁ

Ví dụ:

학년 <항년> 한국말 <한궁말> 작년 <장년> 국물 <궁물>닫는 <단는> 있는 <인는> 콧물 <콘물> 놓는 <놓는>없는 <엄는> 밥 먹어 <밤 머거> 합니다 <함니다>

2. <ㅁ, ㅇ> + ㄹ ⇒ <ㅁ, ㅇ> + ㄴ

Nếu âm tiết phía trước xong bằng patchim <ㅁ, ㅇ>, âm ngày tiết phía sau bước đầu bằng phụ âm ‘ㄹ’ thì phụ âm ‘ㄹ’ sẽ biến thành ‘ㄴ’.

Ví dụ:

침략 <침냑> 심리 <심니> 음료수 <음뇨수>강릉 <강능> 대통령 <대통녕> 정류장 <정뉴장>

3. <ㄱ, ㅂ> + ㄹ ⇒ <ㄱ, ㅂ> + ㄴ

Nếu âm huyết phía trước hoàn thành bằng patchim <ㄱ, ㅂ>, âm tiết phía sau ban đầu bằng phụ âm ‘ㄹ’ thì phụ âm ‘ㄹ’ cũng sẽ trở thành ‘ㄴ’.

Ví dụ:

석류 <석뉴  성뉴> 대학로 <대학노 대항노>협력 <협녁 혐녁> 컵라면 <컵나면 컴나면>

Quy tắc 4: Trọng âm hóa (경음화)

1. <ㄱ, ㄷ, ㅂ> + ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ ⇒ <ㄱ, ㄷ, ㅂ> + ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

Nếu âm tiết phía trước dứt là patchim <ㄱ, ㄷ, ㅂ>, âm máu phía sau ban đầu bằng những phụ âm ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ’ thì những phụ âm này sẽ trở thành phụ âm căng của nó.

Ví dụ:

국밥 <국빱> 닭장 <닥짱> 식당 <식땅>있던 <읻떤> 꽃다발 <꼳따발> 낯설다 <낟썰다>옆집 <엽찝> 값지다 <갑찌다> 밥솥 <밥쏟>

2. <ㄴ,ㅁ> + ㄱ, ㄷ, ㅅ, ㅈ ⇒ <ㄴ,ㅁ> + ㄲ, ㄸ, ㅆ, ㅉ

Nếu âm huyết phía trước kết thúc bằng patchim ‘ㄴ/ ㅁ’, âm ngày tiết phía sau bắt đầu bằng những phụ âm ‘ㄱ, ㄷ, ㅅ, ㅈ’ thì các phụ âm này sẽ biến hóa thành phụ âm căng của nó.

Xem thêm: Cách Đổi Mật Khẩu Zing Id Và Tăng Cường Bảo Mật 2 Lớp Cho Zing Me

Ví dụ:

신고 <신꼬> 앉고 <안꼬> 얹다 <언따>더듬지 <더듬찌> 닮고 <담꼬> 젊지 <점찌>

3. ㄹ + ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ ⇒ ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

Nếu âm tiết phía trước ngừng bằng patchim ‘ㄹ’, âm huyết phía sau ban đầu bằng các phụ âm ‘ㄷ, ㅅ, ㅈ’ thì những phụ âm này sẽ chuyển đổi thành phụ âm căng của nó.

Ví dụ:

갈등 <갈뜽> 발전 <발쩐> 절도<절또> 몰상식 <몰쌍식>할 것을 <할꺼슬> 만날 사람 <만날 싸람> 할수록 <할쑤록> 갈 데가 <갈 떼가>

Quy tắc 5: bật hơi hóa (격음화)

1. 받침 ㅎ + ㄱ, ㄷ, ㅈ ⇒ ㅋ, ㅌ, ㅊ

Âm máu phía trước xong bằng patchim ‘ㅎ’, âm huyết phía sau bắt đầu bằng những phụ âm ‘ㄱ, ㄷ, ㅈ’ thì các phụ âm này sẽ biến thành phụ âm nhảy hơi của nó (ㅋ, ㅌ, ㅊ).

Ví dụ:

놓고 <노코> 닳지 <달치> 쌓지 <싸치> 많다 <만타>

2. 받침 ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ + ㅎ ⇒ ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ

Âm máu phía trước xong bằng patchim ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ’, âm tiết phía sau ban đầu bằng phụ âm ‘ㅎ’ thì phụ âm ‘ㅎ’ sẽ phát âm thành ‘ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ’.

Ví dụ:

먹히다 <머키다> 밝히다 <발키다> 넓히다 <널피다>복잡하다 <복짜파다> 옷 한 벌 <오탄벌> 숱하다 <수타다>

Quy tắc 6: Vòm âm hóa (구개음화)

1. ㄷ,ㅌ + 이 ⇒ 지, 치

Âm ngày tiết phía trước chấm dứt bằng patchim ‘ㄷ, ㅌ’, âm ngày tiết phía sau là nguyên âm ‘이’ thì nguyên âm ‘이’ đang đọc thành ‘지, 치’.

Ví dụ:

같이 <가치> 국이 < 구지> 끝이 <끄치> 해돋이 <해도지>

2. ㄷ, ㅌ + 히 ⇒ 치

Âm máu phía trước chấm dứt bằng patchim ‘ㄷ, ㅌ’, âm máu phía sau là âm tiết ‘히’ thì ‘히’ đã đọc thành ‘치’.

Ví dụ:

핥이다 <할치다> 걷히다 < 거치다> 닫히다 <다치다>

Quy tắc 7: Giản lược (‘탈락)

Nếu âm ngày tiết phía trước dứt bằng phụ âm cuối ‘ㅎ’ và âm huyết phía sau bắt đầu bằng nguyên âm thì ‘ㅎ’ bị thay đổi âm câm.

Ví dụ:

좋아요 <조아요> 놓아요 <노아요> 넣어요 <너어요>

Quy tắc 8: Thêm ㄴ (‘ㄴ’첨가)

Nếu tự ghép (단어 + 단어) hoặc từ gây ra (접두사 + 단어/ 단어 + 접미사) gồm từ phía trước xong là 1 phụ âm với theo sau là tự hoặc tiếp vị ngữ ban đầu bằng những âm tiết sau ‘이, 야, 여, 요, 유’ thì đã thêm ‘ㄴ’ vào trước các âm tiết sẽ là phát âm thành ‘니, 냐, 녀, 뇨, 뉴’.

Ví dụ:

꽃잎 <꽃닙 ⇒ 꼰닙> 내복약 <내복냑 ⇒ 내봉냑> 깻잎 <깻닙 ⇒ 깬닙>담요 <담뇨> 신여성 <신녀성> 백뿐-율 <백뿐뉼>서울역 <서울녁 ⇒ 서울력> 스물여섯 <스물려섯> 물약 <물략>

Quy tắc 9: biện pháp phát âm (‘발음)

1. Đọc là 의 : khi 의 đứng nghỉ ngơi vị trí đầu tiên trong từ

Ví dụ:

의자 <의자> 의사 <의사> 의견 <의견> 의미 <의미>

2. Đọc là 이 : lúc 의 đứng ở trong phần thứ 2 trở đi trong từ

Ví dụ:

주의 <주이> 회의 <회이> 동의 <동이>

3. Đọc là 에 : khi 의 tức là “của” (sở hữu cách)

Ví dụ:

언니의 가방 <언니에 가방> 어머니의 안경 <어머니에 안경>

nambaongu.com.vn vừa share với chúng ta 9 nguyên lý phát âm tiếng Hàn chuẩn chỉnh nhất phần đa thời đại. Mong muốn những phép tắc trên hoàn toàn có thể giúp chúng ta phát âm tiếng Hàn chuẩn chỉnh xác hơn và cấp tốc chóng đoạt được được ngôn ngữ nhé!

Tổng hợp bởi: nambaongu.com.vn Team

LIÊN HỆ NGAY