*

*
trình làng
*

Liên kết websiteĐại học tập Duy TânCổng tin tức sinh viênDiễn bọn Duy TânĐoàn giới trẻ - Đại học tập Duy Tân

*


*


*


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phụ trách các học phần thuộc Khối kiến thức giáo dục đào tạo đại cương cứng trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.

Bạn đang xem: Cách giải hệ phương trình tuyến tính bằng ma trận


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đảm nhận những học phần Toán học, Vật lý, Hóa học cùng Sinh học ở các chương trình huấn luyện và đào tạo của Trường.


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

chế tạo chương trình, kế hoạch đào tạo và giảng dạy và nhà trì tổ chức quy trình đào tạo các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.


Các bước để giải hệ phương trình đường tính:

- xác định số nghiệm của hệ phương trình.

+ Lập ma trận hệ số, ma trận thông số mở rộng.

+ xác định hạng của ma trận hệ số, hạng của ma trận thông số mở rộng, xác minh n (số ẩn của hệ phương trình).

Xem thêm: Cách Làm Bài Nghị Luận Về Hiện Tượng Đời Sống, Cách Làm Bài Nghị Luận Về Một Hiện Tượng Xã Hội

+ đối chiếu để tóm lại về số nghiệm của hệ phương trình.

- nếu như hệ phương trình tất cả nghiệm, lập hệ phương trình mới (là hệ phương trình dấn ma trận cầu thang làm ma trận thông số mở rộng)

+ ví như hệ phương trình có 1 nghiệm, ta đang giải được trực tiếp nghiệm tự hệ phương trình mới.

+ ví như hệ phương trình vô số nghiệm, ta chọn ẩn không cơ bản, ẩn cơ bạn dạng để giải nghiệm tổng quát.

Ví dụ:

Giải hệ phương trình sau:

*

Lập ma trận thông số mở rộng, dùng những phép đổi khác để mang lại dạng lan can và tìm kiếm hạng của ma trận.

*

Từ kia suy ra, hệ phương trình vô số nghiệm. Chọn ẩn ko cơ bản, ẩn cơ phiên bản để giải nghiệm bao quát của hệ.