There is là một trong trong những cấu tạo cơ bản đầu tiên mà bọn họ được học khi bước đầu quá trình đoạt được tiếng Anh. Nhưng bạn đã thực sự nuốm chắc phần kỹ năng này chưa? Hãy tham khảo nội dung bài viết sau, công ty chúng tôi sẽ trình làng tới bạn cấu trúc và cách dùng there is trong giờ Anh sao cho chuẩn chỉnh nhất.

Bạn đang xem: Cách dùng there is there are trong tiếng anh

1. There is là gì? khác nhau there is cùng there are

There is với there are đều được dùng để làm giới thiệt một cái gì đó, ai đó hoặc ở chỗ nào trong thì hiện nay tại.

There is được sử dụng khi đơn vị được nói tới số ít. There are được sử dụng với đơn vị số nhiều.

*

( phân biệt rõ there is cùng there are)

Ví dụ:

- There is an apple on the table.

Dịch nghĩa: tất cả một quả hãng apple ở bên trên bàn.

- There are some students in the class

Dịch nghĩa: bao gồm vài bạn học viên ở vào lớp học.

- The televison is there.

Ví dụ: Cái tv ở đó.

2. Cấu trúc với there is

2.1. Kết cấu there is ngơi nghỉ thể khẳng định.

- There is + danh từ không đếm được (uncoutable nouns) hoặc danh tự số ít (plural nouns)+ trạng ngữ (nếu có)

Lưu ý:

- Trước từng danh trường đoản cú số không nhiều cần đi kèm với A, AN, THE.

- Trước danh từ ko đếm được, bọn họ không dùng a/an nhưng rất có thể đi kèm với NO (không), A LITTLE (một ít), LITTLE (ít), MUCH (nhiều), A LOT OF (nhiều).

Ví dụ:

- There is a ruler on the desk.

Dịch nghĩa: Có một chiếc thước sinh hoạt trên bàn.

- There is no water in the bottle.

Xem thêm:

Dịch nghĩa: không tồn tại nước trong chai.

- There is a lot of sugar in my cup of coffe.

Dịch nghĩa: có nhiều đường trong tách bóc cà phê của tôi.

2.2. Cấu tạo there is sống thể tủ định

There is not (there isn’t) + any + danh từ bỏ số ít (singular nouns) hoặc danh từ ko đếm được (uncountable nouns) + trạng ngữ (nếu có)

Ví dụ:

- There isn’t any money in her pocket.

Dịch nghĩa: không có xu làm sao trong túi của cô ấy.

- There isn’t any táo apple in the table.

Dịch nghĩa: không tồn tại trái táo khuyết nào trên bàn cả.

- There isn’t any salt in his beef-stake

Dịch nghĩa: không tồn tại một chút muối nào trong món bịt tết của anh ấy ấy.

2.3. Cấu tạo there is ở thể nghi vấn

Is there any + danh trường đoản cú số không nhiều (singular nouns) hoặc danh từ không đếm được (uncountable nouns) + trạng ngữ (nếu có) ?

Ví dụ:

- Is there any milk in the cup of coffee?

Dịch nghĩa: bao gồm chút sữa làm sao trong ly cà phê không?

- Anybody there?

Dịch nghĩa: có ai tại đây không?

- Is there a way to fix this telephone?

Dịch nghĩa: bao gồm cách làm sao sửa cái điện thoại thông minh này không?

*

( kết cấu there is)

3. Cách sử dụng there is trong giờ anh

- bọn họ sử dụng there is khi mong nói có cái nào đó hoặc không có. Ví dụ như khi có một cái bút ngơi nghỉ trên bàn, thì bọn họ dùng there is sau đó là danh từ.

- nếu là danh từ ở dạng số không nhiều thì ta cần sử dụng there is ở dạng sau:

Cấu trúc : There + is/was/has been +

Ví dụ:

- There is a pen on the table.

Dịch nghĩa: Có một cái bút ở trên bàn

- There is ice on the lake.

Dịch nghĩa: bao gồm đá ở trên mặt hồ

- There was an accident yesterday.

Dịch nghĩa: tất cả một vụ tai nạn đáng tiếc ngày hôm qua.

Có thể nói there is hoặc there are là kết cấu thông dụng tốt nhất trong tiếng Anh. Hầu hết, các cuộc hội thoại hay bài xích thi giờ đồng hồ Anh đều sử dụng kết cấu này. Đây cũng là một trong những kết cấu cơ bản, quan trọng đặc biệt nhất của tiếng Anh. Chính vì vậy hãy ghi nhớ thật kỹ bài học ngày lúc này để chắc chắn rằng phần kiến thức quan trọng đặc biệt này nhé. Chúc các bạn học tốt tiếng Anh.