Danh từ 1 trong 4 một số loại từ vào câu để làm rõ ý nghĩa của câu kề bên động từ, tính từ với trạng từ. Vào danh từ được chia nhỏ ra làm danh từ bỏ đếm được cùng không đếm được. Tương ứng với từng một số loại danh từ sẽ sở hữu được cách chia khác nhau hay kết hợp với các từ một số loại khác vào câu. Vậy làm cố gắng nào để phân biệt đúng đắn nhất 2 một số loại danh tự này. Hãy cùng Step Up tổng đúng theo lại những kỹ năng và kiến thức về cặp đôi bạn trẻ danh tự này sẽ giúp mọi fan học giờ Anh hiệu quả hơn nhé!


1. Danh từ đếm được (Countable Nouns)

Danh tự (Noun) là từ dùng để làm chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm,… thường được kí hiệu trong giờ Anh là “N” hoặc “n”.

Bạn đang xem: Các danh từ không đếm được trong tiếng anh

Ví dụ:

Beach (n): bãi biển

Girl (n): cô gái

Subject (n): môn học

*
*
*
*

Các từ dùng được đối với cả 2 danh từ

Bên cạnh các từ/cụm từ bỏ chỉ đi kèm 1 một số loại danh từ bỏ như trên, ta cũng có thể sử dụng cả danh từ bỏ đếm được cùng danh từ không đếm được sau những từ/cụm từ như: ‘the, some, any, no, a lot of, lots of, plenty of, enough’.

Ví dụ: Danh từ đếm được: the cats, some desks, any rooms, a lot of pets…

Danh từ không đếm được: some sugar, no money, plenty of milk…

4. Bài xích tập giờ đồng hồ Anh về danh tự đếm được với không đếm được

Để có thể tránh lầm lẫn và nắm rõ được cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh về danh từ đếm được cùng không đếm được đòi hỏi các bạn phải nắm vững nghĩa của các từ đấy. Hãy cùng thực hành thực tế lại những bài tập dưới đây để củng núm lại kiến thức và kỹ năng chủ đề ngữ pháp này!

Bài 1: gần như danh từ sau đây đếm được (Uncountable) hay là không đếm được (Countable)tea →butter →song →living room →hour →coffee →child →homework →key →orange →

Đáp án

Không đếm đượcKhông đếm đượcĐếm đượcĐếm đượcĐếm đượcKhông đếm đượcĐếm đượcKhông đếm đượcĐếm đượcĐếm đượcBài 2: Ghép những danh từ tiếp sau đây với những từ phía dưới:

jam, meat, milk, oil, lemonade, advice, rice, tea, tennis, chocolate

a piece of ………a packet of ………a bar of ………a glass of ………a cup of ………a bottle of ………a slice of ………a barrel of ………a trò chơi of ………a jar of ………

Đáp án

a piece of advicea packet of ricea bar of chocolatea glass of milka cup of teaa bottle of lemonadea slice of meata barrel of oila game of tennisa jar of jam
download Ebook gian lận Não phương thức – Hướng dẫn biện pháp học giờ đồng hồ Anh thực dụng, dễ dàng cho những người không có năng khiếu sở trường và mất gốc. Rộng 205.350 học tập viên đã áp dụng thành công với suốt thời gian học hợp lý này.

Xem thêm:


Bài tập 3: Chọn câu trả lời đúng: If you want khổng lồ know the news, you can read paper/ a paper. I had two tooths/teeth pulled out the other day. Light/a light comes from the sun. I was very busy, & I didn’t have time/ a time for breakfast today. Sue was very helpful. She is always willing to lớn give us some very useful advice/advices everytime we need. Did you raise these tomato/tomotoes in your garden? We were very unfortunate. We had bad luck/a bad luck. I had lớn buy a/some bread for breakfast. Bad news don’t/doesn’t make people happy. My hair is/ My hairs are too long. I should have it/them cut three days ago.

Đáp án

a paperteethLighttimeadvicetomotoesbad lucksomedoesn’tMy hair is

Bên cạnh việc ôn tập kỹ năng và kiến thức về kết cấu ngữ pháp tiếng Anh về danh từ đếm được cùng không đếm được thì thực hành hàng ngày là một điều vô cùng quan trọng đặc biệt để giúp ghi nhớ con kiến thức nhanh lẹ hơn với đạt hiệu tối ưu. Hãy tham khảo sách Hack óc Ngữ Pháp và tiện ích để củng chũm thêm và luyện tập nhiều nhà điểm ngữ pháp đặc biệt khác nhé.