bộ trưởng liên nghành Phạm Văn Trà (1997 - 2006)

(Bqp.vn) - Đại tướng tá PHẠM VĂN TRÀ (Sinh năm 1935); bộ trưởng liên nghành từ 1997-2006; bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng hoà buôn bản hội nhà nghĩa nước ta (1997 - 2006); nhân vật Lực lượng vũ trang nhân dân (1976); Quê quán: buôn bản Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Nhập ngũ: năm 1953; Đại tướng: năm 2003; Đảng viên Đảng cộng sản vn (1956).


Bạn đang xem: Bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam hiện nay

*

bộ trưởng liên nghành Đoàn Khuê (1991 - 1997)

(Bqp.vn) - Đại tướng tá ĐOÀN KHUÊ (1923 - 1998); bộ trưởng liên nghành từ 1991 – 1997; bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng nước cộng hoà xã hội nhà nghĩa vn (1991 - 1997). Quê quán: buôn bản Triệu Lăng, thị xã Triệu Phong, thức giấc Quảng Trị; Tham gia cách mạng: 1939; Nhập ngũ: 8/1945; Đại tướng: 1990; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam: 1945.


*

bộ trưởng Lê Đức Anh (1987 - 1991)

(Bqp.vn) - Đại tướng LÊ ĐỨC ANH (sinh năm 1920); bộ trưởng từ 1987 – 1991; chủ tịch nước cộng hoà thôn hội công ty nghĩa vn (1992 - 1997); Quê quán: thôn Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh thừa Thiên - Huế; Tham gia giải pháp mạng: 1937; Nhập ngũ: 8/1945; Đại tướng: 1984; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam: 1938.


*

bộ trưởng liên nghành Văn Tiến Dũng (1980 - 1986)

(Bqp.vn) - Đại tướng VĂN TIẾN DŨNG (1917 - 2002); bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng từ 1980 - 1986; Quê quán: làng mạc Cổ Nhuế, thị trấn Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Tham gia biện pháp mạng: 1936; Nhập ngũ: 1945; Đại tướng: 1974; Đảng viên Đảng cùng sản Việt Nam: 1937.


bộ trưởng Tạ quang đãng Bửu (1947 - 1948)

(Bqp.vn) - bộ trưởng liên nghành TẠ quang đãng BỬU (1910 - 1986); bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng bao gồm phủ vn Dân công ty Cộng hoà (1947 - 1948); Quê quán: xóm Nam Hoành, huyện Nam Đàn, tỉnh giấc Nghệ An; giỏi nghiệp cn tại ngôi trường Xoocbon (Pháp) và Trường Ôxphơt (Anh).


Xem thêm: Kho Giáo Án Tự Chọn Toán 9 3 Cột, Giáo Án Tự Chọn Môn Toán 9

*

bộ trưởng Võ Nguyên cạnh bên (1946 -1947, 1948-1980)

(Bqp.vn) - Đại tướng mạo VÕ NGUYÊN GIÁP, sinh năm 1911, bộ trưởng liên nghành 1946 - 8/1947; 8/1948 - 1980; Tổng tư lệnh Quân nhóm nhân dân việt nam (1946 - 1975); bộ trưởng Bộ Quốc chống nước vn Dân nhà Cộng hoà (Cộng hoà xóm hội nhà nghĩa Việt Nam) (1946 - 8/1947; 8/1948 - 1980); Quê quán: xã Lộc Thủy, thị trấn Lệ Thủy, tỉnh giấc Quảng Bình; Tham gia cách mạng: năm 1925; Đảng viên Đảng cùng sản Việt Nam: năm 1940; Đại tướng: năm 1948.


*

bộ trưởng liên nghành Phan Anh (1946)

(Bqp.vn) - quy định sư PHAN ANH (1912 - 1990); bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng chính phủ nước nhà Liên hiệp kháng chiến vn Dân chủ Cộng hoà (3 - 11/1946); Quê quán: làng Tùng Ảnh, thị xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.


bộ trưởng Chu Văn Tấn (1945 - 1946)

(Bqp.vn) - Thượng tướng mạo CHU VĂN TẤN (1910 - 1984); bộ trưởng liên nghành Bộ Quốc phòng chính phủ nước nhà lâm thời và cơ quan chỉ đạo của chính phủ Liên hiệp lâm thời vn Dân chủ Cộng hoà (9/1945 - 2/1946); Dân tộc: Nùng; Quê quán: xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Tham gia phương pháp mạng: 1934; Nhập ngũ: 1945; Thượng tướng: 1958; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam: 1936.


nambaongu.com.vn/sa-nambaongu.com.vn-site/sa-qpvn/sa-qpvn-bqp-root/sa-qpvn-bqp-child-dsldbqp/sa-qpvn-bqp-child-btqctk bộ trưởng liên nghành qua những thời kỳ
nambaongu.com.vn/sa-nambaongu.com.vn-site/sa-qpvn/sa-qpvn-bqp-root/sa-qpvn-bqp-child-dsldbqp/sa-qpvn-bqp-child-btqctk bộ trưởng qua những thời kỳ