Các bản đó, quả mong và bình đồ địa mong được tôn trọng hèn không có nơi nào dành cho một Lục Địa đồ vật Tư.

Bạn đang xem: Bình đồ tiếng anh là gì

The most respectable map and globes & planispheres had left no room at all for a Fourth Continent .


Literature

Bình tĩnh, đồ dở người si.

Get comfortable, you little mutt.

OpenSubtitles2018. V3

Vậy thì mang đến cậu ta sử dụng Levaquin-bình thường cùng cả khôn cùng âm tim đồbình thường xuyên nữa.

So give him garden-variety Levaquin, & a garden-variety echocardiogram.

OpenSubtitles2018. V3

Điện tâm đồ và siêu âm tim đồ bình thường…

Stevie Lipa’s EKG and echocardiogram were normal, but…

OpenSubtitles2018. V3

Atlas lịch sử hào hùng Bắc Thái Bình Dương: bản đồ mày mò và phát hiện nay khoa học, 1500–2000.

Historical atlas of the North Pacific Ocean: maps of discovery and scientific exploration, 1500-2000.

WikiMatrix

Không cần đồ bình thường.

Not normal stuff.

OpenSubtitles2018. V3

Địa hình tạo ra thành chiều cao bản đồ, kết cấu và bản đồ bình thường.

The terrain is composed of height maps, textures và a normal map.

WikiMatrix

Điện trung khu đồ bình thường.

Her EKG was normal.

OpenSubtitles2018. V3

Lên gác thay bộ đồ bình thường xuyên đi.

Get your ass upstairs, put normal clothes on.

OpenSubtitles2018. V3

Bình tĩnh đi, đồ nghiện âu phục.

Take it easy, pantsuit.

Xem thêm: Nghi Thức Lễ Cưới Và Những Điều Kiêng Kỵ Trong Đám Cưới Miền Bắc Và Miền Nam

OpenSubtitles2018. V3

Boulton đã mua những cái bình từ đồ gốm của Wedgwood nhằm trang trí lại với đồng thiếp quà và dự tính hợp tác cùng với ông ta.

Boulton purchased vases from Wedgwood’s pottery to lớn be decorated with ormolu, & contemplated a partnership with him.

WikiMatrix

Văn hoá Beaker đến vào mức 2.500 TCN, đem đến các bình đựng đồ nạp năng lượng và vật dụng uống có tác dụng từ khu đất sét, tương tự như các bình được áp dụng để thổi nấu chảy quặng đồng.

The Beaker culture arrived around 2,500 BC, introducing drinking and food vessels constructed from clay, as well as vessels used as reduction pots to smelt copper ores.

WikiMatrix

26 mặc vào “áo choàng công-bình”, tín đồ Đấng Christ được xức dầu cương quyết giữ lại mình tinh khiết cùng thanh không bẩn trước đôi mắt Đức Giê-hô-va.

26 Clad in “the sleeveless coat of righteousness,” anointed Christians are determined khổng lồ remain pure và clean in Jehovah’s eyes.

jw2019Nói về chủ đề “Hãy là các môn đồ thật”, anh bình luận: “Làm môn đồ có nghĩa là hằng tuân theo lời của Chúa Giê-su.

Speaking on the theme “Be True Disciples,” he remarked: “Discipleship means constantly obeying the words of Jesus.

jw2019

Nếu để hoa bên trên một nửa địa chỉ đó, cô có để bình hoa và đồ trang trí chất liệu thủy tinh xung quanh.

If we put flower arrangements at about half, then we can vày a vase with crystal around it.

OpenSubtitles2018. V3

Phao-lô dùng lối ẩn dụ nhằm ví hội thánh đạo Đấng Ki-tô như “một căn nhà rộng lớn”, những thành viên trong hội thánh là “bình” tuyệt đồ cần sử dụng trong nhà.

Paul’s metaphor compares the Christian congregation to lớn “a large house” and individual members of the congregation khổng lồ “utensils,” or household implements.

jw2019

20 vị tìm tìm sự công bình, các tín đồ thiệt “được đầy trái công-bình đến vì Đức Chúa Jêsus-Christ, tạo nên sáng danh và khen-ngợi Đức Chúa Trời”.

20 Because they seek righteousness, true Christians are “filled with righteous fruit, which is through Jesus Christ, lớn God’s glory và praise.”

jw2019

Hãy dẹp bỏ những đồ trang trí trên cỏ, bình tưới nước, đồ chơi, xe cộ đạp, quét vứt lá ướt hoặc bất kể thứ gì có thể gây tắc lối đi của công ty .

Remove lawn decorations, sprinklers, toys, bicycles, wet leaves, or anything that might obstruct your walkway .

EVBNews

“CẢ Kinh-thánh các là bởi vì Đức Chúa Trời soi-dẫn, hữu ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình”, sứ đồ Phao-lô sẽ viết câu này.

“ALL Scripture is inspired of God và beneficial for teaching, for reproving, for setting things straight, for disciplining in righteousness,” wrote the apostle Paul.