nambaongu.com.vn thu thập thông tin của người tiêu dùng gửi cho chúng tôi. Công ty chúng tôi cũng tích lũy thông tin trải qua những trang người tiêu dùng truy cập, tin tức được hỗ trợ thông qua việc khảo sát và đăng ký, API. Những tin tức này hoàn toàn có thể chứa dữ liệu cá nhân của các bạn bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, vv... Nambaongu.com.vn cam kết bảo vệ bình yên thông tin của bạn. Công ty chúng tôi không được phép bật mý thông tin cá thể mà không có sự chất nhận được bằng văn bản. Tuy nhiên, một trong những thông tin thu thập từ chúng ta và về các bạn được sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với bạn. Gần như thông tin cửa hàng chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, phân phối hoặc mang đến thuê, ngoại trừ một số trong những trường đúng theo sau đây:

nambaongu.com.vn tất cả thể share thông tin cá nhân để khảo sát hoặc ngăn ngừa các hoạt động bất hợp pháp, ngờ vực gian lận, các tình huống liên quan cho các tai hại sự bình an tính mạng của bất kỳ người làm sao theo yêu cầu của lý lẽ pháp.
nambaongu.com.vn hợp tác ký kết với các công ty khác đại diện shop chúng tôi ở một số nhiệm vụ và hoàn toàn có thể cần phải share thông tin của doanh nghiệp với họ để hỗ trợ các thành phầm và thương mại & dịch vụ cho bạn. Nambaongu.com.vn cũng đều có thể share thông tin của doanh nghiệp để hỗ trợ sản phẩm hoặc thương mại dịch vụ mà chúng ta yêu cầu hoặc khi shop chúng tôi có được sự cho phép của bạn.
Chúng tôi đã chuyển thông tin về chúng ta nếu shop chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hòa hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng thư điện tử hoặc bằng cách thông báo rất nổi bật trên website của chúng tôi trước khi thông tin về các bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng người sử dụng của một chế độ Bảo mật khác.
Bảng nắm tắt này được cung cấp cho bạn vì tác dụng của bạn và ko ràng buộc pháp lý. Xin vui mắt đọc Điều khoản một cách trọn vẹn để cụ rõ.