Dịch thuật lĩnh vực bảo hiểm là một lĩnh vực khó, đặc biệt là các thuật ngữ và cách hiểu cùa bảo hiểm rất khác nhau. Do thế việc dịch đúng trường đoản cú ngữ văn cành là điều rất là quan trọng

Công ty Dịch thuật và Phiên Dịch Châu Á là công ty bậc nhất trong nghành dịch thuật chuyên nghành nghề dịch vụ bảo hiểm nói phổ biến và các lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi, bảo đảm nhân thọ, bảo đảm rủi ro…

*

Chúng tôi hân hạnh hỗ trợ một số thuật ngữ chuyên nghành nghề bảo hiểm mang đến Quý khách:

Bộ từ vựng A

A1

Absolute assignment Chuyển nhượng trả toàn

Accelerated death benefit rider Điều khoản riêng rẽ về trả trước quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm

Accidental death and dismemberment rider Điều khoản riêng biệt về chết và yêu quý tật toàn bộ vĩnh viễn vày tai nạn

Accidental death benefit Quyền lợi bảo hiểm bổ sung khi fan bảo hiểm chết do tai nạn

Accumulated value Giá trị tích luỹ

Accumulation at interest dividend option Lựa lựa chọn tích luỹ lãi chia

Accumulation period Thời kỳ tích luỹ

Accumulation units Đơn vị tích luỹ

Activity at work provision Điều khoản đã công tác

Activities of daily living Hoạt động thường ngày

Actuaries Định chi phí viên

AD & D Rider (acidental death and dismemeberment rider) Điều khoản riêng biệt về chết và tổn thất toàn bộ do tai nạn

Additional insured rider Điều khoản riêng bổ sung người được bảo hiểm

Additional term insurance dividend option Lựa chọn sử dụng lãi chia để sở hữ bảo hiểm tử kỳ

Adjustable life insurance Bảo hiểm nhân thọ có có thể điều chỉnh

Administrrative services o­nly (ASO) contract Hợp đồng thương mại & dịch vụ quản lý

Adverse seletion – antiselection Lựa chọn đối nghịch (lựa lựa chọn bất lợi)

Aggregate stop loss coverage Bảo hiểm vượt tổng vốn bồi thường.

Bạn đang xem: Bảo hiểm phi nhân thọ tiếng anh là gì

A2

Aleatory contract Hợp đồng may rủi

Allowable expensive Xin tầm giá hợp lý

Annual return Doanh thu hàng năm

Annual statement Báo cáo năm

Annual renewable term (ART) insurance – yearly renewable term insurance Bảo hiểm từ kỳ tái tục hằng năm

Annunity Bảo hiểm niên kim (Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ)

Annutant Người nhấn niên kim

Annunity beneficiary Người thụ tận hưởng của vừa lòng đồng niên kim

Annunity certain Thời hạn trả tiền bảo đảm – niên kim đảm bảo

Annunity date Ngày bước đầu trả niên kim

Annunity mortality rates Tỷ lệ tử vong trong bảo đảm niên kim

Annunity units Đơn vị niên kim.

Antiselection Lựa lựa chọn đối nghịch (lựa chọn bất lợi)

APL provision – automatic premium loan provision Điều khoản cho vay phí từ bỏ động

Applicant Người yêu ước bảo hiểm

Assessment method Phương pháp định giá

Assets Tài sản

Assignee Người được đưa nhượng

Assignment Chuyển nhượng

Assignment provision Điều khoản đưa nhượng

Assignor Người chuyển nhượng

Attained age Tuổi hiện thời

Attained age conversion Chuyển dổi vừa lòng đồng theo tuổi hiện tại thời

Automatic dividend option Lựa chọn tự động sử dụng lãi chia

Automatic nonforfeiture benefit Quyền lợi ko thể tự động huỷ bỏ

Automatic premium loan (APL) provision Điều khoản giải ngân cho vay phí từ bỏ động

Bộ từ bỏ vựng B

Bargaining contract Hợp đồng khoác cả (thương thuyết)

Basic medical expense coverage Bảo hiểm chi tiêu y tế cơ bản

Beneficiary Người thụ hưởng

Benefit period Thời kỳ thụ hưởng

Benefit schedule Bảng tế bào tả quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm

Bilateral contract – unilateral contract Hợp đồng tuy vậy phương , phù hợp đồng đơn phương

Blended rating Định giá thành theo phương thức tổng hợp

Block of policy Nhóm vừa lòng đồng đồng nhất

Business continuation insurance plan Bảo hiểm cách quãng kinh doanh

Business overhead expense coverage Bảo hiểm giá thành kinh doanh

Buy-sell agreement Thoả thuận download bán

Bộ tự vựng C

C1

Calendar-year deductible Mức miễn hay theo năm

Canadian Council of Insurance Regulator Hội đồng làm chủ bảo hiểmCanada.

Canadian life và Health Insurance Association (CCIR) Hiệp hội bảo đảm nhân thọ cùng sức khoẻ Canada

Canadian life và health insurance compensation corporation (CLHIA) Tổ chức đảm bảo an toàn quyền lợi quý khách hàng bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻCanada

Cancellable policy Hợp đồng hoàn toàn có thể huỷ bỏ

Capital Vốn

Capitation Phí đóng theo đầu người

Case management Quản lý theo trường hợp.

Cash dividend option Lựa lựa chọn nhận lãi chia bởi tiền

Cash refund annunity Niên kim trả phí

Cash surrender value Giá trị giải cầu (hoàn lại)

Cash surrender value nonforfeiture option Lựa chọn huỷ hòa hợp đồng để nhận quý giá giải mong (hoàn lại)

Cash value Giá trị tích luỹ của thích hợp đồng

Cede Nhượng tái bảo hiểm

Ceding company Công ty nhượng tái bảo hiểm(công ty bảo đảm gốc)

Certificate holder Người được bảo hiểm nhóm (trong bảo đảm nhóm)

Certificate of insurance Giấy ghi nhận bảo hiểm

C2

Change of occupation provision Điều khoản về sự chuyển đổi nghề nghiệp

Children’s insurance rider Đìều khoản riêng bảo đảm cho con trẻ em

Critical illness coverage (CI) Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Claim Yêu cầu giải quyết và xử lý quyền lợi bảo hiểm

Claim analist Người giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Claim cost Chi giải quyết quyền lợi bảo đảm (trong định giá bảo hiểm)

Claim examiner Người xử lý quyền lợi bảo hiểm

Claim specialist Tương tự Claim examiner

Class designation Chỉ định nhóm bạn thụ hưởng

Class of policies Loại 1-1 bảo hiểm

Closed contract Hợp đồng đóng (Loại hòa hợp đồng chỉ bao gồm các điều kiện, lao lý trong thích hợp đồng là có mức giá trị)

Closely held business Doanh nghiệp giới hạn số thành viên,

Coinsurance povision Điều khoản đồng bảo hiểm

Collateral assigmenent Thế chấp

Common disaster clause Điều khoản tuỳ nhi vong

Community property state Bang (quốc gia) theo cơ chế đồng cài tài sản

Commutative contract Hợp đồng ngang giá

Compound interest Lãi gộp (kép)

Comprehensive major mediacal policy Đơn bảo hiểm túi tiền y tế tổng hợp (gộp)

Concurrent review Đánh giá bán đồng thời

Conditional promise Lời hứa tất cả điều kiện

Conditional renewable policy Hợp đồng tái tục tất cả điều kiện.

C3

Conservative mortality table Bảng phần trăm chết thận trọng

Consideration Đối thường

Contingency reserves Dự phòng xấp xỉ lớn

Contingent beneficiary Người thụ hưởng ở hàng vật dụng hai.

Contingent payee Người thụ hưởng trọn kế tiếp

Continuous – premium whole life policy Đơn bảo đảm trọn đời đóng tổn phí liên tục.

Contract Hợp đồng

Contract of adhesion Hợp đồng định sẵn

Contract of indemnity Hợp đồng bồi thường.

Contract holder Người chủ hợp đồng

Contractual capacity Năng lực pháp luật khi ký phối hợp đồng.

Contributory plan Chương trình bảo đảm nhóm cùng đóng phí.

Conversion privilege Quyền đổi khác hợp đồng

Conversion provision Điều khoản chuyển đổi hợp đồng

Cenvertible term insurance policy Bảo hiểm tử kỳ có thể chuyển đổi

Coordination of benefit (COB) provision Điều khoản phối hợp quyền lợi.

Copayment Cùng trả tiền

Corporation Công ty

Cost of living adjustment (COLA) benefit Quyền lợi bảo hiểm kiểm soát và điều chỉnh theo ngân sách sinh hoạt.

Credit life insurance Bảo hiểm tín dụng thanh toán tử kỳ.

Critical illness (CI) coverage Bảo hiểm dịch hiểm nghèo

Cross-purchase method Phương pháp cài đặt chéo

Bộ từ bỏ vựng D

Declined risk Rủi ro bị từ chối

Decreasing term life insurance Bảo hiểm tử kỳ có số tiềm bảo đảm giảm dần

Deductible Mức miễn thường

Deferred annunity Niên kim trả sau

Deferred compensation plan Chương trình phúc lợi an sinh trả sau.

Defferred profit sharing plan (DPSP) Chương trình bảo hiểm chia sẻ lợinhuận

Defined benefit pensionplan – defined contribution pension plan Chương trình hưu trí xác định quyền lợi.

Defined contribution pension plan Chương trình hưu trí khẳng định phần đóng góp.

Dental expense coverage Bảo hiểm ngân sách chi tiêu nha khoa.

Deposit administration contract Hợp đồng thống trị quỹ hữu trí

Disability buyout coverage Bảo hiểm cài lại cổ phần khi mến tật.

Disability income benefit Trợ cấp các khoản thu nhập khi yêu quý tật.

Disability income coverage Bảo hiểm trợ cấp thu nhập cá nhân .

Xem thêm: Review Khu Du Lịch Văn Thánh Giá Vé, Khu Du Lịch Văn Thánh

Dividend options Các chọn lựa về thực hiện lãi chia

Divisible surplus Lợi nhuận rước chia

Domestic insurer Công ty bảo đảm của bang (thuật ngữ tại Mỹ)

Double indemnity benefit Quyền lợi chỉ trả vội đôi

Dread disease (DD) benefit Quyền lợi bảo đảm cho một vài bệnh (chết) hiểm nghèo

Bộ từ vựng E

EFT method (Electronic Funds Transfer) Phương pháp chuyển tiền điện tử

Eligibility period Thời hạn đợi đủ điều kiện

Elimination period Thời gian chờ đưa ra trả

Employee retirement income security act (ERISA) đạo luật đảm bảo thu nhập lúc trở về hưu của bạn lao động.

Employees’ profit sharing plan (EPSP) Chương trình chia sẻ lợi nhuận cho tất cả những người lao động.

Endorsement Bản sửa đổi té sung

Endorsement method (1) cách thức chuyển quyền mua hợp đồng bảo hiểm bằng văn bản.

(2) Phương phá đổi khác người thụ hưởng bằng văn bản

Endowment insurance Bảo hiểm hỗn hợp (bảo hiểm với tiết kiệm)

Enrollment period – eligibility period Thời hạn chờ đủ điều kiện

Entire contract provision Điều khoản về cỗ hợp đồng đầy đủ

Entity method Phương pháp gia hạn thực thể

Estate plan Chương trình cách xử lý tài sản

Evidence of insurability Bằng triệu chứng về khả năng có thể bảo hiểm

Exclusion Điều khoản nhiều loại trừ

Exclution rider Điều khoản riêng loại trừ (loại trừ một trong những rủi ro xác định)

Expected mortality Tỷ lệ tử vong dự tính

Experience Phí tính theo ghê nghiệm

Extended term insurance nonforfeiture option Lựa chọn áp dụng giá trị tích luỹ để sở hữ bảo hiểm tử kỳ.

Bộ từ bỏ vựng F

Face amount Số tiền bảo hiểm

Face value Số tiền bảo hiểm

Facility of payment clause Điều khoản về tuyển lựa thanh toán

Family income coverage Bảo hiểm các khoản thu nhập gia đình

Family income policy Đơn bảo hiểm thu nhập gia đình

Family policy Đơn bảo đảm gia đình

Fiduciary Người nhấn uỷ thác

Field office Văn phòng khu vực

Financial intermediary Trung gian tài chính

Financial services industry Ngành dịch vụ tài chính

First beneficiary – primary beneficiary Người thụ hưởng trọn hàng thứ nhất

First dollar coverage Bảo hiểm toàn bộ chi tiêu y tế

Fixed amount option Lựa chọn mua trả góp số chi phí bảo hiểm

Fixed benefit annunity Niên kim quyền lợi xác định

Fixed period option Lựa chọn thời hạn chỉ trả xác định

Flexible premium annunity Niên kim gồm phí bảo hiểm linh hoạt

Flexible premium variable life insurance Phí bảo nhân thọ đổi khác đóng tổn phí linh hoạt

Foreign insurer Công ty bảo hiểm ngoài bang (thuật ngữ trên Mỹ)

Formal contract Hợp đồng chính tắc

Fraternal benefit sociaty Hội trợ cấp ái hữu

Fraudulent claim Khiếu nằn nì gian lận

Fraudulent misrepresentation Kê khai gian lận

Free- examination provision- Điều khoản về thời hạn chăm chú (cân nhắc)

Fully insured plan Chương trình bảo hiểm nhóm đầy đủ.

Fully self insured plan Chương trình tự bảo hiểm đầy đủ.

Funding mechanism Cơ chế (phương pháp) gây quĩ

Funding vehicle Phương tiên tạo quĩ

Future purchase option benefit Lựa chọn sở hữu thêm nghĩa vụ và quyền lợi bảo hiểm

Bộ từ bỏ vựng G

Gatekeeper Người giám sát

General investment account Tài khoản chi tiêu tổng hợp

GI benefit Quyền lợi kỹ năng bảo hiểm được đảm bảo

Grace period Thời gian gia hạn nộp phí

Grace period provision Điều khoản về thời hạn gia hạn nộp phí

Graded premium policy Đơn bảo đảm định kỳ tăng phí

Gross premium Phí toàn phần

Group creditor life insurance Bảo hiểm nhân thọ nhóm mang đến chủ nợ

Group deferred annunity Niên kim đội trả sau

Group insurance policy Đơn bảo đảm nhóm

Group insureds Người được bảo đảm trong đối chọi bảo hiểm nhóm

Group policy holder Chủ hợp đồng bảo hiểm nhóm

Gurantted income contract Hợp đồng bảo đảm thu nhập

Guaranteeed insurability (GI) benefit Quyền lợi về năng lực bảo hiểm được đảm bảo

Guaranted investment contract Hợp đồng đầu tư chi tiêu bảo đảm

Guaranted renewable policy đơn bảo đảm tái tục được đảm bảo

Bộ trường đoản cú vựng H

Head office Trụ sở chính

Health insurance policy Đơn bảo hiểm sức khoẻ

Health maintenance organization (HMO) Tổ chức đảm bảo sức khoẻ

Home office Trụ sở chính

Home service agent Đại lý bảo hiểm ship hàng tại nhà

Home service distribution system Hệ thống cung cấp qua đại lý giao hàng tại nhà

Hospital expense coverage Bảo hiểm ngân sách chi tiêu nằm viện

Bộ trường đoản cú vựng I

Immediate annunity Niên kim trả ngay

Impairment rider Điều khoản riêng loại trừ bệnh

Income protection insurance Bảo hiểm bảo đảm an toàn thu nhập

Incontestable clause Điều khoản thời hạn miễn truy hỏi xét

Increasing term life insurance Bảo hiểm tửkỳ tất cả số tiền bảo đảm tăng dần

Indemnity benefits Quyền lợi bồi thường

Indeterminate premium life insurance policy đơn bảo hiểm gồm phí bảo đảm không xác định

Individual insurance policy Đơn bảo đảm cá nhân

Individual retirement account Tài khoản hưu trí cá nhân

Individual retiremenet annunity Niên kim hưu trí cá nhân

Individual retiremenet arrangement (IRA) Chương trình bảo đảm hưu trí cá nhân (IRA trên Mỹ)

Individual stop loss coverage Bảo hiểm vượt mức bồi hoàn cá nhân

Informal contract Hợp đồng không bao gồm tắc

Initial premium Phí bảo hiểm đầu tiên

Installment refund annunity Niên kim hoàn tổn phí trả góp

Insurable interest Quyền lợi rất có thể được bảo hiểm

Insurance agent Đại lý bảo hiểm

Insurance companies act Đạo luật cai quản công ty bảo hiểm

Insured Người được bảo hiểm

Insurer administered plan Chương trình bảo đảm do doanh nghiệp bảo hiểm thống trị (bảo hiểm nhóm)

Interest Lãi

Interest option Lựa lựa chọn về lãi

Interest sensitive whole life insurance Bảo hiểm trọn đời thay đổi theo lãi suất

Interpleader Quyền lợi được phán quyết vì chưng toà án

Irrevocable beneficiary Người thụ hưởngkhông thể cầm đổi

Bộ trường đoản cú vựng J

Joint và last servivorship anunity Niên kim cho người còn sinh sống và người cùng sống

Joint và survisorship life income option Lựa chọn mua niên kim cho người còn sống với ngưòi thuộc sống

Joint mortgage redemption insurance Bảo hiểm khoản vay thế chấp ngân hàng cho hai người

Joint whole life insurance Bảo hiểm nhân lâu trọn đời đến hai người

Juvenile insurance policy Đơn bảo hiểm trẻ em.

Bộ từ vựng K

Key person Người nhà chốt

Key person disability coverage Bảo hiểm yêu quý tật cho nguời công ty chốt

Bộ trường đoản cú vựng L

Lapse Huỷ bỏ hợp đồng

Last survivor life insurance Bảo hiểm nhân thọ cho tất cả những người còn sống

Law of large numbers Qui lý lẽ số lớn

Legal actions provision Điều khoản thời hạn năng khiếu kiện

Legal reserve system Hệ thống dự trữ theo luật.

Level premium system Phí bảo hiểm quân bình

Level term life insruance Bảo hiểm nhân thọ gồm số tiền bảo đảm không đổi

Liabilities Nợ yêu cầu trả

Life annuity Niên kim trọn đời

Life income annunity with period certain Niên kim trọng đời bao gồm đảm bảo.

Life income option Lựa lựa chọn trả tiền bảo hiểm suốt đời.

Life income with period certain option Lựa lựa chọn trả tiền bảo hiểm suốt đời tất cả đảm bảo.

Life income with refund annunity Niên kim hoàn phí

Life insurance policy Đơn bảo đảm nhân thọ

Life insured Người được bảo hiểm

Limited payment whole life policy Đơn bảo hiểm đóng phí tất cả thời hạn.

Liquidation Thanh lý

Liquidation period Thời hạn thanh lý

Loading Phụ phí

Long term care (LTC) benefit Quyền lợi bảo hiểm chăm lo ý tế nhiều năm hạn

Long term care (LTC) coverage Bảo hiểm chăm lo y tế nhiều năm hạn

Long term group disability income coverage Bảo hiểm yêu quý tật nhóm dài hạn

Long term individual disability income coverage Bảo hiểm yêu mến tật mất thu nhập cá nhân dài hạn

Loss ratio Tỷ lệ tổn thất (bồi thường)

Bộ trường đoản cú vựng M

Major medical insurance plans Chương trình bảo hiểm giá cả y tế chính

Managed care Phương pháp quản lí lý quan tâm sức khoẻ

Managed care plans Các chương trình quản lý âu yếm sức khoẻ

Manual rating Định chi phí theo kinh nghiệm công ty

Market conduct laws Luật về hành vi gớm doanh

Master group insurance contract Hợp đồng bảo đảm nhóm

Material misrepresentation Kê khai sai yếu tố quan tiền trọng

Maturity date Ngày đáo hạn

Medical expense coverage Bảo hiểm ngân sách chi tiêu y tế

Minimum premium plan Chương trình phí bảo đảm tối thiểu.

Minor Người vị thành niên.

Misrepresentation Kê khai sai

Misstatement of age or sex provision Điều khoản về kê khai không đúng tuổi cùng giới tính

Mistaken claim Khiếu vật nài nhầm

Model Bill Bộ phương pháp mẫu

Modified coverage policy Đơn bảo đảm có nghĩa vụ và quyền lợi bảo hiểm rất có thể điều chỉnh

Modified premium whole life policy Đơn bảo đảm trọn đời tất cả phí bảo hiểm có thể điều chỉnh

Monthly debit ordinary (MDO) policy Đơn bảo đảm đóng mức giá tháng trên nhà

Moral hazard Rủi ro đạo đức

Morbidity tables Bảng xác suất thưong tật

Mortality experience Tỷ lệ tử vong kinh nghiệm

Mortality table Bảng tỷ lệ tử vong

Mortage redemption insurance Chương trình bảo hiểm khoản vay cầm cố chấp.

Mutual benefit method Phương pháp định phí tương hỗ (hay nói một cách khác là cách thức định phí tổn hậu tử vong)

Mutual insurance company Công ty bảo đảm tương hỗ

Bộ tự vựng N

NAIC: National Association of Insurance Commisioners Hiệp hội những cơ quan làm chủ bảo hiểm quốc gia

Net amount at risk Giá trị rủi ro khủng hoảng thuần

Net cash value Giá trị tích luỹ thuần

Net primium Phí thuẩn

Noncancellable policy đơn bảo đảm không thể bị huỷ bỏ

Noncontributory plan Chương trình bảo hiểm nhóm không cùng đóng phí

Nonduplication of benefit provision Điều khoản bảo đảm trùng

Nonforfeiture benefit Quyền lợi quan trọng khước từ

Nonguaranteed premium life insurance policy Đơn bảo hiểm bao gồm phí bảo đảm không xác định

Nonparticipating policy Đơn bảo đảm không chia lãi.

Nonqualified retirement savings plan Chương trình tiết kiệm chi phí hưu trí không đủ đk miễn giảm thuế

Bộ từ bỏ vựng O

Office of superintendent of insurance Văn phòng giám sát bảo hiểm

Open contract Hợp đồng mở

Option A Plan Chương trình chọn lọc A

Option B Plan Chương trình chọn lọc B

Optional insured rider ~ coi second insured rider

Optional modes of settlement Phương pháp thanh toán giao dịch tuỳ chọn

Optionally renewable policy Đơn bảo đảm tái tục tự lựa chọn tục

Ordinary life insurance policy Đơn bảo đảm nhân lâu thông thường

Ordinary age conversion Chuyển đổi hợp đồng theo tuổi gốc

Overhead expenses Chi giá thành kinh doanh

Overinsurance provision Điều khoản bảo hiểm vượt mức

Overinsured person Người được bảo hiểm vượt mức

Owners’ equity Vốn chủ sử hữu

Ownership of property Quyền cài tài sản

Bộ trường đoản cú vựng P

P1

PAC system– coi Preauthorized check system

Paid up additional insurance dividend option Lựa chọn áp dụng lãi chia mua thêm bảo hiểm đóng phí tổn một lần

Paid-up policy Đơn bảo hiểm có số tiền bảo hiểm giảm

Partial disability Thương tật cỗ phận

Partial surrender provision Điều khoản giảm ngay trị giải ước

Participating policy Đơn bảo hiểm gồm chia lãi

Partnership Hợp danh

Payee Người nhấn tiền

Payment into court Trả nghĩa vụ và quyền lợi bảo hiểm theo phán xét của toà án

Payout options provision Điều khoản chọn lựa trả chi phí bảo hiểm

Payout period Thời hạn đưa ra trả

Payroll deduction method Phương pháp trả tổn phí bảo hiểm bởi cách tự động hóa khấu trừ lương

Pension benefits act đạo phương pháp về quyền lợi và nghĩa vụ hưu trí

Pension plan Chương trình bảo đảm hưu trí

Period certain Thời hạn bảo đảm an toàn (trong niên kim)

Periodic level premium annunity Niên kim chu kỳ quân bình

Permanenet life insurance Bảo hiểm nhân thọ dài hạn

Personal property Động sản

Personal risk Rủi ro cá thể (rủi ro tởm tế, chết, giảm đi dức khoẻ)

Physical examination provision Điều khoản về chất vấn sức khoẻ

Physical hazard Rủi ro thân thể

Physicians’ expense coverage Bảo hiểm túi tiền y tế khám trị bệnh.

P2

Plan administrator Người làm chủ chương trình bảo hiểm

Plan document Văn bản về chương trình bảo hiểm (hưu trí)

Plan participants Ngươi tham gia lịch trình bảo hiểm

Plan sponsors Người tài trợ đến chương trình bảo hiểm

Policy Đơn bảo hiểm

Policy anniversary Ngày kỷ niệm hợp đồng

Policy benefit Quyền lợi bảo hiểm

Policy dividend Lãi chia

Policy form Mẫu thích hợp đồng

Policy loan Vay theo đúng theo đồng

Policy loan provision Điều khoản vay theo vừa lòng đồng

Policy proceeds Số chi phí bảo hiểm

Policy reserves Dự chống theo hợp đồng

Policy prospectus Bảng tế bào tả quyền lợi bảo hiểm

Policy term Thời hạn hòa hợp đồng

Policy rider Điều khoản riêng biệt của đối kháng bảo hiểm

Policy withdrawal provision Điều khoản giảm ngay trị tích luỹ của thích hợp đồng

Policy owner Người chủ hợp đồng bảo hiểm, hoặc fan tham gia bảo hiểm

Portable coverage Quyền lợi bảo hiểm nhóm vẫn được duy trì

Post death assessmenet method Tương đương: mutual benefit method Phương pháp đinh phí hậu tử vong

Preadmission certification Kiểm tra trước khi nhập viện

Preauthorized check system Hệ thống trả phí trải qua séc

Pre-existing condition Các bệnh tật bao gồm sẵn

P3

Preferance beneficiary clause Điều khoản về thụ tận hưởng theo hàng thừa kế

Preferred beneficialry classification Hàng quá kế (ưu tiến) vật dụng nhất

Preferred risk Rủi ro dưới chuẩn

Premium Phí bảo hiểm

Premium delay arrangement Thoả thuận hoãn nộp giá tiền (bảo hiểm nhóm)

Premium payment mode Phương thức nộp phí

Premium reduction devidend option Lựa chọn sử dụng lãi phân tách để nộp tầm giá (hoặc khấu trừ phí bảo đảm phải nộp)

Pre-need funeral insurance Bảo hiểm trả trứoc ngân sách chi tiêu mai táng

Prescription drug coverage Bảo hiểm ngân sách chi tiêu theo đơn thuốc

Presumptive disability Thương tật suy đoán

Primary beneficiary Người thu hưởng hàng sản phẩm nhất

Primary care physician PCP Bác sỹ gia đình

Principal Vốn, tiền gốc

Probalility Xác suất

Probationary period Thời gian hóng để đủ điều kiện tham gia bảo hiểm nhóm

Profit Lợi nhuận

Profit sharing plan Chương trình chia sẻ lợi nhuận

Property Tài sản (quyền download tài sản)

Prospectus Bản cáo bạch

Pure risk Rủi ro thuần tuý

Bộ tự vựng R

Real property Bất rượu cồn sản

Recording methord Phương pháp biến hóa bằng văn bản

Redating Thay thay đổi theo ngày khôi phục hiệu lực thực thi hiện hành hợp đồng

Reduced paid-up insurance nonforfeiture option Lựa lựa chọn chuyển sang đúng theo đồng có số tiền bảo đảm giảm

Refund annunity Niên kim trả phí

Refund life income option Lựa lựa chọn mua bảo đảm niên kim trả phí

Regional office Văn phòng quần thể vực

Registered pension plan Chương trình bảo đảm đủ điều kiện miễn giảm thuế (được đăng ký)

Resistered plan Chương trình bảo đảm đủ điều kiện miễn bớt thuế (được đăng ký)

Registered retirement savings plan Chương trình tiết kiệm ngân sách và chi phí hưu trí được đăng ký

Reimbursemenet benefit Quyền lợi bảo hiểm đựoc bồi thường

Reinstatement Khôi phục hiệu lực hợp đồng

Reinstatement provision Điều khoản khôi phục hiệu lực hợp đồng

Reinsurance Tái bảo hiểm

Reinsurer Công ty tái bảo hiểm

Release Văn bạn dạng chấm kết thúc trách nhiệm bảo hiểm

Renewable term insurance policy Đơn bảo đảm tử kỳ hoàn toàn có thể tái tục

Renewal premiums Phí bảo đảm tái tục

Renewal provision Điều khoản tái tục

Retention limit Mức duy trì lại

Retrocession Nhượng tái bảo hiểm

Retrospective rating arrangement Thoả thuận xác định phí bảo đảm theo tổn thất thực tế (trong bảo đảm nhóm)

Retrospective review Đánh giá thực hiện hợp đồng

Revocable beneficiary Quyền đổi khác người thụ hưởng

Right of revocation Quyền biến đổi người thụ hưởng

Bộ từ vựng S

S1

Salary continuation plan Chương trình bảo hiểm bảo vệ tiền lương

Second insured rider Điều khoản riêng cho những người được bảo hiểm thứ hai.

Secondary beneficiary Người thụ hưởng trọn hàng lắp thêm hai.

Second khổng lồ die life insurance Tương tự last servivor life insurance

Segregated account or Separate account Tài khoản riêng

Selection against the insurer Lựa chọn có hại (đối nghịch)

Selection of risk Đánh giá đen đủi ro

Self administered plan Chương trình bảo đảm tự quản

Self insurance Tự bảo hiểm

Settlement agreemenet Thoả thuận thanh toán

Settlement option Lựa chọn thanh toán

Settlement options provision Điều khoản về lựa chon thanh toán

Short term group disability income coverage Bảo hiểm mất thu nhập vị thương tật team ngắn hạn

Short term individual disability income coverage Bảo hiểm mất thu nhập vày thương tật cá thể ngắn hạn

Simple interest Lãi đơn

Simplified employee pension plan Chương trình bảo đảm hưu trí giản đơn cho tất cả những người lao động

Single premium annunity Niên kim nộp giá thành một lần

Single premium whole life policy Bảo hiểm trọn đời nộp tầm giá một lần

Social security An sinh (bảo đảm) buôn bản hội

Social security disability income Bảo đảm làng hội mất thu nhập bởi thương tật

Sole proprietorship Doanh nghiệp một chủ sở hữu

Solvency Khả năng thanh toán

Special class rates Tỷ lệ phí bảo hiểm đối với rủi ro quá chuẩn

S2

Specculative risk Rủi ro đầu cơ

Split dollar life insurance plan Chương trình nhân thọ cùng đóng phí

Spouse and children’s insurance rider Điều khoản riêng bảo hiểmcho bé và fan hôn phối