*

*

Hệ thống kiến thức Tiếng Việt 9

*

Hệ thống lại toàn bộ kiến thức TV lớp 9

HỆ THỐNG KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT 9

I.

Đang xem: Bảng hệ thống kiến thức tiếng việt lớp 9

CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI

II.

CÁCH DẪN TRỰC TIẾP VÀ CÁCH DẪN GIÁN TIẾP

CÁCH DẪN

TRỰC TIẾP

CÁCH DẪN

GIÁN TIẾP

Nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của

người hoặc nhân vật, lời dẫn trực tiếp được

đặt trong dấu ngoặc kép

Thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người

hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích

hợp; lời dẫn gián tiếp không đặt trong

dấu ngoặc kép.

* Trực tiếp

Gián tiếp

– Bỏ dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

– Thay đổi đại từ nhân xưng cho phù hợp

– Thêm từ rằng hoặc từ là trước lời dẫn.

– Lược bỏ các từ chỉ tình thái.

Xem thêm:

– Không nhất thiết phải chính xác từng từ

nhưng phải dẫn đúng về ý.

* Gián tiếp

Trực tiếp

– Khôi phục lại nguyên văn lời dẫn

(thay đổi đại từ (thay đổi đại từ nhân

xưng, thêm bớt các từ ngữ cần thiết,

…)

– – Sử dụng dấu hai chấm và dấu ngoặc

kép.

CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI

PC VỀ

LƯỢNG

PC

VỀ

CHẤT

PC

LỊCH

SỰ

PC

QUAN

HỆ

PC

CÁCH

THỨC

Khi

GT,

cần

nói

cho

nội dung; nội

dung của lời

nói phải đáp

ứng đúng yêu

cầu của cuộc

giao

tiếp,

không

thiếu,

không

thừa

(PC

về

lượng)

Khi

GT,

đừng

nói

những

điều

mình

không

tin

đúng

hay không

bằng

chứng xác

thực

(PC

về chất)

Khi

giao

tiếp,

cần

chú ý nói

ngắn gọn,

rành

mạch;

tránh

cách

nói

hồ

(PC

cách

thức).

Khi giao

tiếp, cần

nói đúng

vào

đề

tài

giao

tiếp,

tránh nói

lạc

đề

(PC

quan

hệ).

Xem thêm:

Khi giao

tiếp, cần

tế nhị và

tôn trọng

người

khác (PC

lịch sự).

Tài liệu bồi dưỡng hsg môn ngữ văn thpt tập 1

Nội dung ôn tập văn 9 HK II trọng tâm

Đề cương 60 trang ôn thi vào lớp 10 môn ngữ văn

Đoạn văn nghị luận 200 chữ liên quan tới dịch Covid-19 – Văn mẫu lớp 9

CHUYÊN ĐỀ: CÁC DẠNG ĐỀ ĐỌC –HIỂU

10 chuyên đề quan trọng ôn thi học sinh giỏi văn 7

Dàn ý các bài văn nghị luận văn học 9

SKKN: PHƯƠNG PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH KHỐI 6

20 tác phẩm tiêu biểu không thể bỏ qua ôn thi vào lớp 10 môn Văn

Đề cương 165 trang luyện thi vào lớp 10 môn văn

Chuyên đề nghị luận xã hội ôn thi vào lớp 10 môn văn

CHUYÊN ĐỀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM – TL LUYỆN THI VÀO 10-THPT

Bộ đề đọc hiểu ngoài chương trình ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ văn có đáp án chi tiết

Viếng Lăng Bác

Đề cương ôn tập Ngữ văn 6 kì 2

70 bài nghị luận xã hội 200 ôn thi vào lớp 10 môn ngữ văn

4 cách phân tích đề HSG văn

Đề thi vào 10 môn Văn Sở GDĐT Nam Định (Năm học 2020 – 2021)

Sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 9 Phát hiện và bồi dưỡng HSG Ngữ văn ở trường THCS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *