Bài tập kim loại công dụng với axit và cách giải

nambaongu.com.vn soạn và sưu tầm bài tập kim loại tác dụng với axit và bí quyết giải môn Hoá học lớp 9 tất cả đầy đủ phương pháp giải, lấy ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm bao gồm lời giải chi tiết sẽ giúp học viên ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài xích tập Hóa 9.

Bạn đang xem: Bài tập về kim loại tác dụng với axit

*

I. Kim chỉ nan và phương pháp giải

- Dãy vận động hóa học của một vài kim loại:

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au.

Các kim loại đứng trước (H) vào dãy chuyển động hóa học của sắt kẽm kim loại có thể tác dụng được với dung dịch axit (như H2SO4 loãng, HCl …) chế tạo thành muối và giải phóng H2.

Ví dụ:

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2 ↑

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 ↑

Chú ý:

- những kim loại có khá nhiều hóa trị khi chức năng với những axit HCl; H2SO4 loãng… thu được muối trong các số đó kim loại ở tại mức hóa trị phải chăng nhất.

Ví dụ: sắt + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑

- Nếu kim loại tan trong nước (như Na, K…) công dụng với hỗn hợp axit (HCl; H2SO4 loãng …) giải tỏa H2, thì cần lưu ý:

+) Nếu hỗn hợp axit dư chỉ bao gồm phản ứng kim loại + axit.

+) Nếu sắt kẽm kim loại dùng dư, xét những phản ứng theo sản phẩm tự:

1) sắt kẽm kim loại + axit

2) sắt kẽm kim loại + nước trong dung dịch.

- Kim loại chức năng với axit sunfuric đặc tạo thành muối sunfat cùng không giải phóng H2.

Ví dụ:

Cu + 2H2SO4 đặc

*
CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2Fe + 6H2SO4đặc

*
Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

- phương thức giải

Để giải các bài tập về kim loại công dụng với axit thường thì là áp dụng đo lường và tính toán theo phương trình hóa học:

+ bước 1: xử lý số liệu đề bài cho cùng viết phương trình làm phản ứng hóa học.

+ bước 2: Đặt ẩn, lập hệ phương trình (nếu cần).

+ bước 3: Giải hệ phương trình (nếu có) và đo lường và tính toán theo yêu mong đề bài.

Xem thêm: Bán Nhà Bán Giá Dưới 1 Tỷ - Bán Nhà Đất Quận Tân Bình Giá 500 Triệu

Ngoài ra, hoàn toàn có thể phối hợp các phương thức bảo toàn khối lượng, tăng sút khối lượng, bảo toàn thành phần …

II. Ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: hài hòa a gam bột sắt cần vừa đầy đủ 600ml dung dịch H2SO4 chiếm được 10,08 lit khí H2(đktc) cùng dung dịch A.

1, Tính a?

2, Tính độ đậm đặc mol của dung dịch axit vẫn dùng?

Hướng dẫn giải:

Ta có: nH2=

*
= 0,45mol

Phương trình bội phản ứng hóa học:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

0,45 0,45 ← 0,45 mol

a/ mFe = a = 0,45.56 = 25,2g

b/ CMdd(H2SO4) =

*
= 0,75M

Ví dụ 2: phối hợp 7g hỗn hợp 3 sắt kẽm kim loại Al, Fe, Cu trong dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau khi kết thúc phản ứng, thấy vào bình phản nghịch ứng còn 1,5g hóa học rắn và thu được 4,48 lit H2 (đktc). Tính % về cân nặng mỗi kim loại ?

Hướng dẫn giải:

Ta có: nH2 = 0,2 mol

1,5g chất rắn sót lại trong bình là trọng lượng Cu do Cu không phản ứng với hỗn hợp H2SO4 loãng.

⇒%mCu =

*
.100 = 21,43%

⇒mFe với Al = mhh – mCu = 7 -1,5 = 5,5g

Đặt: nAl = x mol

nFe = y mol

⇒ Ta gồm phương trình khối lượng: 27x + 56y = 5,5 (1)

Phương trình bội nghịch ứng hóa học:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

x

*
x mol

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

y y mol

Ta có: nH2=

*
x + y = 0,2 (2)

Từ (1) cùng (2) ta gồm hệ phương trình:

*
*

⇒%mAl =

*
.100%= 38,57%

⇒%mFe = 100% – 38,57% – 21,43% = 40%

Ví dụ 3: mang đến 6,8 gam tất cả hổn hợp X gồm Mg và Fe vào 150 ml hỗn hợp H2SO4 loãng a (M) thì nhận được 3,36 lít khí cất cánh ra (đktc) và dung dịch A.

a. Tính % trọng lượng mỗi kim loại trong X và cân nặng muối bao gồm trong dung dịch sản xuất thành sau phản bội ứng cùng a ?

b. Giả dụ cho tất cả hổn hợp X tính năng vừa đủ với H2SO4 sệt nóng thì thu được dung dịch A với V lít khí SO2 (đktc) duy nhất. Tính quý giá của V và trọng lượng H2SO4 tham gia phản ứng?

Hướng dẫn giải:

Đặt: nMg = x mol

nFe = y mol

Phương trình phản ứng hóa học:

Mg + H2SO4(loãng) → MgSO4 + H2

x x x x

Fe + H2SO4(loãng) → FeSO4 + H2

y y y y

Ta có: mhhX = 24x + 56y = 6,8g (1)

nH2= x + y = 0,15 (2)

Từ (1) với (2)⇒ x = 0,05; y = 0,1

a. %mMg =

*
.100%= 17,65%

%mFe = 100% – 17,65% = 82,35%

mmuối =mMgSO4 + mFeSO4= 0,05.120 + 0,1.152 = 21,2g

nH2SO4= x + y = 0,15 mol⇒ CM(H2SO4) = 0,15 : 0,15 = 1M

b. Phương trình phản bội ứng hóa học:

Mg + 2H2SO4

*
MgSO4 + SO2 + 2H2O

0,05→ 0,1 → 0,05 mol

2Fe + 6H2SO4

*
Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

0,1 → 0,3 → 0,15 mol

⇒ nSO2= 0,05 + 0,15 = 0,2 mol ⇒ V = 0,2.22,4 = 4,48 lít

⇒ mH2SO4= (0,1 + 0,3).98 = 39,2g

*

III. Bài bác tập trường đoản cú luyện

Bài 1: cho 0,1 mol sắt kẽm kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư. Khối lượng muối tất cả trong dung dịch thu được sau phản bội ứng là:

A. 13,6 g

B. 1,36 g

C. 20,4 g

D. 27,2 g

Bài 2: cho 4,8 gam sắt kẽm kim loại magie chức năng vừa đủ với hỗn hợp axit sunfuric loãng. Thể tích khí hiđro thu được nghỉ ngơi đktc là:

A. 44,8 lít

B. 4,48 lít

C. 2,24 lít

D. 22,4 lít

Bài 3: Hoà rã 12,1 g các thành phần hỗn hợp bột kim loại Zn với Fe phải 400ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng hỗn phù hợp muối chiếm được sau phản ứng là:

A. 26,3 g

B. 40,5 g

C. 19,2 g

D. 22,8 g

Bài 4: cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, bạn ta nhận được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm theo cân nặng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 61,9% và 38,1%

B. 63% cùng 37%

C. 61% cùng 39%

D. 65% và 35%

Bài 5: Hoà tan hết 3,6 g một sắt kẽm kim loại hoá trị II bởi dung dịch H2SO4 loãng được 3,36 lít H2 (đktc). Kim loại là:

A. Zn.

B. Mg.

C. Fe.

D. Ca.

Bài 6: mang lại 8 g các thành phần hỗn hợp Fe và Mg tính năng hoàn toàn với dung dịch HCl dư xuất hiện 4,48 lít khí H2 (đktc). Thành phần tỷ lệ về cân nặng của Fe và Mg thứu tự là:

A. 70% với 30%

B. 60% cùng 40%.

C.50% cùng 50%.

D. 80% cùng 20%.

Bài 7: Hoà tan hoàn toàn m gam bột Cu trong hỗn hợp HNO3 được hỗn hợp Y và 4,48 lít khí NO tốt nhất (đktc). Tính m?

A. 12,8g

B. 19,2g

C. 9,6g

D. 25,6g

Bài 8: đến 10,38 gam lếu láo hợp gồm Fe, Al và Ag chia thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: chức năng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư chiếm được 2,352 lít khí (đktc).

- Phần 2: chức năng với dung dịch H2SO4 đặc, rét dư nhận được 2,912 lít khí SO2 (đktc).

Khối lượng từng sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

A. 1,12g; 5,4g với 1,08g

B. 3,24g; 1,35g cùng 0,6g

C. 1,68g; 1,35g với 2,16g

D. 2,8g; 0,54g cùng 1,8g

Bài 9:Cho m gam tất cả hổn hợp Zn, Fe công dụng với hoàn toản với 73g hỗn hợp HCl 10%.

Cô cạn dung dịch thu được 13,15 gam muối. Quý giá của m là

A. 7,05.

B. 5,3.

C. 4,3.

D. 6,05.

Bài 10: Cho 5,4 gam sắt kẽm kim loại R tan hoàn toàn trong H2SO4 sệt nóng, làm phản ứng xong thu được hỗn hợp muối X với 6,72 lít SO2 sản phẩm khử duy nhất (đktc). Tìm sắt kẽm kim loại R?