Ôn thi vào 10 năm 2020: Câu tiêu cực Passive Voice

Tài liệu tiếng Anh chuyên đề Câu thụ động Tiếng Anh tuyển chọn sinh lớp 10 phía trong bộ đề thi vào lớp 10 môn giờ Anh vì duongleteach.com soạn và đăng tải. Tư liệu Ngữ âm giờ Anh gồm lý thuyết và những dạng bài tập nâng cấp có đáp án bám đít chương trình học và đề thi giúp học viên lớp 9 cầm cố chắc kiến thức phần lý thuyết trước kia hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông trong tiếng anh lớp 10

Câu bị động Passive Voice và bài bác tập nâng cấp có đáp án

Bản quyền trực thuộc về VnDoc nghiêm cấm phần đa hành vi xào luộc vì mục tiêu thương mại

1. Định nghĩa câu bị động

Câu bị động được dùng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người tiêu dùng chịu ảnh hưởng của hành động hơn là bản thân hành vi đó. Thì của cồn từ làm việc câu bị động bắt buộc được chia theo thì của động từ ngơi nghỉ câu chủ động.

Ví dụ:

The cake is made by my little brother (Chiếc bánh này được gia công bởi em trai của tôi)

Trong câu này, người sáng tác muốn truyền đạt nhấn mạnh hành vi chiếc bánh này được làm bởi em trai. Câu bị động ở chỗ này có phương châm tuyên dương, trân trọng hành động của của người thực hiện.

2. Điều kiện thay đổi câu bị động:

Động trường đoản cú (verb) trong câu dữ thế chủ động phải là Transitive Verb (ngoại động từ phải bao gồm tân ngữ phía sau)

3. Cấu trúc:


*

Lưu ý: be chia theo thì của cồn từ

4. Quy tắc chuyển đổi câu bị động:

xác định thành phần trong câu: nhà ngữ (S)? Động tự (V)? Tân ngữ (O)?

xác định thì của động từ chính

rước O vào câu dữ thế chủ động làm S mang lại câu bị động. Rước S vào câu chủ động làm O và đặt sau By trong câu bị động.

chuyển đổi V bao gồm trong câu dữ thế chủ động thành P2 (Past Participle) vào câu bị động.

Thêm lớn be vào trước P2 trong câu tiêu cực (To be bắt buộc chia theo thời của V chủ yếu trong câu chủ động và phân chia theo số của S trong câu bị động)

5. Bảng công thức những thì phổ biến trong câu bị động:

Tense (thì)Chủ cồn (Active)Bị hễ (Passive)1. The present simple (Thì hiện tại đơn)S + V (s/es) + OS + am/ is/ are + PII + (by O)2. The present continuous (Thì bây giờ tiếp diễn)S + am/ is/ are + V-ing + OS + am/ is/ are + being + PII + (by O)3. The present perfect (Thì lúc này hoàn thành)S + have/ has + PII + OS + have/ has + been + PII + (by O)4. The present perfect continuous (Thì hiện tại ngừng tiếp diễn)S + have/ has + been + V-ingS + have/ has + been + being + PII + (by O)5. The simple past (Thì quá khứ đơn)S + V-ed + OS + was/ were + PII + (by O)6. The past continuous (Thì thừa khứ tiếp diễn)S + was/ were + V-ingS + was/ were + being + PII + (by O)7. The past perfect (Thì thừa khứ trả thành)S + had + PII + OS + had been + PII + (by O)8. The past perfect continuous (Thì quá khứ xong xuôi tiếp diễn)S + had + been + V-ing + OS + had + been + being + PII + (by O)9. The simple future ( Thì tương lai đơn)S + will/ shall + V + OS + will/ shall be + PII + (by O)10. The simple continuous (Thì sau này tiếp diễn)S + will/ shall + be + V-ing + OS + will/ shall + be + being + PII + (by O)11. The simple future perfect (Thì tương lai trả thành)S + will/ shall + have + PII + OS + will/ shall + have + been + PII + (by O)12. The near future (Thì sau này gần)S + be going to lớn + V + OS + be going khổng lồ + be + PII + (by O)13. Modal verbs (can, could, should, shall, may, might, must,)S + Modal + V-bare Inf + OS + Modal + be + PII + (by O)

6. Những dạng câu bị động

a. Tiêu cực với các động từ bao gồm 2 tân ngữ: phần lớn động từ tất cả hai tân ngữ thường là give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), .

Ví dụ: I send her a letter (Tôi gửi mang đến cô ấy một bức thư)

O1 O2

=> A letter is sent to lớn him

=> He is sent a letter by me

b. Thụ động với những động từ bỏ tường thuật

các động từ tường thuật gồm: assume, believe, claim, expect, feel, find, know, say,

Cấu trúc:

Chủ động: S1 + V1 (tường thuật) that S2 + V2

Bị động: S1 + be + PII + to V2

It + be + PII + that + S2 + V2

Ví dụ: People say she is very smart

=> She is said to lớn be very smart

=> Its said that she is very smart

c. Câu chủ động là câu nhờ vả: với các động từ have, get, make


Have sb vị st => have st done

Ví dụ: Thomas has his son buy a cup of coffee.

Thomas has a cup of coffee bought by his son.

Make sb vì chưng st => St + be made + khổng lồ V + (by sb)

Ví dụ: Suzy makes the hairdresser cut her hair.

Her hair is made khổng lồ cut by the hairdresser.

Get + sb + lớn V +st => get + st + PII + (by sb)

Ví dụ: Shally gets her husband khổng lồ clean the kitchen for her.

Shally gets the kitchen cleaned by her husband.

7. Bài xích tập câu bị động:

Exercise 1: Turn these sentences into passive

1. Tom will visit his parents next month

2. Her mother is preparing the dinner in the kitchen

3. She will have Peter wash her oto tomorrow

4. My father waters this flower every morning.

Xem thêm: Uống Kim Tiền Thảo Nhiều Có Ảnh Hưởng Gì Không ? Cách Sử Dụng Kim Tiền Thảo Trị Sỏi Thận

5. John invited Fiona to his birthday các buổi tiệc nhỏ last night

6. They are pulling down the old theatre

7. The organizers will exhibit the paintings till the over of the month

8. The burglars had cut an enormous hole in the steel door

9. People must not leave their bikes in the hall

10. Someone repaired her oto yesterday

Exercise 2: Turn these sentences into passive

1. Vị they teach English here?

2. Will you invite her to your wedding party?

3. Has Tom finished the work?

4. Did the teacher give some exercises?

5. Have they changed the window of the laboratory?

6. What books are people reading this year?

7. How did the police find the lost man?

8. Who look after the children for you?

9. How long have they waited for the doctor?

10. What time can the boys hand in their papers?


Exercise 3: Give the correct form of words in following sentences

1. Toshico had her car (repair) .. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) duongleteach.com paper.

3. We got our house (paint) last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) . A composition.

5. Mark got his transcripts (send). To lớn the university.

Exercise 4: Rewrite each sentence so that it contains the word capitals

1. Candidates may not use the dictionaries (BY)

2. People said that the President was killed by a mad man (IT)

3. I didnt realize that someone was recording our conversation (BEING)

4. They asked me some difficult questions at the interview (I)

5. I am going khổng lồ move my things next week (BE)

Exercise 5: Turn these sentences into passive

1. They have her tell the story again

2. John gets his sister khổng lồ clean his shirt

3. Anne had had a friend type her composition

4. Rick will have a barber cut his hair

5. I will get the dressmaker to make a new dress

6. He had a mechanic repair his car

7. She often gets the technician to lớn maintain the heater

Đáp án bài xích tập câu bị động

Exercise 1: Turn these sentences into passive

1. Toms parents will be visited (by him) next month

2. The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen

3. She will have her oto washed tomorrow.

4. This flower is watered (by my father) every morning

5. Fiona was invited lớn Johns birthday buổi tiệc ngọt last night

6. The old theatre is being pulled down

7. The paintings will be exhibited till the over of the month

8. An enormous hole in the steel door had been cut by the burglars

9. Their bikes must not be left in the hall

10. She had her oto repaired yesterday


Exercise 2: Turn these sentences into passive

1. Is English taught here?

2. Will she be invited khổng lồ your wedding party?

3. Has the work been finished by Tom?

4. Were some exercises given by the teacher?

5. Has the window of the laboratory been changed?

6. What books are being read this year?

7. How was the lost man found by the police?

8. By whom are the children looked after for you?

9. How long has the doctor been waited for?

10. What time can their papers be handed in by the boys?

Exercise 3: Give the correct khung of words in following sentences

1. Toshico had her car (repair) duongleteach.comired. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) duongleteach.com duongleteach.com paper.

3. We got our house (paint) duongleteach.comted.. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) duongleteach.come a composition.

5. Mark got his transcripts (send)..cut.. To lớn the university.

Exercise 4: Rewrite each sentence so that it contains the word capitals

1. The dictionaries are not used by candidates

2. It was said that the President was killed by a mad man

3. I didnt realize that our conversation is being recorded

4. I was asked some difficult questions at the interview

5. My things are going to lớn be moved next week

Exercise 5: Turn these sentences into passive

1. They have the story again

2. John gets his shirt cleaned

3. Anne has had her composition typed

4. Rick will have his hair cut

5. I will get a new dress made

6. He had his oto repaired

7. She often gets the heater maintained

Trên đây duongleteach.com đã giới thiệu Câu thụ động Passive Voice và bài xích tập nâng cấp có đáp án. Mời các bạn tham khảo bài viết liên quan các tư liệu luyện thi vào 10 hoặc như là Chuyên đề Ngữ âm Ôn thi vào 10, Đề thi vào 10 môn tiếng Anh năm 2020 Đề 7. được cập nhật liên tục bên trên duongleteach.com.