1. Trả lời câu hỏi: Sự rơi tự do là gì ? Nếu đặc điểm của chuyển động rơi tự do thoải mái và viết công thức tính gia tốc rơi thoải mái ?...

Bạn đang xem: Bài 8 thực hành vật lý lớp 10


BÁO CÁO THỰC HÀNH

1. Vấn đáp câu hỏi: Sự rơi tự do là gì ? Nếu đặc điểm của vận động rơi thoải mái và viết phương pháp tính vận tốc rơi thoải mái ?

- Sự rơi tự do là sự việc rơi chỉ dưới tính năng của trọng lực.

- Đặc điểm:

+ Phương trực tiếp đứng, chiều từ bên trên xuống.

+ Là vận động nhanh dần dần đều.

+ tại một chỗ nhất định trên Trái Đất cùng ở ngay gần mặt đất, đa số vật những rơi tự do thoải mái với cùng vận tốc g.

- bí quyết tính gia tốc rơi từ bỏ do: (g=dfrac2st)

Trong đó:

+ s : quãng lối đi được của trang bị rơi tự do thoải mái (m).

+ t : thời gian vật rơi tự do thoải mái (s).

2. Kết quả

Bảng 8.1 Khảo sát vận động rơi tự do : Đo thời hạn rơi ứng cùng với các khoảng cách s khác nhau.

Xem thêm: Lý Do Đàn Ông Mỹ Thích Phụ Nữ Như Thế Nào, Phụ Nữ Việt Trong Mắt Người Nước Ngoài

Vị trí đầu của vật dụng rơi: (s_0 = 0 (mm)).

*

Trong đó: (overline t_i = dfract_1 + t_2 + .. + t_55)

Vẽ đồ thị: Dựa vào kết quả trong Bảng 8.1, lựa chọn tỉ lệ thích hợp trên các trục tung và trục hoành nhằm vẽ trang bị thị (s = s(t^2)).

*

a) Nhật xét:

Ta có: (s = dfracgt^22 = s(t)).

Như vậy s phụ thuộc vào vào thời hạn là hàm bậc 2 ẩn t, vì thế nếu vẽ đồ gia dụng thị trình diễn s qua t thì nó gồm dạng một con đường cong Parabol.

Nhưng câu hỏi hỏi dạng thứ thị của s theo ẩn ((t^2)), vì chưng vậy họ phải chú ý.

Từ (s =dfracgt^22 o s = dfracg.X2) với (X = t^2), tại chỗ này t là biến đề nghị X cũng chính là biến.

Ta nhận biết sự phụ thuộc vào của s theo ẩn X là một hàm số bậc nhất:

(Y = A.X + B) (với (A = g/2, B = 0)) nên đồ thị (s = s(t^2) = s(X)) tất cả dạng là một trong những đường thẳng.

Như vậy chuyển động của thiết bị rơi thoải mái là hoạt động thẳng nhanh dần đều.

b) lúc đã khẳng định được hoạt động rơi tự do thoải mái là một vận động nhanh dần dần đều, ta hoàn toàn có thể xác định các giá trị của g theo công thức (g=dfrac2st^2) và vận tốc của đồ rơi tại cổng E theo cách làm (v=dfrac2st) ứng với các lần đo. Hãy tính các giá trị trên cùng ghi vào bảng 8.1

c) Đồ thị (v = v(t)) gồm dạng một con đường thẳng, tức là vận tốc rơi thoải mái tăng dần theo thời gian. Vậy hoạt động rơi tự do thoải mái là hoạt động thẳng nhanh dần đều

*
 

d)

Ta có:

(eginarrayloverline g = dfracg_1 + g_2 + g_3 + g_44\ = dfrac6,339 + 18,261 + 10,342 + 9,5834 = 11,13m/s^2endarray)

(eginarraylDelta g_1 = left| overline g - g_1 ight| = 4,791\Delta g_2 = left| overline g - g_2 ight| = 7,131\Delta g_3 = left| overline g - g_3 ight| = 0,788\Delta g_4 = left| overline g - g_4 ight| = 1,547endarray)

e)

Kết quả: (g = overline g pm left( Delta g ight)_max = 11,13 pm 4,791left( m/s^2 ight))


Mẹo tìm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + nambaongu.com.vn"Ví dụ: "Báo cáo thực hành: Khảo sát hoạt động rơi trường đoản cú do. Khẳng định gia tốc rơi tự do thoải mái nambaongu.com.vn"