Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ...

Bạn đang xem: Tiếng Anh Lớp 10 (Sách Mới)

Loạt bài soạn, giải bài xích tập giờ Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ... Sẽ giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu để hướng dẫn những em học sinh lớp 10 dễ dàng chuẩn bị bài nhằm học tốt môn giờ Anh lớp 10.

*

Từ vựng giờ Anh lớp 10 Unit 1

Bảng liệt kê các từ vựng:

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Ask and answer questions about your daily routine, using the cues below. (Làm câu hỏi theo cặp. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi về những bài toán làm thường nhật của em, sử dụng nhắc nhở bên dưới.)

A: What time vì chưng you often go to school? (Bạn thường tới trường lúc mấy giờ?)

B: I often go lớn school at 6.30.

A: What time bởi you often have breakfast?

B: I often have breakfast at 6.

A: What do you often vì in the morning?

B: I go khổng lồ school.

A: What vày you often bởi vì in the afternoon?

B: I often bởi my homework.

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the passage and then vày the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và tiếp nối làm những bài tập theo sau.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài xích nghe:

Mr. Vy: The alarm goes off at 4:30. I get up and go down khổng lồ the kitchen to boil some water for my morning tea. I drink several cups of tea, have a quick breakfast & then lead the buffalo to the field. It takes me 45 minutes to get ready. I leave the house at a quarter past five và arrive in the field at exactly 5:30. I plough & harrow my plot of land và at a quarter to eight I take a short rest. During my break I often drink tea with my fellow peasants and smoke local tobacco. I continue to work from a quarter past eight till 10:30. Then I go home, take a short rest and have lunch with my family at 11:30. After lunch I usually take an hour"s rest.

Mrs. Tuyet: At 2:30 in the afternoon we go to the field again. We repair the banks of our plot of land. Then my husband pumps water into it while I vày the transplanting. We work for about two hours before we take a rest. We finish our work at 6 p.m. We have dinner at about 7 p.m., then we watch TV and go to lớn bed at about 10 p.m. Sometimes we go and see our neighbours for a cup of tea. We chat about our work, our children và our plans for the next crop. Although it’s a long day for us, we are contented with what we do. We love working & we love our children.

Hướng dẫn dịch:

Ông Vy: Đồng hồ báo thức reo cơ hội 4 tiếng 30. Tôi thức dậy với xuống bếp đun nước đến buổi trà sáng. Tôi uống vài bóc trà, ghi điểm tâm cấp tốc và tiếp nối dẫn trâu ra đồng. Tôi mất 45 phút để chuẩn chỉnh bị. Tôi rời ra khỏi nhà lúc 5 tiếng 15 và đến ruộng đúng 5 giờ đồng hồ 30. Tôi cày với bừa thửa khu đất của tôi, với lúc 7 tiếng 45 tôi nghỉ một tí. Trong lúc nghỉ, tôi thường xuyên uống trà với chúng ta nông cùng hút thuốc lào. Tôi tiếp tục thao tác từ 8 giờ đồng hồ 15 cho đến 10 giờ đồng hồ 30. Sau đó tôi về công ty nghỉ ngơi một tí và ăn uống trưa với mái ấm gia đình lúc 11 giờ đồng hồ 30. Sau bữa trưa, tôi thường xuyên nghỉ một giờ.

Bà Tuyết: Lúc 2 tiếng đồng hồ 30 chiều, công ty chúng tôi ra đồng một lượt nữa. Công ty chúng tôi sửa bờ cho những mảnh ruộng. Sau đó ông chồng tôi bơm nước vào ruộng trong những lúc tôi ghép lúa. Chúng tôi làm việc khoảng hai tiếng trước khi chúng tôi nghỉ. Shop chúng tôi làm xong quá trình lúc 6 giờ. Shop chúng tôi ăn về tối lúc khoảng 7 giờ, kế tiếp xem tivi với đi ngủ lúc khoảng tầm 10 giờ. Đôi khi cửa hàng chúng tôi sang nhà hàng xóm nhằm uống trà. Cửa hàng chúng tôi tán gẫu về công việc, con cái và planer cho hoa màu tới. Dầu ngày bao gồm dài nhưng chúng tôi hài lòng với các bước đã làm. Chúng tôi yêu lao rượu cồn và yêu thương thương con cái mình.

Task 1. Choose the option A, B, or C that best suits the meaning of the italicized word(s). (Chọn cách thực hiện A, B, hoặc C sao cho sát nghĩa với từ bỏ in nghiêng nhất.)

1-C 2-C 3-A 4-A

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What is Mr. Vy"s occupation? (Nghề nghiệp của ông Vy là gì?)

=> He"s a peasant/ farmer.

2.

Xem thêm: Các Điểm Cần Lưu Ý Trong Phác Đồ Điều Trị Sốt Xuất Huyết Mới Nhất

What time does he get up và what does he vì after that? (Ông ấy thức dậy cơ hội mấy giờ đồng hồ và làm những gì sau đó?)

=> He gets up at 4:30 và goes down to lớn the kitchen to lớn boil some water for his early tea.

3. What does he vị in the morning? (Ông ấy làm gì vào buổi sáng?)

=> He ploughs & harrows his plot of land, drinks tea và smokes local tobacco with his fellow peasants during his break.

4. What do Mr. Vy & his wife vày in the afternoon? (Ông Vy với vợ làm những gì vào buổi chiều?)

=> In the afternoon, Mr. Vy and his wife repair the banks of their plot of land. Mr. Vy pumps water into while his wife does the transplanting.

5. Are they happy with their lives or not? Why? (Họ hạnh phúc hay không hạnh phúc với cuộc sống của mình không? trên sao?)

=> Yes, they are. Because they love working và they love their children, too.

Task 3. Scan the passage & make a brief note about Mr. Vy and Mrs. Tuyet"s daily routines. Then compare your note with a partner. (Đọc lướt đoạn văn và ghi chú vắn tắt về công việc thường làm từng ngày của ông Vy và bà Tuyết. Tiếp nối so sánh bảng ghi chú của em với bạn cùng học.)

In the morning

- 4.30: Mr Vy gets up, goes down to lớn the kitchen, boils water for tea, drinks tea, has a quick breakfast, leads the buffalo khổng lồ the field.

- 5.15: leaves the house

- 5.30: arrives in the field, ploughs, harrows the plot of land.

- 7.45: takes a short rest

- 10.30: goes home

- 11.30: has lunch with his family

In the afternoon

- 2.30: Mr Vy & Mrs Tuyet go khổng lồ the field again, repair the banks of the plot of land. Mr Vy pumps water into the field, Mrs Tuyet does the transplanting.

- 6. Pm: finish work

- 7. Pm: have dinner

After dinner

- watch TV

- go to lớn bed

- Sometimes visit neighbours & chat with them.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Talk about Mr. Vy và Mrs. Tuyet"s daily routines. (Làm việc theo nhóm. Hãy nói về các bước hàng ngày của ông Vy cùng bà Tuyết.)

Mr Vy & Mrs Tuyet are farmers. They get up early, at 4:30 a.m. They work hard on their plot of land, usually from 5:30 a.m. Till 6 p.m. Mr Vy usually takes an hour"s rest after lunch.

After dinner, they watch TV and go khổng lồ bed at about 10 p.m. Sometimes, they visit their neighbors and chat ahoul their work, their children & their plan for thc next crop. They love working & they love their children as well.